Addera tal

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Anta att du vill räkna ut det totala priset för lagret i en affär, eller att du vill summera bruttovinstmarginalerna för alla avdelningar på ett företag. Du kan summera tal på flera olika sätt. För att snabbt lägga till tal i celler använder du + (plustecken) i en formel.

Om du till exempel skriver = 5+10 visas resultatet 15 i cellen.

Addera alla tal på en rad eller i en kolumn

Om du har ett område med angränsande tal (d.v.s. att det inte finns några tomma celler i området) kan du använda Autosumma Bild av knapp .

  1. Klicka på en cell under kolumnen med tal eller till höger om raden med tal.

  2. Klicka på Start > Autosumma och tryck sedan på Retur.

Addera icke angränsande tal

Om du har ett område med tal som innehåller tomma celler, eller celler som innehåller text i stället för tal, kan du använda funktionen SUMMA i en formel. Eventuella tomma celler och celler som innehåller text i området ignoreras om du använder den här funktionen.

Exempel

I den här arbetsboken visas exempel på hur den här funktionen används. Läs igenom exemplen och ändra i formlerna, eller skriv in dina egna formler och se vilka resultat funktionen ger.

Obs!: Funktionen SUMMA kan innehålla valfri kombination av upp till 30 cell- eller områdesreferenser. Exempel: Formeln =SUMMA(B2:B3;B5) innehåller en områdesreferens (B2:B3) och en cellreferens (B5).

Addera tal utifrån ett villkor

Du kan använda funktionen SUMMA.OM om du vill skapa en summa för ett område baserat på ett värde i ett annat område. I följande exempel antar vi att du endast vill summera de värden i kolumn B (Faktura) som motsvarar värden i kolumn A (Säljare) för säljaren Buchanan.

Exempel

I den här arbetsboken visas exempel på hur funktionen SUMMA.OM används. Läs igenom exemplen och ändra i formlerna, eller skriv in dina egna formler och se vilka resultat funktionen ger.

Addera tal utifrån flera villkor

Använd funktionen SUMMA.OMF för att utföra den här åtgärden.

Exempel

I den här arbetsboken visas exempel på hur den här funktionen används. Läs igenom exemplen och ändra i formeln, eller skriv in dina egna formler och se vilka resultat funktionen ger.

Så här används funktionerna i exemplet SUMMA.OMF

=SUMMA.OMF(D2:D11;A2:A11;"Syd";C2:C11;"Kött")

Funktionen SUMMA.OMF används i den första formeln för att söka efter rader där värdet "Syd" finns i kolumn A och värdet "Kött" finns i kolumn C. Det finns tre rader där detta är fallet: raderna 7, 8 och 11. Funktionen letar först i kolumn A, som innehåller regionerna, för att hitta en träff för Syd. Därefter går den till kolumn C, som innehåller mattyp, för att hitta en träff för Kött. Till slut letar funktionen i intervallet som innehåller värden för att summera D2:D11, och summerar endast värdena i kolumnen som uppfyller de två villkoren.

=SUMMA(OM((A2:A11="Syd")+(A2:A11="Öst");D2:D11))

Den andra formeln som använder funktionerna SUMMA och OM anges som en matrisformel (om du vill ändra matriser klickar du på Öppna i Excel) för att söka efter rader där antingen värdet "Syd" eller värdet "Öst", eller båda dessa värden, finns i kolumn A. Det finns sju rader där detta är fallet: raderna 2, 4, 6, 7, 8, 9 och 11. Eftersom formeln är en matrisformel används inte operatorn + för att addera värden, utan för att utvärdera två eller fler villkor varav minst ett måste uppfyllas. Därefter används funktionen SUMMA för att lägga till de värden som uppfyller villkoren.

Addera unika värden

Använd en kombination av funktionerna SUMMA, OM och FREKVENS för att utföra den här åtgärden.

I följande exempel används:

  • Funktionen FREKVENS för att identifiera de unika värdena i ett område. För den första förekomsten av ett specifikt värde returnerar den här funktionen ett tal som motsvarar antalet förekomster av värdet. För varje förekomst av samma värde efter den första förekomsten returneras värdet 0 (noll).

  • Funktionen OM för att tilldela varje sant villkor värdet 1.

  • Funktionen SUMMA för att addera de unika värdena.

Exempel

I den här arbetsboken visas exempel på hur dessa funktioner används. Läs igenom exemplen och ändra i formeln, eller skriv in dina egna formler och se vilka resultat funktionen ger.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×