Acceptera eller avvisa spårade ändringar i Word

Innan du delar dokumentet tar du bort eventuell markering genom att acceptera eller avvisa spårade ändringar och ta bort kommentarer.

Viktigt!:  Det enda sättet att ta bort spårade ändringar är att acceptera eller avvisa dem och det enda sättet att ta bort kommentarer är att ta bort dem. Om du väljer vyn Ingen markering döljs bara ändringar och kommentarer för att visa nästa gång någon öppnar dokumentet.

Acceptera eller avvisa ändringar en åt gången

 1. Klicka eller tryck i början av dokumentet och välj Granska.

 2. Välj Nästa.

  Knappen nästa ändring

 3. Välj acceptera eller avvisa för att behålla eller ta bort ändringen. Word flyttar sedan till nästa spårade ändring.

  Knappen Acceptera ändringar

  Upprepa tills du har granskat alla ändringar i dokumentet.

Acceptera eller ignorera alla ändringar

 1. Klicka eller tryck i början av dokumentet och gå till > Granska.

 2. Välj pilen under acceptera och välj sedan acceptera alla ändringar.

  Alternativet acceptera alla ändringar

Ta bort en kommentar i taget

 1. Välj en kommentar.

 2. Gå till Granska och välj ta bort.

  Knappen Ta bort en kommentar

Ta bort alla kommentarer

 1. Markera en kommentar

 2. Gå till Granska och Välj pilen under ta bort.

 3. Välj ta bort alla kommentarer i dokumentet.

  Ta bort alla kommentarer

Acceptera eller avvisa ändringar en och en

 1. Klicka eller tryck i början av dokumentet och välj Granska.

 2. Välj Nästa för att gå till den första spårade ändringen.

  Knappen nästa ändring

 3. Välj acceptera eller avvisa för att behålla eller ta bort ändringen. Word flyttar sedan till nästa spårade ändring.

  Knappen Acceptera ändring

  Upprepa tills du har granskat alla ändringar i dokumentet.

Acceptera eller ignorera alla ändringar

 1. Klicka eller tryck i början av dokumentet och välj Granska.

 2. Välj pilen efter accepteraoch välj acceptera alla ändringar.

  Acceptera alla ändringar

Ta bort en kommentar från en person

 1. Välj en kommentar.

 2. Gå till Granska och välj ta bort.

  Knappen Ta bort kommentar

Ta bort alla kommentarer

 1. Välj en kommentar.

 2. Gå till Granska och Välj pilen genom att ta bort.

 3. Välj ta bort alla kommentarer i dokumentet.

  Ta bort alla kommentarer

Ta bort spårade ändringar

Ta bort spårade ändringar från ett dokument genom att godkänna eller avvisa dem:

 • Om du vill titta på varje ändring, en i taget, går du till fliken Granska , under ändringar, väljer Nästaoch sedan acceptera eller avvisa.

  Alternativ under ändringar på fliken Granska

  Då bevaras eller raderas den aktuella ändringen (beroende på ditt val), och sedan förs du till nästa ändring.

 • Om du vill acceptera alla ändringar samtidigt väljer du pilen bredvid accepteraoch väljer sedan acceptera alla ändringar i dokumentet.

 • Om du vill ignorera alla ändringar samtidigt väljer du pilen bredvid avvisaoch väljer sedan Ignorera alla ändringar i dokumentet.

Ta bort kommentarer

Om dokumentet innehåller kommentarer tas de inte bort när du accepterar eller avvisar de spårade ändringarna. Du måste ta bort kommentarerna separat.

 1. På fliken Granska , under kommentarer, klickar du på Nästa för att välja en kommentar.

 2. Klicka på Ta bort på fliken Granska.

  Om du vill ta bort alla kommentarer på en gång klickar du på pilen bredvid ta bortoch klickar sedan på ta bort alla kommentarer i dokumentet.

  Alternativ under kommentarer på fliken Granska

Lösa konfliktskapande ändringar

När två eller fler personer arbetar med ett dokument samtidigt kan de göra ändringar som står i konflikt med varandra. Konflikter kan uppstå när en person arbetar offline och sedan sparar dokumentet på servern, eller när två personer arbetar med samma del av ett dokument och sparar på servern innan de uppdaterar dokumentet med uppdateringar gjorda av andra författare.

När ändringar står i konflikt med varandra måste du lösa dem innan du kan spara dokumentet på servern. Alla ändringar i dokumentet sparas på datorn i Microsoft Upload Center, även om ett dokument innehåller konflikter. Men ändringarna sparas inte på servern förrän konflikterna har lösts. När det finns konflikter visar Word ett meddelandefält högst upp i dokumentfönstret och ett meddelande i statusfältet.

 1. Klicka på Lös konflikter i meddelandefältet.

  Word visar rutan Ändringar i konflikt som visar konflikterna, och fliken Konflikter visas i menyfliksområdet.

 2. I rutan Ändringar i konflikt klickar du på en ändring i konflikt så markeras den motstridiga delen i dokumentet.

  Word använder rosa färg för att markera ändringar i konflikt som du gjort och grön färg för att markera ändringar som gjorts av andra författare. Andra spårade ändringar som finns i dokumentet döljs tillfälligt.

 3. Gör något av följande:

  Om du vill

  Gör följande

  Behålla din ändring

  På fliken Konflikter, under Ändringar i konflikt, klickar du på Acceptera mina ändringar.

  Ta bort din ändring

  På fliken Konflikter, under Ändringar i konflikt, klickar du på Ignorera mina ändringar.

 4. Fliken Konflikt, gruppen Konflikter

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×