Office
Logga in

Aktiekurser och geografiska data

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan hämta aktiedata och geografiska data i Excel. Du skriver text i en cell och konverterar den till datatypen Aktier eller Geografi. De här två datatyperna är nya och de anses vara länkade datatyper eftersom de har en anslutning till en onlinedatakälla. Kopplingen gör att du kan hämta innehållsrik och intressant information som du kan arbeta med och uppdatera.

Obs!: 12 juni 2018: Den här funktionen görs tillgänglig för kunder med utgångspunkt från ett gradvis över flera dagar eller veckor. Först blir tillgänglig för Office Insider deltagare och senare till prenumeranter på Office 365 . Om du prenumererar på en Office 365, Kontrollera att du har den senaste versionen av Office.

Aktier

Kolumn A innehåller företagsnamn och ikoner, kolumn B innehåller prisvärden och kolumn C innehåller ändringsvärden

Celler med företagsnamn i kolumnen A på bilden ovan innehåller datatypen Aktier. Du ser detta eftersom de har den här ikonen: Länkad post-ikon för Aktier . Datatypen Aktier är ansluten till en onlinekälla som innehåller mer information. Kolumn B och C extraherar den informationen. Specifikt värdena för pris och prisändring extraheras från datatypen Aktier i kolumn A.

Geografi

Kolumn A innehåller ikoner och landsnamn, kolumn B innehåller populationsvärden och kolumn C innehåller bensinpriser

I det här exemplet innehåller kolumn A celler som har datatypen Geografi. Ikonen Länkad post-ikon för Geografi anger detta. Den här datatypen är ansluten till en onlinekälla som innehåller mer information. Kolumn B och C extraherar den informationen. Specifikt värdena för population och bensinpris extraheras från datatypen Geografi i kolumn A.

1. Skriv lite text

Cell A1 innehåller ”Land” och cellerna A2 till A4 innehåller landsnamn: Frankrike, Spanien, Sverige

Skriv text i celler. I det här exemplet ville vi ha data baserade på geografi, så vi har skrivit landsnamn. Men du kan också skriva regionnamn, län, städer osv. Om du vill ha aktieinformation skriver du företagsnamn, fondnamn, aktiesymboler och så vidare.

2. Skapa en tabell

Fliken Infoga, knappen Tabell

Även om det inte krävs så rekommenderar vi att du skapar en Excel-tabell. Markera en cell i dina data och gå till Infoga > Tabell. Det innebär att det senare blir enklare att extrahera onlineinformation.

3. Markera några celler

Fyra celler med namn på länder är markerade

Markera de celler som du vill konvertera till en datatyp.

4. Välj en datatyp

Fliken Data, knapparna Aktier och Geografi

I fliken Data klickar du på antingen Aktier eller Geografi.

5. Ikonerna visas

Fyra celler med kartsymbol och namn på ett land

Om en matchning mellan texten i cellerna och onlinekällorna upptäcks av Excel konverteras texten till antingen datatypen Aktier eller Geografi. Du vet att de är konverterade om ikonen för aktier Länkad post-ikon för Aktier och ikonen för geografi Länkad post-ikon för Geografi visas.

6. Lägg till en kolumn

Fältet Population markerat i menyn

Klicka på Lägg till kolumn knappen Knappen Lägg till kolumn och klicka sedan på ett fältnamn för att extrahera mer information, till exempel populationen. Om du inte ser den här knappen, kontrollerar du att följa steg 1 och skapa en Excel-tabell först.

Obs!: Om du ser Frågeteckenikon i stället för en ikon har Excel inte kunnat matcha texten med data i onlinekällorna. Korrigera eventuella stavfel och tryck på RETUR så gör vi vårt bästa för att hitta en matchning. Eller klicka på Frågeteckenikon för att visa ett fönster för val. Sök efter de data du behöver med hjälp av ett eller ett par sökord, välj önskade data och klicka sedan på Välj.

Annat som du kan göra

Cell med länkad post för Frankrike; ikon för klickande markör; kort visas

När du har konverterat text till datatyperna Aktier eller Geografi visas en ikon i cellen. Klicka på ikonen för att se kortet. Kortet visar en lista över fält och motsvarande värden. Beroende på data kan det finnas ett antal fält/värde-par som du kan se och arbeta med.

I exempelbilden finns ett kort för Frankrike. Huvudstad är ett fält som är tillgängligt för Frankrike. Värdet för det fältet är Paris. Ledare är ett annat fält, och dess värden är namn på olika ledare.

Rulla nedåt i kortet för att se fler fält/värde-par. Om du är nyfiken på varifrån fälten och värdena kommer rullar du längst ned på kortet och klickar på länkarna till källorna.

Om dina data finns i en Excel-tabell kan du hämta mer information genom att lägga till kolumner som extraherar information från datatyperna Aktier eller Geografi.

1. Markera en cell i en tabell.

Länkad postcell markerad i en tabell

Kontrollera att dina data finns i en Excel-tabell. Markera sedan en cell i tabellen.

2. Lägg till en kolumn

Markören klickar på knappen Lägg till kolumn

Klicka på knappen Lägg till kolumn som visas i det övre högra hörnet av tabellen.

3. Välj ett fält

Fältet Population markerat i menyn

En meny med en lista över de tillgängliga fälten visas. Välj ett som du är intresserad av.

4. En ny kolumn skapas

Ny kolumn läggs till, med värden från länkade posten

En ny tabellkolumn skapas och visar värden för detta fält.

5. Göra om det

Andra kolumnen med data läggs till

Upprepa processen för att få hämta ännu mer data.

6. Ytterligare en ny kolumn

Ytterligare en ny kolumn läggs till i tabellen

Ytterligare en ny kolumn läggs till och visar värden för fältet du valde.

Tips: När dina data finns i en Excel-tabell behöver du inte använda knappen Lägg till kolumn. I stället skriver du bara en ny kolumnrubrik. Om du till exempel skrev Population som kolumnrubrik, kommer Excel automatiskt att hämta fältet Population för de närmaste datatyperna till vänster. Det fungerar på samma sätt för rader: Skriv en ny rad, och om det finns matchande information online kommer Excel att ansluta till den och returnera de tillgängliga fälten.

Cell A2 innehåller ”Frankrike”, Cell B2 innehåller = A2. och menyn för att automatiskt avsluta en formel visas med fält från länkade posten

Det går även att skriva formler som använder värden från datatyperna Aktier och Geografi. Det kan vara användbart om dina data inte finns i en tabell.

Du kan använda punktoperatorn (.) för att ange att Excel ska använda datatypens fält som parameter. I det här exemplet skrev vi =A2. och fick fram menyn Komplettera automatiskt, där de tillgängliga fälten för ”Frankrike” visades. Mer information finns i Skriva formler som refererar till datatyper.

Tips

Tryck på Ctrl+Skift+F2

Tryck på Alt + Skift + F10 för att öppna menyn Lägg till kolumn. Sedan använda piltangenterna för att flytta till ett fält och tryck på RETUR om du vill välja ett fält.

Datatyperna Aktier och Geografi anses vara länkade datatyper. Det beror på att de refererar till en onlinedatakälla. När du konverterar text till en länkad datatyp upprättas en extern dataanslutning i arbetsboken. På så sätt kan data som förändras online uppdateras i Excel. När du vill uppdatera data högerklickar du på cellen med den länkade datatypen och klickar på Datatyp > Uppdatera. Då uppdateras den cell du valde plus angränsande celler som har en länkad datatyp.

Om du vill uppdatera alla länkade datatyper och alla dataanslutningar i arbetsboken (inklusive frågor, andra dataanslutningar och pivottabeller) klickar du på Data > Uppdatera alla eller trycker på Ctrl+Alt+F5.

Du kan byta ut informationen för en Aktie- eller Geografi-datatyp. Högerklicka bara på cellen och klicka på Datatyp > Ändra.... Ett fönster visas till höger. Sök efter de data du vill använda och klicka sedan på Välj för att ersätta den ursprungliga posten med informationen.

Om du inte längre vill ha datatypen Aktier eller Geografi högerklickar du på cellen och klickar på Datatyp > Konvertera till text. Datatypen tas bort, det existerar inte längre en onlinekoppling, och värdet i cellen konverteras till text. Kom ihåg att om du konverterar datatypen till text kommer kolumner eller formler som hade extraherat värden från den datatypen att visa felet #FÄLT!.

Menyn Filtrera, menyn Visningsvärde, fält från länkad datatyp visas

Du kan alltid sortera och filtrera data i Excel med hjälp av filterknapparna i kolumnrubrikerna. (Aktivera filterknappar genom att klicka på Data > Filtrera.)

Här är även ett tips för celler med datatyper: Klicka på filterknappen ovanför cellerna med ikoner. Bestäm sedan hur du vill sortera eller filtrera. Om du vill göra det med hjälp av namnet som visas behåller du Visa värde valt under Markera fält. Om du vill sortera eller filtrera efter ett annat fält från den länkade datatypen väljer du detta fält under Markera fält.

I det här exemplet valde vi fältet Område. Excel använde sedan det som bas för filterkryssrutorna nedan och visar populationer för de länder som finns i tabellen. Också bra att veta: I Excel ändras Talfilter-menyerna beroende på vilket fält du väljer under Markera fält.

Vanliga frågor och svar

Excel har alltid haft datatyper. Men de har varit de traditionella typerna, till exempel text, tal och så vidare. Datatyperna Aktier och Geografi är unika eftersom de anses vara länkade datatyper. Länkade datatyper innehåller en anslutning till en onlinedatakälla. För närvarande är Aktier och Geografi de enda länkade datatyperna. Vi planerar att har fler i framtiden, baserat på feedback från kunder.

Ja, men de måste använda Excel 2016 för Office 365-prenumeranter.

Obs!: Över några dagar eller veckor görs den här funktionen stegvis tillgänglig för kunder. Den blir först tillgängligt för Office Insider-deltagare, därefter för Office 365-prenumeranter. Om du har ett abonnemang på Office 365 ska du kontrollera att du har den senaste versionen av Office.

För närvarande är det bara Excel 2016 för Office 365-prenumeranter som har stöd för datatyperna Aktier och Geografi. Andra versioner av Excel kan så småningom stödja dessa länkade datatyper eftersom vi kontinuerligt förbättrar Excel. Om du öppnar de här nya datatyperna i en version av Excel som inte har stöd för dem, visas #VÄRDEFEL! i de cellerna. Och #NAMN? visas i stället för formler som refererar till dessa datatyper.

Om du använder datatyperna Aktier eller Geografi i en tabell kan du skriva under den sista raden i tabellen. När du trycker på RETUR försöker Excel automatiskt matcha texten med onlinedata och konvertera dem till en datatyp. Men du kan inte välja en cell med en datatyp och dra fyllningshandtaget nedåt för att länka text som inte redan är en datatyp. Samma sak gäller för Hämta format.

Datatyperna Aktier och Geografi är en nyhet och det finns vissa äldre Excel-funktioner som inte kan hantera dem. Om du till exempel försöker skapa en pivottabell baserad på information från dessa datatyper visas felet #VÄRDEFEL!. Det är inte heller säkert att dessa länkade datatyper fungerar som förväntat med Power Pivot, Power Query eller med vissa typer av diagram. 

För närvarande är dessa datatyper endast tillgängliga om du har engelska som redigeringsspråk tillagt i dina språkinställningar för Office. Vi hoppas kunna ge stöd för fler språk i framtiden.

Se även

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×