Visa statusrapporter

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

En statusrapport är en beskrivning av statusen för en gruppmedlems projektarbete och relaterat arbete, samt de mål som han eller hon förväntas uppnå inom företaget. Gruppmedlemmar och projektledare kan visa de begärda och arkiverade statusrapporterna, liksom de statusrapporter som har skickats av gruppmedlemmar utan att de har begärts.

Vad vill du göra?

Visa svar från en begärda statusrapport

Visa en arkiverade statusrapport

Visa en statusrapport

Visa svaren från en begärd statusrapport

 1. Klicka på Statusrapporter under Resurser i Snabbstart.

 2. Om du vill visa rapporter från gruppmedlemmar klickar du på rubriken för den statusrapport under Begäranden som har de svar som du vill visa.

  Sidan Visa svar visas, med en lista över de gruppmedlemmar som har skickat svar för den valda statusrapporten. Innan du kan visa respektive medlems svar väljer du ett datumintervall för den statusrapport som du vill visa.

 3. Välja ett intervall med datum genom att använda datum datumväljare Bild av knapp bredvid rutorna Visa statusrapporter från och till och klicka sedan på Använd.

 4. Välj statusrapporter som du vill visa för motsvarande tidsperioder genom att klicka på Bild av ikon för varje resurs i rutnätet.

  Saknade statusrapporter anges med ett frågetecken Bild av ikon .

  Tips: Du kan snabbt välja statusrapporterna för alla perioder i det datumintervall du angett. Klicka bara på namnet för den gruppmedlem vars rapportsvar du vill visa för att markera raden. Om du vill visa alla svar för den valda tidsperioden kan du också markera en kolumn som motsvarar en särskild period.

 5. Ange hur statusrapporterna ska grupperas

  • Om du vill gruppera statusrapporterna efter resursnamn och sedan efter statusrapporternas förfallodatum klickar du på Resursnamn.

  • Om du vill gruppera statusrapporterna efter statusrapporternas förfallodatum och sedan efter resursnamn klickar du på Svarsdatum.

 6. Klicka på Öppna för att visa statusrapporten. Statusrapporten innehåller alla resursernas svar i samma statusrapport som har skapats av projektledaren.

Tips: Klicka på Exportera till Word om du vill visa rapporten på ett annat sätt i Microsoft Office Word eller om du vill skriva ut statusrapporten.

Överst på sidan

Visa en arkiverad statusrapport

Om du är en gruppmedlem som har skickat en statusrapport till en chef kan du visa tidigare statusrapporter som du har skickat. Du kan också uppdatera dessa rapporter med ny information.

 1. Klicka på Statusrapporter under Resurser i Snabbstart.

 2. Om du vill visa de rapporter som du har skickat tidigare väljer du rapporten genom att markera rapportens rad under Svar.

  Obs!: Klicka inte på rapportens namn. Om du klickar på rapportens namn skapas ett nytt statusrapportsvar.

 3. Klicka på Statusrapporter: arkivGå till-menyn.

 4. Klicka på rubriken för den arkiverade rapport som du vill visa på sidan Statusrapporter: arkiv.

Tips: Du kan lägga till ytterligare kommentarer (men inte redigera tidigare) för den arkiverade statusrapporten och sedan skicka om den till din chef genom att klicka på Skicka.

Visa en obegärd statusrapport

Du kan visa en obegärd statusrapport från en gruppmedlem. Obegärda statusrapporter är statusrapporter som inte har skapats av en projektledare.

 1. Klicka på Statusrapporter under Resurser i Snabbstart.

 2. Klicka på Gå till i området Svar och klicka sedan på Statusrapporter: diverse.

 3. Klicka på namnet på det statusrapportsvar som du vill visa på sidan Diverse statusrapporter.

Tips: Klicka på Exportera till Word om du vill visa rapporten på ett annat sätt eller om du vill skriva ut statusrapporten.

Varför kan jag inte utföra vissa åtgärder i Microsoft Office Project Web Access ?

Beroende på vilka behörighetsinställningar du använde för att logga in på Project Web Access kanske du inte kan se eller använda vissa funktioner. Det visas på vissa sidor kan också skilja sig från vad som visas om serveradministratören anpassat Project Web Access men inte anpassat hjälpen.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×