Addera tal

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Anta att du vill räkna ut det totala priset för lagret i en affär, eller att du vill summera bruttovinstmarginalerna för alla avdelningar på ett företag. Du kan summera tal på flera olika sätt. För att snabbt lägga till tal i celler använder du + (plustecken) i en formel.

Om du till exempel skriver = 5+10 visas resultatet 15 i cellen.

Addera alla tal på en rad eller i en kolumn

Om du har ett område med angränsande tal (det vill säga finns några tomma celler), kan du använda Autosumma Bild av knapp .

  1. Klicka på en cell under kolumnen med tal eller till höger om raden med tal.

  2. Klicka på Start > Autosumma och tryck sedan på Retur.

Addera icke angränsande tal

Om du har en uppsättning tal som innehåller tomma celler eller celler som innehåller text i stället för tal kan du använda funktionen Summa i en formel. Även om de kan ingå i det område som används i formeln, ignoreras alla tomma celler och celler som innehåller text.

Exempel

I den här arbetsboken visas exempel på hur den här funktionen används. Läs igenom exemplen och ändra i formlerna, eller skriv in dina egna formler och se vilka resultat funktionen ger.

Obs!: Funktionen SUMMA kan innehålla valfri kombination av upp till 30 cell- eller områdesreferenser. Exempel: Formeln =SUMMA(B2:B3;B5) innehåller en områdesreferens (B2:B3) och en cellreferens (B5).

Addera tal utifrån ett villkor

Du kan använda funktionen SUMMA.Om för att skapa en totala värdet för ett område baserat på ett värde i ett annat område. I exemplet nedan som du vill skapa en totalsumma för värdena i kolumn B (faktura) som motsvarar värden i kolumn A (Försäljare) för säljare som heter Buchwald.

Exempel

I den här arbetsboken visas exempel på hur funktionen SUMMA.OM används. Läs igenom exemplen och ändra i formlerna, eller skriv in dina egna formler och se vilka resultat funktionen ger.

Addera tal utifrån flera villkor

Använd funktionen SUMMA.OMFför att utföra den här åtgärden.

Exempel

I den här arbetsboken visas exempel på hur den här funktionen används. Läs igenom exemplen och ändra i formeln, eller skriv in dina egna formler och se vilka resultat funktionen ger.

Så här används funktionerna i exemplet SUMMA.OMF

=SUMMA.OMF(D2:D11;A2:A11;"Syd";C2:C11;"Kött")

Funktionen SUMMA.OMF används i den första formeln för att söka efter rader där värdet "Syd" finns i kolumn A och värdet "Kött" finns i kolumn C. Det finns tre rader där detta är fallet: raderna 7, 8 och 11. Funktionen letar först i kolumn A, som innehåller regionerna, för att hitta en träff för Syd. Därefter går den till kolumn C, som innehåller mattyp, för att hitta en träff för Kött. Till slut letar funktionen i intervallet som innehåller värden för att summera D2:D11, och summerar endast värdena i kolumnen som uppfyller de två villkoren.

=SUMMA(OM((A2:A11="Syd")+(A2:A11="Öst");D2:D11))

Den andra formeln som använder funktionerna SUMMA och OM anges som en matrisformel (om du vill ändra matriser klickar du på Öppna i Excel) för att söka efter rader där antingen värdet "Syd" eller värdet "Öst", eller båda dessa värden, finns i kolumn A. Det finns sju rader där detta är fallet: raderna 2, 4, 6, 7, 8, 9 och 11. Eftersom formeln är en matrisformel används inte operatorn + för att addera värden, utan för att utvärdera två eller fler villkor varav minst ett måste uppfyllas. Därefter används funktionen SUMMA för att lägga till de värden som uppfyller villkoren.

Addera unika värden

Använda en kombination av Summa, omoch frekvensför att utföra den här åtgärden.

I följande exempel används:

  • Funktionen FREKVENS för att identifiera de unika värdena i ett område. För den första förekomsten av ett specifikt värde returnerar den här funktionen ett tal som motsvarar antalet förekomster av värdet. För varje förekomst av samma värde efter den första förekomsten returneras värdet 0 (noll).

  • Funktionen OM för att tilldela varje sant villkor värdet 1.

  • Funktionen SUMMA för att addera de unika värdena.

Exempel

I den här arbetsboken visas exempel på hur dessa funktioner används. Läs igenom exemplen och ändra i formeln, eller skriv in dina egna formler och se vilka resultat funktionen ger.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×