Aktivera andra språk i Office-programmen

Du kan använda språkalternativen i Office för att lägga till ett språk eller välja det språk som hjälpen och Skärmtips visas på.

Språkalternativen finns i dialogrutan Ange språkinställningar för Office som du når genom att gå till Arkiv > Alternativ > Språk. Du kan ange språk för gränssnitt och hjälp oberoende av varandra. Du kan till exempel välja att allt matchar ditt operativsystems språk, eller så kan du använda en kombination av olika språk för operativsystem, redigering, gränssnitt och hjälp.

Vilka språk som är tillgängliga beror på vilken språkversion av Office och vilka ytterligare språkpaket, LIP-språkpaket (Language Interface Pack) eller skärmtipsspråk som är installerade på datorn. 

Lägg till ett språk

Du kan lägga till ett språk i Office-program genom att lägga till ett redigeringsspråk. Ett redigeringsspråk består av tangentbordslayouten och språkverktygen för det språket. Språkverktygen innehåller språkspecifika funktioner, till exempel ordlistor för stavnings- och grammatikkontroll, eller knappar för styckeorientering. (Standardredigeringsspråket visas högst upp i listan i fetstil. Vid behov kan du ändra det genom att välja önskat språk och klicka på Ange som standard.)

 1. Öppna ett Office-program, till exempel Word.

 2. Klicka på Arkiv > Alternativ > Språk.

 3. I dialogrutan Ange språkinställningar för Office under Välj redigeringsspråk väljer du det redigeringsspråk du vill lägga till från listan Lägg till ytterligare redigeringsspråk. Klicka sedan på Lägg till.

  Det tillagda språket visas i listan med redigeringsspråk.

Om Inte aktiverat visas i kolumnen Tangentbordslayout gör du följande:

 1. Klicka på länken Inte aktiverat.

 2. I dialogrutan Lägg till språk klickar du på Lägg till ett språk och väljer ditt språk i listan. Klicka sedan på Lägg till.

 3. Stäng dialogrutan Lägg till språk. Språket ska visas som Aktiverat under Tangentbordslayout i avsnittet Välj redigeringsspråk.

Om Inte installerat visas i kolumnen Språkkontroll kan du behöva skaffa ett språkpaket eller ett LPI-språkpaket för att hämta språkverktygen för ditt språk.

 • Anslut till internet och hämta det språkpaket du behöver genom att klicka på länken Inte installerat.

Gränssnittsspråket används för de olika gränssnittselementen, till exempel menyobjekten, kommandona och flikarna, i Office. Hjälpspråket är det språk som används för texten i hjälpfilen.

Standardspråket visas högst upp i listan i fetstil. Språken i gränssnitts- och hjälplistorna visas i den ordning som språken används i Office. Om gränssnittsspråkens inbördes ordning exempelvis är spanska <standard>, tyska och japanska, och du tar bort språkverktygen för spanska på datorn, blir tyska det nya standardgränssnittsspråket.

Så här anger du standardspråket:

 1. Öppna ett Office-program, till exempel Word.

 2. Klicka på Arkiv > Alternativ > Språk.

 3. I dialogrutan Ange språkinställningar för Office under Välj språk för gränssnitt och hjälp väljer du det språk du vill använda. Klicka sedan på Ange som standard.

Vilket gränssnittsspråk används för vilket Office-program?

Om du använder flera språk och har anpassat Office efter hur du arbetar kan du enkelt ta reda på vilket språk som är inställt som standardgränssnittsspråk för respektive Office-program.

 • Klicka på Visa de gränssnittsspråk som är installerade för varje Microsoft Office-program i dialogrutan Ange språkinställningar för Office under Välj språk för visning och hjälp.

Obs!: Den här funktionen är bara tillgänglig för följande Office-program: Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Visio och Word. Den är inte tillgänglig för Office 2016-program.

Skärmtips är små popup-fönster med kortfattad, sammanhangsberoende hjälp som visas när du håller pekaren över olika gränssnittselement (till exempel knappar, flikar, dialogrutekontroller och menyer). Om du ställer in skärmtipsspråket i ett Office-program används det automatiskt även i de andra Office-programmen som är installerade på datorn.

 1. Öppna ett Office-program, till exempel Word.

 2. Klicka på Arkiv > Alternativ > Språk.

 3. I dialogrutan Ange språkinställningar för Office under Välj skärmtipsspråk väljer du ditt skärmtipsspråk.

  Meddelanden: 

  • Den här funktionen är inte tillgänglig i Office 2016.

  • Om det språk som du vill använda inte visas i listan kan du behöva lägga till fler språktjänster. Klicka på Hur hämtar jag flera skärmtipsspråk från Office.com och följ sedan hämtnings- och installationsanvisningarna.

  • När du har installerat ett nytt skärmtipsspråk blir det standardskärmtipsspråket.

Mer information om skärmtips finns i avsnittet Visa eller dölja skärmtips.

Snabbreferens

Ange eller ändra språk för tangentbordslayouten

Kontrollera stavning och grammatik på ett annat språk

Aktivera automatisk språkidentifiering

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×