Word-alternativ (visning)

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I Word kan använda du Backstage-vyn enkelt ändra Word-alternativ.

Artikelinnehåll

Sidan Visningsalternativ

Visa alltid de här formateringsmarkeringarna på skärmen

Utskriftsalternativ

Sidan Visningsalternativ

Visa tomt utrymme mellan sidor i Utskriftslayoutvy     Markera det här alternativet om du vill visa topp- och bottenmarginaler på sidan, inklusive innehållet i sidhuvuden och sidfötter.

Visa överstrykningspenna markeringar     Markera det här alternativet om du vill visa markerad text på skärmen och i utskrivna dokument.

Visa dokument funktionsbeskrivningar vid hovring     Markera det här alternativet om du vill visa information, till exempel URL: er och kommentarer i gula popup-rutor. Funktionsbeskrivningar, även kallade skärmtips, visas när du placerar muspekaren på en hyperlänk, referensmarkering eller liknande innehåll.

Överst på sidan

Visa alltid de här formateringsmarkeringarna på skärmen

Tabbtecken     Välj det här alternativet visar tabbtecken med pilar.

Blanksteg     Markera det här alternativet om du vill visa blanksteg mellan ord som punkter.

Stycketecken     Välj det här alternativet att visa ändarna av stycken med Styckesymbolen.

Dold text     Välj det här alternativet om du vill visa en prickad linje under text som formaterats som dold.

Valfritt bindestreck     Markera det här alternativet om du vill visa bindestreck som anger var du vill dela ett ord i slutet av en rad. Mjukt bindestreck skrivs inte ut om ordet verkligen bryts i slutet av en rad. När ett ord bryts i slutet av raden, skrivs mjukt bindestreck ut som en vanlig bindestreck.

Fästpunkter     Markera det här alternativet om du vill visa fästpunkter som anger att ett objekt är kopplad till ett visst stycke.

Valfritt brytningar    Välj det här alternativet kan styra var ett ord eller en fras ska avstavas i slutet av en rad. Om du använder Microsoft Office Word med ett östasiatiskt språk, förhindrar det här alternativet den texten bryts på fel.

Obs!: Alternativet är bara tillgängligt om ett östasiatiskt språk har aktiverats för textredigering.

Visa alla formateringsmarkeringar     Markera det här alternativet om du vill visa alla formateringstecken som visas i avsnittet Visa alltid de här formateringsmarkeringarna på skärmen eller inte kryssrutan som är kopplad till var och en markerad. När du inaktiverar det här alternativet kan visas endast de formateringstecken som anges av de markerade kryssrutorna i avsnittet Visa alltid de här formateringsmarkeringarna på skärmen.

Tips: Du kan snabbt förvandla det här alternativet Aktivera eller inaktivera genom att klicka på Visa/Dölj ¶ i gruppen stycke på fliken Start.

Menyfliksområdet i Word

Överst på sidan

Utskriftsalternativ

Skriva ut ritobjekt skapade i Word     Markera det här alternativet om du vill skriva ut alla ritade objekt, till exempel figurer och textrutor. Om du avmarkerar den här kryssrutan kan snabbare att skriva ut, eftersom en tom ruta i stället för varje ritobjekt skrivs ut.

Skriv ut bakgrundsfärger och bilder     Markera det här alternativet om du vill skriva ut bakgrundsfärger och bilder. Om du avmarkerar den här kryssrutan kan snabbare att skriva ut.

Skriva ut dokumentegenskaper     Markera det här alternativet om du vill skriva ut dokumentets sammanfattningsinformation på en separat sida när dokumentet skrivs ut. Dokumentinformation sparas på dokumentinformationspanelen.

Skriva ut dold text     Välj det här alternativet om du vill skriva ut all text som är formaterad som dold. Den prickade understrykningen som visas under den dolda texten på skärmen ut skrivs inte.

Uppdatera fält före utskrift     Markera det här alternativet om du vill uppdatera alla fält i ett dokument innan du skriver ut den.

Uppdatera länkad information före utskrift     Markera det här alternativet om du vill uppdatera alla länkad information i ett dokument innan du skriver ut den.

Överst på sidan

Fler Läs alternativ

Läsa dokument i Word

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×