Visa versionshistoriken för ett objekt eller en fil i listor eller bibliotek

Om versionsinformation spåras i en lista eller ett bibliotek på webbplatsen kan du visa versionshistorik för objekt eller filer, förutsatt att du har läsbehörighet för listan eller biblioteket. Versionshistoriken innehåller information om när objektet eller filen ändrades, vem som gjorde ändringen och information om vad som ändrades. I bibliotek kan versionshistoriken även innehålla kommentarer skrivna av den som gjorde ändringarna.

Du kan visa versionshistorik på något av följande två sätt:

 • I listan eller biblioteket på webbplatsen

 • I Microsoft Office Backstage-vyn i ett Microsoft Office 2010-dokument

Jag vill

Visa versionshistorik i biblioteket eller listan

Visa versionshistorik från ett Microsoft Office-dokument

Se ett videoklipp om att visa versionshistorik

Visa versionshistorik i biblioteket eller listan

Du kan visa versionshistoriken för ett objekt eller en fil i listor eller bibliotek på webbplatsen som du har läsbehörighet för. Vissa dokumentbibliotek är konfigurerade så att alla kan visa alla versioner, både huvud- och delversioner, och i andra bibliotek begränsas visning av delversioner till personer med särskilda behörigheter. Huvudversioner anges alltid i heltal, till exempel 1.0, 2.0 och så vidare. Delversioner anges med decimaler efter ett huvudversionsnummer, till exempel 1.1, 1.2, 1.3 och så vidare.

Obs!:  Delversioner är endast tillgängliga i bibliotek, inte i listor ...

I allmänhet har man i huvudversioner nått en viss milstolpe, till exempel slutet av ett kapitel eller ett utkast som är klart för granskning. Delversioner är vanligtvis mindre uppdateringar av en fil medan den utvecklas. Författaren kanske inte vill att andra ska se filen förrän den börjar bli klar.

 1. Navigera till listan eller biblioteket som innehåller det objekt eller den fil du vill utforska.

 2. Hovra över objektet eller filen vars historik du vill visa, klicka på pilen som visas och välj Versionshistorik i listrutan.

  Listruta för en SharePoint-fil. Versionshistorik har valts.

  Dialogrutan Versionshistorik öppnas.

  Obs!:  Om du inte ser kommandot Versionshistorik kanske inte versioner spåras i listan eller biblioteket. Kontakta webbplatsägaren eller administratören om du vill ha mer information.

  Versionshistorik med huvud- och delversioner samt kommentarer

Bildtext 1

Den senaste delversionen

Bildtext 2

En kommentar från den person som senast checkade in filen.

Bildtext 3

Den första versionen av filen. Den första versionen har alltid numret 1.0.

 1. Om du vill visa en viss version av en fil tittar du på tid och datum i kolumnen Ändrad i dialogrutan Versionshistorik och klickar på en version. Objektet eller filen öppnas i ett separat fönster där du kan visa den.

 2. Stäng objektet eller filen när du är klar.

 3. Stäng dialogrutan Versionshistorik om du vill gå tillbaka till listan eller biblioteket.

  Tips:  Beroende på dina behörigheter kan du återställa, avpublicera eller ta bort en version genom att peka på dess namn, klicka på nedpilen och välja ett kommando.

Överst på sidan

Visa versionshistorik från ett Microsoft Office-dokument

Om du arbetar med ett Microsoft Office 2010-dokument, till exempel en Word-, Excel- eller PowerPoint-fil, kan du visa versionshistorik från Backstage-vyn i stället för att gå tillbaka till listan eller biblioteket för att visa historiken.

Följande exempel är från Backstage-vyn i en Microsoft PowerPoint-fil. Där visas både en huvud- och delversion.

Versionshistorik i Backstage-vyn i PowerPoint

Nästa exempel är från en Microsoft Word-fil. Det är bara huvudversioner som visas i den här versionshistoriken. Det kan innebära att bara huvudversioner är aktiverade i dokumentbiblioteket eller att du bara har behörighet att visa huvudversioner, inte delversioner.

Versionshistorik i Backstage-vyn i ett Microsoft Word-dokument

Bildtext 1

Den aktuella versionen av filen

Bildtext 2

En version med en kommentar från den person som checkade in den här versionen. Hovra över ikonen bredvid författarens namn om du vill visa kommentaren.

 1. Navigera till det dokumentbibliotek på webbplatsen som innehåller den fil du vill öppna.

 2. Hovra över filnamnet tills listrutepilen visas och klicka sedan på Redigera i <programnamn>. I ovanstående exempel skulle du välja Redigera i Microsoft Word.

  Obs!:  Om biblioteket kräver utcheckning av filer eller om du föredrar att checka ut filen måste du checka ut den innan du öppnar den.

 3. Välj fliken Arkiv i programmet så att Backstage-vyn öppnas. Versionshistoriken visas bredvid knappen Hantera versioner enligt de två exemplen ovan.

 4. I listan väljer du den version du vill visa. Versionen öppnas.

  Backstage-vyn av versionshistoriken för en Microsoft Word-fil. Version 4 är vald.

  Du kan visa filen eller välja att göra den till aktuell version när den är öppen genom att klicka på Återställ på den gula remsan längst upp i filen. Du kan även jämföra den valda versionen med aktuell version genom att klicka på Jämför.

  Gul remsa längst upp i en programfil med två knappar som du kan använda om du vill jämföra versionen med aktuell version eller återställa den till aktuell version

 5. Stäng den valda versionen när du är klar. En meddelanderuta visas där du får välja om du vill spara filen. Du kan antingen spara den på en lokal enhet eller klicka på Spara inte.

 6. Om du vill fortsätta arbeta med den fil som du öppnade från början väljer du en av de andra flikarna längst upp i dokumentet, till exempel Start.

Överst på sidan

Se ett videoklipp om att visa versionshistorik

Det här videoklippet demonstrerar hur du visar historik i ett bibliotek eller ett Microsoft Office-dokument.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×