Webbdelen Projektarbetsytor

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I Microsoft Office Project 2007 kan alla projekt ha en arbetsyta som fungerar som en portal för alla projektrelaterade dokument och annan projektrelaterad stödinformation. Du kan visa arbetsytorna genom att gå till Projektcenter i Microsoft Office Project Web Access, välja projektet och sedan gå till relaterad arbetsyta.

Med Webbdel Projektarbetsytor kan du skapa en sida som innehåller en tabell med länkar till alla projektarbetsytor. Den här sidan kan innehålla de projektarbetsytor som du är medlem i, eller de projektarbetsytor som du äger. Du kan snabbt komma till sidan från startsidan för Project Web Access.

När du har skapat en sida med hjälp av webbdelen Projektarbetsytor kan du:

  • Du kan snabbt öppna dina arbetsytor för ett eller flera projekt. Arbetsytenamnet är länkade till den Projektarbetsyta webbadress. Du kan klicka på om du vill gå till Projektarbetsyta som öppnas i ett nytt fönster.

  • Gå till projektarbetsytorna utan att först hämta och installera ActiveX-kontrollen för Project Web Access, vilket inte är fallet då du ansluter till projektarbetsytorna via Projektcenter. Eftersom webbdelen Projektarbetsytor inte använder ActiveX-kontrollen kan du emellertid inte filtrera baserat på fält på webbdelssidan med projektarbetsytor. Tabellen sorteras som standard baserat på projektnamnet.

  • Sortera baserat på valfri kolumn i tabellen genom att klicka på tabellens rubrik. Du kan bland annat sortera baserat på följande kolumner: Projekt, Skapad och Ägare.

  • Visa en lista över alla projektarbetsytor, antingen för projekt som du är medlem i eller för projektarbetsytor som du äger. Webbdelen Projektarbetsytor är skrivskyddad. Du kan inte redigera eller ändra listan med arbetsytor i tabellen. Projekt som inte har någon arbetsyta visas inte i listan.

Anpassade egenskaper för webbdelen Projektarbetsytor

I följande tabell beskrivs unika egenskaper för webbdelen arbetsytor för projekt som du kan visa eller ändra när du har lagt till webbdelen på en sida. Klicka på Ändra delad webbdelRedigera-menyn i webbdelen arbetsytor. Om inget annat anges är dessa egenskaper tillgängliga i avsnittet Project Web Access.

Egenskap

Beskrivning

Objekt per sida

Ange hur många länkar till projektarbetsytor som högst kan visas på samma sida. Standardvärdet är 100.

Project Web Access-URL

Om den här webbdelen ska användas utanför Project Web Access anger du webbadressen för den Project Server-dator som informationen för webbdelen lagras på.

Gemensamma egenskaper för webbdelar

Alla webbdelar har en gemensam uppsättning egenskaper som styr deras utseende, layout och avancerade inställningar.

Obs!: De vanliga webbdelsegenskaper som visas i verktygsfönstret kan av olika anledningar skilja sig från vad som beskrivs i det här avsnittet:

  • Du måste ha rätt behörighet för att området Avancerat ska visas i verktygsfönstret.

  • Webbdelsutvecklaren kan ha valt att inte visa en eller flera av dessa egenskaper för en viss webbdel, eller så har utvecklaren kanske valt att skapa och visa fler egenskaper för webbdelen som inte visas nedan i områdena Utseende , Layout och Avancerat i verktygsfönstret.

  • En del behörighets- och egenskapsinställningar kan göra att webbdelsegenskaper inaktiveras eller döljs.

Utseende

Egenskap

Beskrivning  

Titel

Anger rubriken för webbdelen som visas i namnlisten för webbdelen.

Höjd

Anger webbdelens höjd.

Bredd

Anger webbdelens bredd.

ChromeState

Anger om hela webbdelen visas på sidan när en användare öppnar webbdelssidan. Som standard har ChromeState inställningen Normal och hela webbdelssidan visas. Om inställningen Minimera används visas bara namnlisten.

ChromeType

Anger om namnlisten och kantlinjen för webbdelsramen visas.

Layout

Egenskap

Beskrivning

Dold

Anger om webbdelen är synliga när en användare öppnar webbdelssidan. Om kryssrutan är avmarkerad webbdelen syns bara när du utformar sidan och har suffixet till rubrik (dold).

Du kan dölja en webbdel om du vill använda den för att skicka data till en annan webbdel via en webbdelskoppling, men inte vill visa webbdelen.

Riktning

Anger textens riktning i webbdelsinnehållet. Exempelvis är arabiska och hebreiska språk som skrivs från höger till vänster, medan svenska och de flesta andra europeiska språk skrivs från vänster till höger.

Zon

Anger i vilken zon av webbdelssidan som webbdelen finns.

Obs!: Zoner på webbdelssidan visas inte i listrutan om du inte har tillåtelse att ändra zonen.

Zonindex

Anger webbdelens position i en zon om zonen innehåller mer än en webbdel.

Ange ett positivt heltal i textrutan om du vill ange ordningen.

Om webbdelarna i zonen är ordnade uppifrån och ned betyder värdet 1 att webbdelen visas längst upp i zonen. Om webbdelarna i zonen är ordnade från vänster till höger betyder värdet 1 att webbdelen visas till vänster i zonen.

När du lägger till en webbdel i en tom zon beställda uppifrån och ned är Zone Index 1. När du lägger till ytterligare en webbdel längst ned i zonen är dess Zonindex 2. Om du vill flytta den andra webbdelen längst upp i zonen skriver du 1och skriv 2 för den första webbdelen.

Obs!: Alla webbdelar i zonen måste ha ett unikt zonindexvärde. Därför kan zonindexvärdet för andra webbdelar i zonen också ändras om du ändrar zonindexvärdet för den aktuella webbdelen.

Avancerat

Egenskap

Beskrivning  

Tillåt minimering

Anger om webbdelen kan minimeras.

Tillåt stängning

Anger om webbdelen kan tas bort från webbdelssidan.

Tillåt dölj

Anger om webbdelssidan kan döljas.

Tillåt zonbyte

Anger om webbdelen kan flyttas till en annan zon.

Tillåt anslutningar

Anger om webbdelen kan anslutas till andra webbdelar.

Tillåt redigering i personlig vy

Anger om webbdelsegenskaperna kan ändras i en personlig vy.

Exportläge

Anger datanivå som tillåts exporteras för webbdelen.

Titel-URL

Anger URL:en för en fil som innehåller mer information om webbdelen. Filen visas i ett eget webbläsarfönster när du klickar på webbdelsrubriken.

Beskrivning

Anger skärmtipset som visas när du placerar muspekaren på webbdelsrubriken eller webbdelsikonen. Den här egenskapens värde används när du söker efter webbdelar med hjälp av kommandot Sök på menyn Sök efter webbdelar i verktygsfönstret i följande webbdelsgallerier: Webbplats, Virtuell server och Webbdelssida.

Hjälp-URL

Anger platsen för en fil som innehåller hjälpinformation om webbdelen. Hjälpinformationen visas i ett eget webbläsarfönster när du klickar på kommandot Hjälp på Webbdel-menyn.

Hjälpläge

Anger hur hjälpinnehållet för en webbdel visas i webbläsaren.

Välj något av följande alternativ:

  • Modal Ett nytt webbläsarfönster öppnas, om webbläsaren stöder den funktionen. Användaren måste stänga fönstret för att kunna gå tillbaka till webbsidan.

  • Ickemodal Ett nytt webbläsarfönster öppnas, om webbläsaren stöder den funktionen. Användaren måste inte stänga fönstret för att kunna gå tillbaka till webbsidan. Det här är standardinställningen.

  • Navigera Webbsidan öppnas i det aktuella webbläsarfönstret.

Obs!: Även om anpassade Microsoft ASP.NET-webbdelar stöder den här egenskapen, öppnas standard-Windows SharePoint Services 3.0-hjälpavsnitten endast i ett separat webbläsarfönster.

Bild-URL för katalogikon

Anger platsen för en fil som innehåller en bild som ska användas som ikon för webbdelen i webbdelslistan. Bilden måste ha storleken 16 gånger 16 bildpunkter.

Bild-URL för titelikon

Anger platsen för en fil som innehåller en bild som ska användas i namnlisten för webbdelen. Bilden måste ha storleken 16 gånger 16 bildpunkter.

Importfelmeddelande

Anger meddelandet som visas om det uppstår problem när webbdelen importeras.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×