Visa status för tjänster

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Som administratör Office 365 kan se du om det har uppstått ett tjänsteavbrott och störningar i tjänsten. Sidan tjänstens hälsa visar statusinformation för i dag, tidigare sex dagar och 30 dagar efter historik. Du kan också ta reda om planerat underhåll har schemalagts för dina tjänster.

Viktigt!: Om du inte kan logga in på Office 365 kan du inte se sidan Tjänstens hälsa. Se Felsöka inloggning till Office 365 för ytterligare instruktioner.

Hittar du status för alla dina tjänster och deras respektive komponenter

Vilken version av administrationscentret visas?

Bild på administrationscentret för Office 365. Mer information om administrationscentret för Office 365

Om du ser detta följer du anvisningarna: hittar du status för alla dina tjänster och deras respektive komponenter i klassisk administratörscenter

Bild på administrationscentret för Office 365 Preview. Mer information om administrationscentret för Office 365 Preview

Om du ser detta följer du anvisningarna: hittar du status för alla dina tjänster och deras respektive komponenter i administrationscentret för förhandsgranskning

Tips: Förhandsversionen av administrationscentret är inte helt färdig. Du kan växla tillbaka till det klassiska administrationscentret om en inställning eller uppgift som du behöver inte är tillgänglig i förhandsversionen ännu.

Hittar du status för alla dina tjänster och deras respektive komponenter i klassisk administratörscenter

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 2. Gå till administrationscentret för Office 365.

 3. Gå till tjänstens hälsa > tjänstens hälsa.

 4. På sidan Aktuell status visas status för idag och de senaste 6 dagarna. Gör något av följande:

  1. Om du vill visa ytterligare komponenter eller funktioner för en tjänst väljer du nedåtpilen bredvid tjänsten.

  2. Om du vill ha mer information väljer du en statusikon (se Beskrivning av statusikonerna).

  3. Om du vill se statushistorik väljer du Visa historik för de senaste 30 dagarna.

  4. Klicka på RSS-länken för att registrera dig för RSS-feeden om tjänstens hälsa. Den skickar då ett meddelande till dig när en ny händelse läggs till eller en befintlig händelse uppdateras.

   Bild på statussida för aktuell tjänst med bildtexter: 1, Exchange Online, listruta, 2, grön bokikon, 3, Visa historik för länken för de senaste 30 dagarna och 4, RSS-länk

   Viktigt!: Funktionen tjänsten incident RSS-tas bort i juni 2016. Använda Office 365 mobila administrationsprogrammet för att ta emot push-meddelanden på din mobila enhet. Du kan hitta administrationsprogrammet på Office 365 Admin-mobilappen.

Letar du efter någonting annat? Du kan även:

 • Få support vid ett problem:    Skapa en serviceförfrågan eller begära support ringa samtal genom att gå till Admin > Support > Översikt. Skriv vad du behöver hjälp med och klicka på få hjälp. Om du vill begära ett support telefonsamtal, väljer du Låt oss ringa upp dig och Skriv i ditt telefonnummer klickar du på Ring mig.

 • Åtgärda e-postproblem:    Följ stegen i Åtgärda problem med Outlook.

 • Se andra rapporter:    Det finns även rapporter för administratörer av Office 365 för företag-abonnemang. Välj Admin > Rapporter.

 • Läs tjänstestatus på ett annat språk:    Här beskrivs hur du översätter en förklaring av tjänstens hälsa.

Hittar du status för alla dina tjänster och deras respektive komponenter i administrationscentret för förhandsgranskning

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 2. Gå till administrationscentret för Office 365.

 3. Gå till hälsa > tjänstens hälsa.

 4. Visa aktuell status för dina tjänster på sidan tjänstens hälsa. Gör något av följande:

  1. Mer information väljer du en tjänst.

  2. Om du vill se statushistorik väljer du Visa historik och välj sedan en dag i kalendern.

Letar du efter någonting annat? Du kan även:

Planerat underhåll

Vilken version av administrationscentret visas?

Bild på administrationscentret för Office 365. Mer information om administrationscentret för Office 365

Om du ser detta följer du anvisningarna: planerat underhåll i klassisk administratörscenter

Bild på administrationscentret för Office 365 Preview. Mer information om administrationscentret för Office 365 Preview

Om du ser detta följer du anvisningarna: planerat underhåll i administrationscentret för förhandsgranskning

Tips: Förhandsversionen av administrationscentret är inte helt färdig. Du kan växla tillbaka till det klassiska administrationscentret om en inställning eller uppgift som du behöver inte är tillgänglig i förhandsversionen ännu.

Planerat underhåll i klassisk administratörscenter

Viktigt!: Planerat underhåll är flytande. Du kan starta 1 juni 2016 för att visa information om en planerad underhållshändelse i message center. Om det inte finns några planerat underhåll händelser som har schemalagts för din organisation, visas ett Hålla dig informerad inlägg i message center.

Du kan visa information om en planerad underhållshändelse, bland annat datum och tid för underhållet.

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 2. Gå till administrationscentret för Office 365.

 3. Gå till tjänstens hälsa > planerat underhåll.

 4. Välj någon av länkarna i kolumnen Status på sidan Planerat underhåll för att visa ytterligare information.

Planerat underhåll i administrationscentret för förhandsgranskning

Du kan visa information om en planerad underhållshändelse, bland annat datum och tid för underhållet.

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 2. Gå till administrationscentret för Office 365.

 3. Gå till Message center. Om alla planerat underhåll har schemalagts det nu visas som ett "Hålla dig informerad"-meddelande. Meddelandet ger information om händelsen inklusive fönstret tid det tar placera. Det kommer att ingen åtgärd krävs från din sida.

Överst på sidan

Beskrivningar av statusikoner

Obs!: Följande ikoner gäller för klassisk administratörscenter.

Ikon

Beskrivning av ikonen

Definition

Normal tillgänglighet för tjänsten

Normal tillgänglighet för tjänsten

Tjänsten är tillgänglig och det har inte inträffat några incidenter under rapporteringsperioden. Det går inte att visa ytterligare information genom att klicka på ikonen.

Undersöker

Undersöker

En möjlig tjänsteincident håller på att utredas. Mer information kommer snart.

Falskt positivt resultat

Falskt positivt resultat

Tjänsten fungerar felfritt. En möjlig tjänsteincident var under utredning, men inträffade aldrig.

Tjänsteavbrott

Tjänsteavbrott

Tjänsten fungerar inte. Användarna kan inte komma åt sin e-post, sina dokument eller sin närvaroinformation.

Återställer tjänsten

Återställer tjänsten

Tjänsteincidenten håller på att lösas.

Tjänsteförsämring

Tjänsteförsämring

Tjänsten fungerar långsamt, går trögt eller svarar inte under korta stunder.

Utökad återställning

Utökad återställning

Det har vidtagits åtgärder för att lösa tjänsteincidenten, men det kommer att ta tid innan tjänsten fungerar som vanligt igen. Under den här tidsperioden kan det hända att vissa tjänstefunktioner kommer att ta längre tid än vanligt.

Normal tjänst har återställts

Normal tjänst har återställts

Det inträffade en incident tidigare under dagen, men tjänsten har återställts.

Efterrapport av incident har publicerats

Efterrapport av incident har publicerats

Det har publicerats en rapport om tjänsteincidenten.

Ytterligare information

Ytterligare information

Det inträffade en incident för någon dag sedan. Tjänsten kan ha återställts, eller också på verkas den fortfarande av incidenten. I kolumnen I dag kan du se aktuell status för tjänsten.

Meddelanden: 

 • Datum och tid visas enligt din tidszon efter sommar- eller vintertid. Då tiden ställs om till vinter- eller sommartid kan din incidentrapports tidpunkt påverkas, även om tiden inte ställs om på din plats.

 • Du kan också gå till sidan Tjänstens hälsa från instrumentpanelen i administrationscentret för Office 365. Välj Visa information och historik längst ned i aviseringen Aktuell hälsa .

Överst på sidan

Översätta en förklaring av tjänstens hälsa till mitt språk

Om du väljer en händelse på sidan Tjänstens hälsa visas händelsens information endast på engelska. Om du vill läsa informationen på ett annat språk kan du hämta en översättning av den.

 1. Gå till översättningstjänsten på Translator.

 2. Välj en ikon som indikerar en tjänstincident på sidan Tjänstens hälsa. Kopiera texten som beskriver incidenten under Information och klistra in den i översättningstjänsten.

 3. Välj det språk du vill översätta texten till i Översättare och välj Översätt.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur kan vi förbättra den?

Hur kan vi förbättra den?

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!