ADRESS (Funktionen ADRESS)

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av funktionen ADRESS i Microsoft Excel. Länkar till information om hur du arbetar med postadresser eller skapar adressetiketter finns i avsnittet Se även.

Beskrivning

Du kan använda funktionen ADRESS för att ta reda på adressen för en cell i ett kalkylblad, givet de angivna rad- och kolumnnumren. Exempelvis returnerar ADRESS(2,3)$C$2. Ett annat exempel är ADRESS(77 300 som returnerar $KN$77. Du kan använda andra funktioner, som RAD och KOLUMN, för att ange rad- och kolumnnummerargument för funktionen ADRESS.

Syntax

ADRESS(rad; kolumn; [abs]; [a1]; [bladnamn])

Syntaxen för funktionen ADRESS har följande argument:

  • rad    Obligatoriskt. Ett numeriskt värde som anger det radnummer som ska användas i cellreferensen.

  • kolumn    Obligatoriskt. Ett numeriskt värde som anger det kolumnnummer som ska användas i cellreferensen.

  • abs    Valfritt. Ett numeriskt värde som anger vilken typ av referens som ska returneras.

abs

Returnerar denna typ av referens

1 eller utelämnat

Absolut

2.

Absolut rad, relativ kolumn

3.

Relativ rad, absolut kolumn

4.

Relativ

  • A1    Valfritt. Ett logiskt värde som anger referenstypen A1 eller R1C1. I typen A1 används alfabetiska etiketter för kolumnerna och numeriska etiketter för raderna. I typen R1C1 används numeriska etiketter för både kolumner och rader. Om argumentet A1 är SANT eller utelämnas returnerar funktionen ADRESS en referens av typen A1. Om argumentet är FALSKT returnerar funktionen ADRESS en referens av typen R1C1.

    Obs!: Om du vill ändra den referenstyp som används i Excel klickar du på Alternativ på fliken Arkiv och sedan på Formler. Markera eller avmarkera kryssrutan Referenstypen R1C1 under Arbeta med formler.

  • bladnamn    Valfritt. Ett textvärde som anger namnet på det kalkylblad som ska användas som extern referens. Exempelvis returnerar formeln =ADRESS(1;1;;;"Blad2")Blad2!$A$1. Om argumentet bladnamn utelämnas används inget bladnamn och adressen som returneras av funktionen refererar till en cell i aktuella bladet.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Formel

Beskrivning

Resultat

=ADRESS(2;3)

Absolut referens

$C$2

=ADRESS(2;3;2)

Absolut rad, relativ kolumn

C$2

=ADRESS(2;3;2;FALSKT)

Absolute rad; relativ kolumn med referenstypen R1C1

R2C[3]

=ADRESS(2;3;1;FALSKT;"[Bok1]Blad1")

Absolut referens till en annan arbetsbok och ett annat kalkylblad

'[Bok1]Blad1'!R2C3

=ADRESS(2;3;1;FALSKT;"EXCEL-BLAD")

Absolut referens till ett annat kalkylblad

'EXCEL-BLAD'!R2C3

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×