Vissa funktioner fungerar inte i tidigare versioner av Excel

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Orsak: Arbetsboken innehåller funktioner som returnerar fel när filen öppnas i tidigare versioner av Excel. Funktionsbibliotek i Excel 2011 har uppdaterats med nya funktioner som inte identifieras i tidigare versioner.

Lösning:    Använda funktioner som är kompatibla med tidigare versioner.

  1. Klicka på felet "Arbetsboken innehåller en eller flera funktioner som inte är tillgängliga i tidigare versioner av Excel" på Kompatibilitetsrapport i rutan resultat. Då markeras den cell som innehåller funktionen har bytt namn eller nya.

    Obs!: Om det finns flera inkompatibla funktioner i arbetsboken, visar rutan resultat något enskilda fel för varje funktion.

  2. Ange en funktion som fungerar i tidigare versioner av Excel. Du kan till exempel ersätta BETAVERSIONEN. DIST-funktionen som har bytt namn i Excel 2011, med kompatibla funktionen BETAFÖRD.

    Här följer en lista över kompatibla funktioner och deras mappning i de uppdaterade funktionerna i Excel.

Kompatibla funktionen

Funktionen i Excel 2011

BETAFÖRD

BETA. DIST

BETAINV

BETA. INV

BINOMFÖRD

BINOM.FÖRD

KRITBINOM

BINOM. INV

CHI2FÖRD

CHISQ. DIST

CHISQ. DIST. RT

CHI2INV

CHISQ. INV

CHISQ. FAKTURA RT

CHI2TEST

CHISQ. TEST

KONFIDENS

KONFIDENS. NORMEN

KONFIDENS. T

KOVAR

KOVARIANSEN. P

KOVARIANSEN. S

EXPONFÖRD

EXPON. DIST

FFÖRD

F.FÖRD

FINV

F.INV

F.INV. RT

FTEST

F.TEST

GAMMAFÖRD

GAMMA.FÖRD

GAMMAINV

GAMMA.INV

HYPGEOMFÖRD

HYPGEOM. DIST

LOGINV

LOGNORM. INV

LOGNORMFÖRD

LOGNORM. DIST

TYPVÄRDE

LÄGE. FLERA

TYPVÄRDE.ETT

NEGBINOMFÖRD

NEGBINOM. DIST

NETTOARBETSDAGAR

NETTOARBETSDAGAR.INT

NORMFÖRD

NORMEN. DIST

NORMINV

NORMEN. INV

NORMSFÖRD

NORMEN. S.FÖRD

NORMSINV

NORMEN. S.INV

PERCENTIL

PERCENTIL.EXK

PERCENTIL.INK

PROCENTRANG

PROCENTRANG. UNDANTAGNA

PROCENTRANG. INC

POISSON

POISSON. DIST

KVARTIL

KVARTIL.INK

RANG

RANGORDNINGEN. AVG

RANGORDNINGEN. EQ

STDAV

STDAV.S

STDAVP

STDAV.P

TFÖRD

T.FÖRD

T.FÖRD.2T

T.FÖRD. RT

TINV

T.INV

T.INV.2T

TTEST

T.TEST

VARIANS

VARIANS.S

VARIANSP

VARIANS.P

WEIBULL

WEIBULL.FÖRD

ZTEST

Z.TEST

Se även

Vad är nytt i funktioner i Excel 2011

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×