Visa status för tjänster

Som Office 365-administratör kan du se om det har varit något avbrott i tjänsten på statussidan för Office 365-tjänster. Sidan Tjänstens hälsa visar statusinformation för idag, de senaste 6 dagarna eller de senaste 30. Du kan även se när planerat underhåll schemalagts för dina tjänster.

Viktigt!   Om du inte kan logga in på Office 365 kan du inte se sidan Tjänstens hälsa. Se Felsöka inloggning till Office 365 för ytterligare instruktioner.

Så här hittar du status för alla dina tjänster och deras respektive komponenter:

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 2. Gå till administrationscentret i Office 365.

 3. Gå till Tjänstens hälsa (eller Tjänststatus > Spåra tjänstens hälsa och underhåll).

 4. På sidan Aktuell status visas status för idag och de senaste 6 dagarna. Gör något av följande:

  1. Om du vill visa ytterligare komponenter eller funktioner för en tjänst väljer du nedåtpilen bredvid tjänsten.

  2. Om du vill ha mer information väljer du en statusikon (se Beskrivning av statusikonerna).

  3. Om du vill se statushistorik väljer du Visa historik för de senaste 30 dagarna.

  4. Klicka på RSS-länken för att registrera dig för RSS-feeden om tjänstens hälsa. Den skickar då ett meddelande till dig när en ny händelse läggs till eller en befintlig händelse uppdateras.

   Bild på statussida för aktuell tjänst med bildtexter: 1, Exchange Online, listruta, 2, grön bokikon, 3, Visa historik för länken för de senaste 30 dagarna och 4, RSS-länk

Letar du efter någonting annat? Du kan även:

 • Få support vid ett problem:    Skapa en tjänstförfrågan eller hitta det tekniska supporttelefonnumret genom att gå till Admin > Support > Tjänstförfrågning > Lägg till Lägg till (eller Support > Få hjälp och support online > Ny tjänstförfrågan).

 • Se andra rapporter:    Det finns även rapporter för administratörer av Office 365 för företag-abonnemang. Välj Admin > Rapporter.

 • Läs tjänstestatus på ett annat språk:    Här beskrivs hur du översätter en förklaring av tjänstens hälsa.

Planerat underhåll

Du kan visa information om en planerad underhållshändelse, bland annat datum och tid för underhållet.

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 2. Gå till administrationscentret i Office 365.

 3. Gå till Tjänstens hälsa > Planerat underhåll (eller Tjänststatus > Spåra tjänstens hälsa och underhåll > Planerat underhåll).

 4. Välj någon av länkarna i kolumnen Status på sidan Planerat underhåll för att visa ytterligare information.

Överst på sidan

Beskrivningar av statusikoner

Ikon

Beskrivning av ikonen

Definition

Normal tillgänglighet för tjänsten

Normal tillgänglighet för tjänsten

Tjänsten är tillgänglig och det har inte inträffat några incidenter under rapporteringsperioden. Det går inte att visa ytterligare information genom att klicka på ikonen.

Undersöker

Undersöker

En möjlig tjänsteincident håller på att utredas. Mer information kommer snart.

Falskt positivt resultat

Falskt positivt resultat

Tjänsten fungerar felfritt. En möjlig tjänsteincident var under utredning, men inträffade aldrig.

Tjänsteavbrott

Tjänsteavbrott

Tjänsten fungerar inte. Användarna kan inte komma åt sin e-post, sina dokument eller sin närvaroinformation.

Återställer tjänsten

Återställer tjänsten

Tjänsteincidenten håller på att lösas.

Tjänsteförsämring

Tjänsteförsämring

Tjänsten fungerar långsamt, går trögt eller svarar inte under korta stunder.

Utökad återställning

Utökad återställning

Det har vidtagits åtgärder för att lösa tjänsteincidenten, men det kommer att ta tid innan tjänsten fungerar som vanligt igen. Under den här tidsperioden kan det hända att vissa tjänstefunktioner kommer att ta längre tid än vanligt.

Normal tjänst har återställts

Normal tjänst har återställts

Det inträffade en incident tidigare under dagen, men tjänsten har återställts.

Efterrapport av incident har publicerats

Efterrapport av incident har publicerats

Det har publicerats en rapport om tjänsteincidenten.

Ytterligare information

Ytterligare information

Det inträffade en incident för någon dag sedan. Tjänsten kan ha återställts, eller också på verkas den fortfarande av incidenten. I kolumnen I dag kan du se aktuell status för tjänsten.

Meddelanden  

 • Datum och tid visas enligt din tidszon efter sommar- eller vintertid. Då tiden ställs om till vinter- eller sommartid kan din incidentrapports tidpunkt påverkas, även om tiden inte ställs om på din plats.

 • Du kan också gå till sidan Tjänstens hälsa från instrumentpanelen i administrationscentret för Office 365. Välj Visa information och historik längst ned i aviseringen Aktuell hälsa .

Överst på sidan

Översätta en förklaring av tjänstens hälsa till mitt språk

Om du väljer en händelse på sidan Tjänstens hälsa visas händelsens information endast på engelska. Om du vill läsa informationen på ett annat språk kan du hämta en översättning av den.

 1. Gå till översättningstjänsten på Översättare.

 2. Välj en ikon som indikerar en tjänstincident på sidan Tjänstens hälsa. Kopiera texten som beskriver incidenten under Information och klistra in den i översättningstjänsten.

 3. Välj det språk du vill översätta texten till i Översättare och välj Översätt.

Överst på sidan

Gäller för: Office 365 End User, Office 365 Small Business AdminHade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk