Administrera ODBC-datakällor

ODBC (Open Database Connectivity) är ett protokoll som du kan använda för att ansluta en Microsoft Access-databas till en extern datakälla, till exempel Microsoft SQL Server. I den här artikeln finns allmän information om ODBC-datakällor, hur du skapar dem och hur du ansluter till dem med Microsoft Access. Proceduren kan variera beroende på vilka databasprodukter och ODBC-drivrutiner som används.

I den här artikeln

Om ODBC-datakällor

Lägga till en ODBC-datakälla

Om ODBC-datakällor

En datakälla innehåller data och den anslutningsinformation som behövs för att få åtkomst till dessa data. SQL Server, Oracle RDBMS, kalkylblad och textfiler är exempel på datakällor Anslutningsinformation kan till exempel vara serverplats, databasnamn, inloggnings-ID, lösenord och olika ODBC-alternativ för drivrutiner som beskriver hur du ansluter till datakällan. Den här informationen får du från administratören för databasen som du vill ansluta till.

I ODBC-arkitekturen ansluter ett program, till exempel Access, till ODBC-drivrutinshanteraren, där en speciell ODBC-drivrutin (till exempel ODBC-drivrutinen för Microsoft SQL) används för anslutning till datakällan. I Access använder du ODBC-datakällor när du ansluter till datakällor som är externa och som inte har inbyggda drivrutiner.

Gör så här när du vill ansluta till de här datakällorna:

 • Installera lämplig ODBC-drivrutin på datorn där datakällan finns.

 • Ange ett namn på datakällan (DSN) genom att använda administratören för OBDC-datakällor för att lagra anslutningsinformationen i Microsoft Windows-registret eller en DSN-fil, eller en anslutningssträng i Visual Basic-koden för att skicka vidare anslutningsinformationen direkt till ODBC-drivrutinshanteraren.

Maskindatakällor

I maskindatakällorna lagras anslutningsinformation i Windows-registret på en specifik dator. Du kan använda maskindatakällor endast på den dator där de är definierade. Det finns två typer av maskindatakällor – användare och system. Användardatakällor kan endast användas av den aktuella användaren och är endast synliga för den användaren. Systemdatakällor kan användas av alla användare på en dator och visas för alla användare på datorn och systemomfattande tjänster. En maskindatakälla är särskilt användbar när du vill uppnå ökad säkerhet, eftersom endast användare som är inloggade kan se maskindatakällan och den inte kan kopieras av en fjärranvändare till en annan dator.

Fildatakällor

I fildatakällor (även kallade DSN-filer) lagras anslutningsinformation i en textfil i stället för i Windows-registret. Fildatakällor är oftast mer flexibla att använda än maskindatakällor. Du kan till exempel kopiera en fildatakälla till valfri dator med rätt ODBC-drivrutin, så att programmet kan förlita sig på konsekvent och korrekt anslutningsinformation till alla datorer det använder. Alternativt kan du placera fildatakällan på en enda server, dela den mellan många datorer i nätverket och enkelt samla anslutningsinformationen på en plats.

En fildatakälla kan också vara odelbar. En odelbar fildatakälla finns på en enda dator och pekar på en maskindatakälla. Du kan använda odelbara fildatakällor för att få åtkomst till befintliga maskindatakällor från fildatakällor.

Anslutningssträngar

Du kan definiera en formaterad anslutningssträng som anger anslutningsinformation i en modul. Via anslutningssträngen skickas anslutningsinformationen direkt till ODBC-drivrutinshanteraren. Anslutningssträngen gör att programmet blir enklare att använda, i och med att kravet på att en systemadministratör eller användare först skapar en DSN innan du använder databasen tas bort.

Mer information om ODBC-gränssnittet finns i avsnittet Referens för ODBC-programmerare (på engelska) på webbplatsen MSDN.

Överst på sidan

Lägga till en ODBC-datakälla

Innan du fortsätter bör du skaffa och installera lämplig ODBC-drivrutin för den datakälla som du vill ansluta till.

Obs!:  Du måste tillhöra administratörsgruppen på din lokala dator för att kunna lägga till eller konfigurera en ODBC-datakälla.

 1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen .

 2. Dubbelklicka på Administrationsverktyg på Kontrollpanelen.

 3. Dubbelklicka på Datakällor (ODBC) i dialogrutan Administrationsverktyg.

  Dialogrutan ODBC – Administrera datakälla visas.

 4. Klicka på Användar-DSN, System-DSN eller Fil-DSN, beroende på vilken typ av datakälla du vill lägga till. Mer information finns i avsnittet Om ODBC-datakällor.

 5. Klicka på Lägg till.

 6. Välj önskad drivrutin och klicka sedan på Slutför eller Nästa.

  Om önskad drivrutin inte finns med i listan kontaktar du administratören för databasen du ansluter till för att få information om hur du skaffar rätt drivrutin.

 7. Följ instruktionerna och ange den anslutningsinformation som begärs i de dialogrutor som visas.

Klicka på Hjälp i ODBC-dialogrutorna för mer information om enskilda inställningar.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×