Visa två eller fler kalkylblad samtidigt

Du kan snabbt jämföra två kalkylblad i samma arbetsbok eller från två olika arbetsböcker. Det gör du genom att visa kalkylbladen sida vi sida. Du kan också ordna fler kalkylblad för visning samtidigt.

Vad vill du göra?

Visa två kalkylblad i samma arbetsbok sida vid sida

Visa två kalkylblad från olika arbetsböcker sida vid sida

Visa flera kalkylblad samtidigt

Visa två kalkylblad i samma arbetsbok sida vid sida

 1. Klicka på Nytt fönster i gruppen Fönster på fliken Visa.

  The Window group on the View tab

 2. Klicka på Visa sida vid sida Bild av knapp i gruppen Fönster på fliken Visa.

 3. Klicka på de kalkylblad som ska jämföras i arbetsboksfönstret.

 4. Om båda kalkylbladen ska rullas samtidigt klickar du på Synkroniserad rullning Bild av knapp i gruppen Fönster på fliken Visa.

  Obs!   Alternativet är bara tillgängligt om Visa sida vid sida har aktiverats.

Tips!

 • Om du ändrar arbetsboksfönstrens storlek för optimal visning kan du återgå till att använda de ursprungliga inställningarna genom att klicka på Återställ fönsterläge Bild av knapp.

 • Om du vill återställa ett arbetsboksfönster till full storlek klickar du på Maximera   Bild av knapp i arbetsboksfönstrets övre högra hörn.

Överst på sidan

Visa två kalkylblad från olika arbetsböcker sida vid sida

 1. Öppna de båda arbetsböcker som innehåller de kalkylblad som du vill jämföra.

 2. Klicka på Visa sida vid sida Bild av knapp i gruppen Fönster på fliken Visa.

  The Window group on the View tab

  Obs!   Om fler än två arbetsböcker är öppna visas dialogrutan Jämför sida vid sida. Där, under Jämför sida vid sida med, klickar du på arbetsboken för det kalkylblad som ska jämföras med det aktiva kalkylbladet. Klicka sedan på OK.

 3. Klicka i varje arbetsboksfönster på det kalkylblad som ska jämföras.

 4. Om båda kalkylbladen ska rullas samtidigt klickar du på Synkroniserad rullning Bild av knapp i gruppen Fönster på fliken Visa.

  Obs!   Alternativet är bara tillgängligt om Visa sida vid sida har aktiverats.

Tips!

 • Om du ändrar arbetsboksfönstrens storlek för optimal visning kan du återgå till att använda de ursprungliga inställningarna genom att klicka på Återställ fönsterläge Bild av knapp.

 • Om du vill återställa ett arbetsboksfönster till full storlek, klickar du på Maximera   Bild av knapp i arbetsboksfönstrets övre högra hörn.

Överst på sidan

Visa flera kalkylblad samtidigt

 1. Öppna arbetsboken eller arbetsböckerna för de kalkylblad som ska visas samtidigt.

 2. Gör något av följande:

  • Gör så här om de kalkylblad som ska visas ingår i samma arbetsbok:

   1. Klicka på ett kalkylblad som ska visas.

   2. Klicka på Nytt fönster i gruppen Fönster på fliken Visa.

    The Window group on the View tab

   3. Upprepa steg 1 och 2 för varje kalkylblad som ska visas.

  • Fortsätt med steg 3 om de kalkylblad som ska visas finns i olika arbetsböcker.

 3. Klicka på Ordna alla i gruppen Fönster på fliken Visa.

 4. Klicka på önskat alternativ under Ordna.

 5. Om du bara vill visa blad i den aktiva arbetsboken markerar du kryssrutan Fönster för aktiv arbetsbok.

Tips   Om du vill återställa ett arbetsboksfönster till full storlek, klickar du på Maximera   Bild av knapp i arbetsboksfönstrets övre högra hörn.

Överst på sidan

Gäller för: Excel 2007Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk