Visio på mobila enheter och pekskärmsenheter

Skapa, läsa och kommentera Visio-dokument på pekskärmsförsedda enheter med bara fingrarna.

Lägga till former från fönstret Former

  • Dra en form från fönstret Former till ritningssidan.

  • Tryck på en form i fönstret Former. En förekomst av formen läggs till mitt på sidan i Visio.

  • Tryck och håll på en form i fönstret Former. När du håller i formen trycker du på ritningssidan med ett annat finger. Varje gång du rör vid ritningssidan läggs en ny förekomst av formen du rör vid till på sidan.

Markera former på sidan

Tryck först på en form

Markera en form genom att tryck på den. Pilarna för automatisk koppling visas om de används för formen eller diagrammet.

Tryck sedan på formen igen

Tryck på en form som redan är markerad så att det flytande verktygsfältet visas.

Tryck sedan ytterligare en gång på formen

Tryck på en markerad form där det flytande verktygsfältet visas för att gå till textredigeringsläget.

Markera flera former

Tryck och håll på den första formen som du vill markera och använd ett annat finger för att knacka på de andra formerna du vill markera samtidigt som du håller kvar den första.

När du har släppt den första formen kan du visa det flytande verktygsfältet för hela markeringen genom att knacka på någon av de andra formerna.

Använda snabbmenyn

Visa det flytande verktygsfältet och klicka på nedpilen i änden så att snabbmenyn visas.

Koppla former med automatisk koppling

Markera ett objekt genom att knacka på det. Pilarna för automatisk koppling visas om de är aktuella för objektet och diagrammet. Under tiden objektet är markerat kan trycka på fönstret Former och menyfliksområdet utan att pilarna för automatisk koppling döljs.

Tryck på, håll på och släpp en pil för automatisk koppling så att formateringsverktygsfältet för automatisk koppling visas.

Gå runt i ritningen

Tryck på ritningssidan med ett finger och dra för att flytta runt sidan.

Nyp genom att dra två fingrar mot varandra om du vill zooma ut i ritningen (göra så att ritningen ser mindre ut) och zooma in genom att dra fingrarna från varandra.

Markera delformer i en grupperad form

Du markerar delformer i en grupperad form på samma sätt som med tangentbord och mus: markera hela gruppen genom att knacka på en grupperad form och knacka sedan på en delform för att växla markeringen till delformen (såvida inte formen är skyddad eller inte kan markeras på grund av någon annan anledning).

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×