Office
Logga in

Webbdelen Bild

Du kan använda webbdelen Bild när du lägger till en bild eller grafik på en webbdelssida. Du kan på ett enkelt sätt passa in bilden efter andra webbdelar på sidan med lodrät och vågrät justering och anpassning av bakgrundsfärgen på bilden i webbdelen Bild genom att ändra de anpassade egenskaperna för bilden i en delad vy.

Den här artikeln innehåller följande avsnitt

Olika sätt att använda webbdelen Bild

Olika sätt att visa en bild

Ansluta webbdelen Bild till en annan webbdel

Anpassade egenskaper för webbdelen Bild

Gemensamma egenskaper för webbdelar

Olika sätt att använda webbdelen Bild

Du kan använda webbdelen Bild till följande:

 • Lägga till en företags- eller projektlogotyp på en sida.

 • Visa foton av anställda eller produkter.

 • Göra en sida mer visuellt tilltalande.

Överst på sidan

Olika sätt att visa en bild

Du kan visa en bild på två olika sätt:

 • Lägga till en filsökväg eller hyperlänk till bildfilen i egenskapstextrutan Bildlänk. I det här fallet är bilden statisk och ändras inte (om du inte redigerar egenskapen).

 • Ansluta webbdelen Bild till en annan webbdel som tillhandahåller filsökvägen eller hyperlänken. I det här fallet kan bilden vara dynamisk och ändras till följd av en åtgärd i den andra webbdelen, exempelvis en användare som markerar en rad i en listvywebbdel.

  Du kan exempelvis ansluta en listvywebbdel som innehåller kontakter till webbdelen Bild. Varje gång du markerar en rad i listvywebbdelen Kontakter som innehåller en kolumn med en hyperlänk till en fil som innehåller en bild av den aktuella kontakten, kan du se bilden av kontakten i webbdelen Bild.

Överst på sidan

Ansluta webbdelen Bild till en annan webbdel

 1. På menyn Webbplatsåtgärder Bild av knapp klickar du på Redigera sida.

 2. Klicka på menyn Webbdel Webbdelsmeny och peka sedan på Anslutningar.

 3. Peka på Hämta bildfil från och sedan på namnet på den webbdel som du vill länka till.

Obs!: Om egenskapen Bildlänk redan har ett värde och du ansluter bildwebbdelen till en annan webbdel ignoreras egenskapen Bildlänk. Om bildwebbdelen redan har anslutits till en annan webbdel och du vill ange ett värde för Bildlänk-egenskapen, måste du först ta bort anslutningen.

Överst på sidan

Anpassade egenskaper för webbdelen Bild

De anpassade egenskaperna för webbdelen Bild anges nedan.

Obs!: Du kan inte visa eller redigera någon av dessa anpassade egenskaper i en personlig vy.

Egenskap

Beskrivning

Bildlänk

Anger en filsökväg eller hyperlänk till bilden som du vill visa i webbdelen Bild.

Följande grafikfilformat stöds, beroende på vilken webbläsare du använder:

Grafikfilformat

Filtyp

Windows-bitmapp (BMP)

.bmp

Windows utökad metafil (EMF)

.emf

Graphics Interchange Format (GIF)

.gif

Joint Photographic Experts Group (JPEG)

.jpg, .jpeg

Portable Network Graphics (PNG)

.png

Egenskapen Bildlänk är kanske inte tillgänglig, eftersom bildwebbdelen är ansluten till en annan webbdel som tillhandahåller bilden.

Alternativ text

Anger vilken text som ska visas när en användare för muspekaren över bilden. Den här texten visas när bilden inte är tillgänglig.

Lodrät justering av bild

Placerar bilden lodrätt inom webbdelen Bild. Välj ett av följande alternativ: Överkant, Mitten eller Nederkant. Standardvärdet är Mitten.

Vågrät justering av bild

Placerar bilden vågrätt inom webbdelen Bild. Välj ett av följande alternativ: Vänster, Centrera eller Höger. Standardvärdet är Centrera.

Webbdelsbakgrundsfärg

Anger färgen på bildwebbdelsfönstret bakom bilden. Standardfärgen är bakgrundsfärgen i det aktuella temat.

Du anger en färg genom att klicka på Bild av knapp till höger om textrutan och sedan göra något av följande:

 • Markera en färg i färgrutnätet.

 • Ange ett HTML-färgnamn.

 • Ange ett RGB-färgvärde.

Om du vill att bakgrundsfärgen ska vara samma som temat på webbplatsen klickar du på Transparent i dialogrutan Bakgrundsfärg för webbdel.

Överst på sidan

Gemensamma egenskaper för webbdelar

Alla webbdelar har en gemensam uppsättning egenskaper som styr deras utseende, layout och avancerade inställningar.

Obs!: De vanliga webbdelsegenskaper som visas i verktygsfönstret kan av olika anledningar skilja sig från vad som beskrivs i det här avsnittet:

 • Du måste ha rätt behörighet för att området Avancerat ska visas i verktygsfönstret.

 • Webbdelsutvecklaren kan ha valt att inte visa en eller flera av dessa egenskaper för en viss webbdel, eller så har utvecklaren kanske valt att skapa och visa fler egenskaper för webbdelen som inte visas nedan i områdena Utseende , Layout och Avancerat i verktygsfönstret.

 • En del behörighets- och egenskapsinställningar kan göra att webbdelsegenskaper inaktiveras eller döljs.

Utseende

Egenskap

Beskrivning  

Titel

Anger rubriken för webbdelen som visas i namnlisten för webbdelen.

Höjd

Anger webbdelens höjd.

Bredd

Anger webbdelens bredd.

ChromeState

Anger om hela webbdelen visas på sidan när en användare öppnar webbdelssidan. Som standard har ChromeState inställningen Normal och hela webbdelssidan visas. Om inställningen Minimera används visas bara namnlisten.

ChromeType

Anger om namnlisten och kantlinjen för webbdelsramen visas.

Layout

Egenskap

Beskrivning

Dold

Anger om webbdelen visas när en användare öppnar webbdelssidan. Om kryssrutan markeras visas webbdelen bara när du arbetar med sidan och rubriken har suffixet (dold).

Du kan dölja en webbdel om du vill använda den för att skicka data till en annan webbdel via en webbdelskoppling, men inte vill visa webbdelen.

Riktning

Anger textens riktning i webbdelsinnehållet. Arabiska är ett exempel på ett språk med höger till vänster-skrift, medan svenska och de flesta andra europeiska språk är språk med vänster till höger-skrift. Den här inställningen är eventuellt inte tillgänglig för alla typer av webbdelar.

Zon

Anger i vilken zon av webbdelssidan som webbdelen finns.

Obs!: Zoner på webbdelssidan visas inte i listrutan om du inte har tillåtelse att ändra zonen.

Zonindex

Anger webbdelens position i en zon om zonen innehåller mer än en webbdel.

Ange ett positivt heltal i textrutan om du vill ange ordningen.

Om webbdelarna i zonen är ordnade uppifrån och ned betyder värdet 1 att webbdelen visas längst upp i zonen. Om webbdelarna i zonen är ordnade från vänster till höger betyder värdet 1 att webbdelen visas till vänster i zonen.

Om du t.ex. lägger till en webbdel i en tom zon som ordnas uppifrån och ned har Zonindex värdet 0. Om du sedan lägger till en andra webbdel längst ned i zonen har Zonindex värdet 1. Om du vill flytta den andra webbdelen så att den ligger överst i zonen skriver du 0 och sedan 1 för den första webbdelen.

Obs!: Alla webbdelar i zonen måste ha ett unikt zonindexvärde. Därför kan zonindexvärdet för andra webbdelar i zonen också ändras om du ändrar zonindexvärdet för den aktuella webbdelen.

Avancerat

Egenskap

Beskrivning  

Tillåt minimering

Anger om webbdelen kan minimeras.

Tillåt stängning

Anger om webbdelen kan tas bort från webbdelssidan.

Tillåt dölj

Anger om webbdelssidan kan döljas.

Tillåt zonbyte

Anger om webbdelen kan flyttas till en annan zon.

Tillåt anslutningar

Anger om webbdelen kan anslutas till andra webbdelar.

Tillåt redigering i personlig vy

Anger om webbdelsegenskaperna kan ändras i en personlig vy.

Exportläge

Anger på vilken datanivå som information får exporteras för webbdelen. Beroende på din konfiguration är den här inställningen kanske inte tillgänglig.

Titel-URL

Anger URL:en för en fil som innehåller mer information om webbdelen. Filen visas i ett eget webbläsarfönster när du klickar på webbdelsrubriken.

Beskrivning

Anger skärmtipset som visas när du placerar muspekaren på webbdelsrubriken eller webbdelsikonen. Den här egenskapens värde används när du söker efter webbdelar med hjälp av kommandot Sök på menyn Sök efter webbdelar i verktygsfönstret i följande webbdelsgallerier: Webbplats, Virtuell server och Webbdelssida.

Hjälp-URL

Anger platsen för en fil som innehåller hjälpinformation om webbdelen. Hjälpinformationen visas i ett eget webbläsarfönster när du klickar på kommandot Hjälp på Webbdel-menyn.

Hjälpläge

Anger hur hjälpinnehållet för en webbdel visas i webbläsaren.

Välj något av följande alternativ:

 • Modal Ett nytt webbläsarfönster öppnas, om webbläsaren stöder den funktionen. Användaren måste stänga fönstret för att kunna gå tillbaka till webbsidan.

 • Ickemodal Ett nytt webbläsarfönster öppnas, om webbläsaren stöder den funktionen. Användaren måste inte stänga fönstret för att kunna gå tillbaka till webbsidan. Det här är standardinställningen.

 • Navigera Webbsidan öppnas i det aktuella webbläsarfönstret.

Obs!: Även om anpassade Microsoft ASP.NET-webbdelar stöder den här egenskapen, öppnas standard-Windows SharePoint Services 3.0-hjälpavsnitten endast i ett separat webbläsarfönster.

Bild-URL för katalogikon

Anger platsen för en fil som innehåller en bild som ska användas som ikon för webbdelen i webbdelslistan. Bilden måste ha storleken 16 gånger 16 bildpunkter.

Bild-URL för titelikon

Anger platsen för en fil som innehåller en bild som ska användas i namnlisten för webbdelen. Bilden måste ha storleken 16 gånger 16 bildpunkter.

Importfelmeddelande

Anger meddelandet som visas om det uppstår problem när webbdelen importeras.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×