Addera eller subtrahera tid

Tänk dig att du måste lägga till två olika tids värden tillsammans för att få en total summa. Eller så måste du subtrahera ett tids värde från ett annat för att få den totala tiden för att arbeta i ett projekt.

Som du ser i avsnitten nedan gör Excel det enkelt att lägga till eller ta bort tid.

Addera tid

Tänk dig att du vill veta hur många timmar och minuter det tar att slutföra två uppgifter. Du uppskattar att den första uppgiften tar 6 timmar och 45 minuter och att den andra uppgiften tar 9 timmar och 30 minuter.

Här är ett sätt att ange detta i ett kalkyl blad.

 1. Skriv 6:45 i cell B2och skriv 9: 30 i cell B3.

 2. Skriv = B2 + B3 i cell B4 och tryck sedan på RETUR.

  Adderad tid för två uppgifter

  Resultatet är 16:15 – 16 timmar och 15 minuter – för att slutföra de två uppgifterna.

  Tips: Du kan också lägga till gånger med funktionen Autosumma för att summera tal. Markera cell B4 och välj Autosummapå fliken Start . Formeln ser ut så här: =SUM(B2:B3). Tryck på RETUR för att få samma resultat, 16 timmar och 15 minuter.

Det var lätt nog, men det finns ett extra steg om dina timmar lägger till upp till mer än 24. Du måste använda ett specialformat för formel resultatet.

Så här lägger du till mer än 24 timmar:

 1. Skriv 12:45i cell B2 och ange 15:30i cell B3.

 2. Skriv =B2+B3 i cell B4 och tryck på Retur.

  Tillsammans blir tiden mer än 24 timmar men gav ett oväntat resultat på 4:15

  Resultatet är 4:15, vilket inte är det du kanske förväntar dig. Detta beror på att tiden för aktivitet 2 är i 24-timmarsformat. 15:30 är samma som 3:30.

 3. Om du vill visa tiden i mer än 24 timmar markerar du cell B4.

 4. Välj formati gruppen celler på fliken Start och välj sedan Formatera celler.

  Knappen Format på fliken Start och knappen Formatera celler på menyn

 5. Välj anpassad i listan kategori i rutan Formatera celler .

 6. I rutan typ , högst upp i listan med format, skriver du [h]: mm; @ och väljer sedan OK.

  Anteckna kolon efter [h] och ett semikolon efter mm.

Resultatet är 28 timmar och 15 minuter. Formatet visas i listan typ nästa gång du behöver det.

Subtrahera tid

Här är ett annat exempel: Låt oss säga att du och dina vänner känner till både start-och slut tider på ett ideellt projekt, och vill veta hur mycket tid du tillbringat.

Följ de här stegen för att få den förflutna tiden – vilket är skillnaden mellan två tider.

 1. Ange start tiden i cell B2 och ta med "a" för am eller "p" för PM. Tryck sedan på Retur.

 2. I cell C2 anger du slut tiden, inklusive "a" eller "p", och trycker sedan på RETUR.

 3. Skriv de andra start-och slut tiderna för dina vänner, Joy och Leslie.

 4. I cell D2 subtraherar du slut tiden från start tiden genom att ange formeln = C2-B2och sedan trycka på RETUR.

  En tid subtraheras från en annan för att få den förflutna tiden

 5. Klicka på anpassad i listan kategori i rutan Formatera celler .

 6. Klicka på h:mm (för timmar och minuter) i listan typ och klicka sedan på OK.

  Nu ser vi att Johan arbetade i 3 timmar och 45 minuter.

  Förfluten tid listas i kolumn D

 7. Om du vill få resultaten för Joy och Leslie kopierar du formeln genom att Markera cell D2 och dra till cell D4.

  Formateringen i cell D2 kopieras tillsammans med formeln.

Så här subtraherar du tid med mer än 24 timmar:

Det är nödvändigt att skapa en formel för att subtrahera skillnaden mellan två gånger som sammanlagt mer än 24 timmar.

Följ stegen nedan:

 1. Om du refererar till exemplet ovan markerar du cell B1 och drar till cell B2 så att du kan använda formatet på båda celler samtidigt.

 2. Klicka på anpassad i listan kategori i rutan Formatera celler .

 3. I rutan typ , högst upp i listan med format, skriver du m/d/åååå H:mm fm/em.

  Observera det tomma utrymmet längst ned i åååå och efter mm.

  Det nya formatet är tillgängligt när du behöver det i listan typ .

 4. I cell B1 skriver du start datum, inklusive dag/månad/år, med antingen "a" eller "p" för FM och EM.

  Förfluten tid över 24 timmar

 5. Gör samma sak för slutdatumet i cell B2.

 6. Skriv formeln = (B2-B1) * 24i cell B3.

Resultatet är 31,5 timmar.

Obs!: Du kan lägga till och dra ifrån mer än 24 timmar i Excel på webben men du kan inte använda ett anpassat tal format.

Addera tid

Anta att du vill veta hur många timmar och minuter det tar att slutföra två uppgifter. Du uppskattar att den första uppgiften tar 6 timmar och 45 minuter och att den andra uppgiften tar 9 timmar och 30 minuter.

 1. Skriv 6:45 i cell B2 och 9:30 i cell B3.

 2. Skriv =B2+B3 i cell B4 och tryck på Retur.

Adderad tid för två uppgifter

Det kommer att ta 16 timmar och 15 minuter för att slutföra de två uppgifterna.

Tips: Du kan också addera tid genom att använda Autosumma för att summera tal. Klicka i cell B4. Klicka sedan på Start > Autosumma. Formeln ser ut så här: =SUM(B2:B3). Tryck på RETUR för att få resultatet, 16 timmar och 15 minuter.

Subtrahera tid

Anta att du och dina vänner känner till start- och sluttider för ett volontärprojekt och vill vet hur mycket tid ni lade ner. Ni vill helt enkelt veta tidsförloppet, eller skillnaden mellan de två tiderna.

 1. Skriv start tiden i cell B2, ange ett blank steg och skriv sedan "a" för am eller "p" för PM och tryck på RETUR. I cell C2 skriver du sluttiden tillsammans med "a" eller "p", beroende på vad som passar och trycker på Retur. Skriv de andra start- och sluttiderna för dina vänner Gitte och Ninni.

 2. I cell D2 subtraherar du sluttiden från starttiden genom att skriva formeln: = C2-B2, och sedan trycka på RETUR.

En tid subtraheras från en annan för att få den förflutna tiden

Nu ser vi att Johan arbetade i 3 timmar och 45 minuter.

 1. Om du vill få resultaten för Gitte och Ninni kopierar du formeln genom att klicka i cell D2 och drar den till cell D4. Formateringen i cell D2 kopieras tillsammans med formeln.

Förfluten tid listas i kolumn D

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×