Word-alternativ (populära)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I Word 2010 kan använda du den nya Backstage-vyn enkelt ändra Word-alternativ.
Prova Office 365

I den här artikeln

Vanligaste alternativen när du arbetar med Word

Anpassa ditt exemplar av Office

De vanligaste alternativen när du arbetar i Word

Visa formateringsverktygsfältet vid markering     Välj det här alternativet om du vill att formateringsverktygsfältet ska visas när du markerar text. Det ger snabb tillgång till formateringsverktyg.

Aktivera dynamisk förhandsgranskning     Välj det här alternativet för att förhandsgranska effekterna av formateringsändringar i dokumentet.

Visa fliken Utvecklare i menyfliksområdet     Välj det här alternativet om du vill att fliken Utvecklare ska visas i menyfliksområdet i programmen i Microsoft Office 2007-systemet. Menyfliksområdet är en del av Microsoft Office Fluent-användargränssnittet. På fliken Utvecklare finns verktyg för utveckling av makron och formulär, liksom XML-relaterade funktioner. Avmarkera kryssrutan om du vill att fliken Utvecklare ska döljas.

Använd alltid ClearType     Det här alternativet är aktiverat som standard för att ClearType ska göra texten enklare att läsa. Om du ändrar inställningen måste du starta om Microsoft Office Word för att ändringen ska träda i kraft.

Meddelanden: 

  • Den här inställningen används i alla Office-program.

  • Om du aktiverar det här alternativet på en dator med Microsoft Windows XP, åsidosätts operativsystemets ClearType-inställning. Det här alternativet är inte tillgängligt på datorer med Windows Vista.

Öppna e-postbilagor i vyn Helskärmsläsning     Det här alternativet är aktiverat som standard och visar dokument i helskärmsläsningsläge när de öppnas från e-postbilagor. Om du avmarkerar alternativet öppnas e-postbilagor i utskriftslayoutläge.

Färgschema    Välj ett alternativ i listan om du vill ändra programmens färgschema.

Format för skärmtips     Välj i listan ett format för visning av namnen på knappar och annan användbar information. Välj Visa funktionsbeskrivningar i skärmtips om du vill att namn och annan användbar information ska visas, välj Visa inte funktionsbeskrivningar i skärmtips om du vill att endast knapparnas namn ska visas eller välj Visa inte skärmtips om du inte vill visa dem alls.

Överst på sidan

Anpassa din kopia av Microsoft Office

Användarnamn     Skriv ett namn i rutan Användarnamn om du vill ändra ditt användarnamn.

Obs!: Det namn som visas här kopplas till ändringar som du gör när du granskar dokument med funktionen Spåra ändringar. Det är också det författarnamn som kopplas till de dokument du skapar. På fördefinierade försättsblad som innehåller författarnamnet används till exempel automatiskt det namn som visas i rutan Användarnamn.

Initialer     Skriv dina initialer i rutan Initialer om du vill ändra de initialer som är kopplade till ditt användarnamn.

Obs!: De initialer som visas här kopplas till kommentarer som du lägger till när du granskar dokument.

Välj de språk som du vill använda med Office     Klicka på Språkinställningar för att aktivera de funktioner som krävs för de språk du vill använda i Microsoft Office 2007-systemet.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×