Visa tillgänglighet för resurser

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan visa ett diagram eller en tabell med resurs tillgänglighet att hitta överbelagda eller underbelagda resurser i ett projekt eller flera projekt.

Obs!: Du kan visa tillgänglighet för endast arbetsresurser. Du kan inte visa tillgängligheten för kostnadsresurs eller material resurser.

 1. Klicka på Resurser i Snabbstart.

 2. Om du vill visa en lista över resurstyper går du till rutan Visa och väljer den av följande resurstyper som ska visas:

  • Alla resurser

  • Kostnadsresurser

  • Materialresurser

  • Arbetsresurser

 3. Markera de resurser i tabellen vars tillgänglighetsinformation du vill visa.

  Om du vill markera angränsande resurser håller du ned SKIFT och klickar sedan på namnen på den första och sista resursen du vill visa. Om du vill markera icke angränsande resurser håller du ned CTRL och klickar på resursens namn.

 4. Klicka på Gå till och sedan på Visa tillgänglighet.

  Tillgängligheten för resurser i alla projekt där de är tilldelade aktiviteter visas.

 5. Gå till sidan Tillgänglighet för resurser och välj en resursvy i rutan Visa för att filtrera vyn så att en viss typ av resurs visas:

  • Tilldelningsarbete per resurs     Använd den här vyn om du vill visa tilldelningsarbete grupperat först per resurs och sedan per projekt som resursens används i.

  • Tilldelningsarbete per projekt     Använd den här vyn om du vill visa tilldelningsarbete grupperat per projekt som resursen används i.

  • Återstående tillgänglighet     Använd den här vyn om du vill visa hur mycket tillgänglig tid en resurs har under en viss tidsperiod.

  • Arbete     Använd den här vyn om du vill visa hur stor mängd arbete resursen har tilldelats.

 6. Om du vill ändra datumintervall eller enheter som visas i diagrammet och tabellen, klicka på Visningsalternativ Bild av knapp och markerar du önskat alternativ.

 7. Om du markerade flera resurser på förra sidan kan du välja vilka resurser du vill visa genom att använda förklaringen i diagrammet.

Varför kan jag inte utföra vissa åtgärder i Microsoft Office Project Web Access ?

Beroende på vilka behörighetsinställningar du använde för att logga in på Project Web Access kanske du inte kan se eller använda vissa funktioner. Det visas på vissa sidor kan också skilja sig från vad som visas om serveradministratören anpassat Project Web Access men inte anpassat hjälpen.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×