Visa olika beräkningar i värdefält i pivottabeller

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I stället för att skriva egna formler i beräknade fält kan du använda Visa värden som och snabbt visa värden på olika sätt. Visa värden som är inte en ny funktion i Excel 2010, men den har gjorts lättare att hitta och använda. Den innehåller också flera nya beräkningsalternativ, till exempel % av överordnad summa eller % av löpande summa.

Tips: Du kan använda den här funktionen om du vill prova olika beräkningar i ett värdefält. Men eftersom du kan lägga till samma värdefält i en pivottabell flera gånger kan du också använda funktionen för att sida vid sida visa det faktiska värdet samt för andra beräkningar, till exempel för löpande summa.

 1. Om du vill lägga till två eller flera av ett värdefält i pivottabellen och visa olika beräkningar utöver det faktiska värdet för ett visst fält gör du så här:

  1. Dra det värdefält du vill lägga till från Fältlista till området Värden där det värdefältet redan finns och placera det sedan precis under det fältet.

   Obs!: Värdefältet läggs till i pivottabellen och ett versionsnummer läggs till i fältnamnet. Du kan redigera fältnamnet efter behov.

  2. Upprepa steg 1 tills alla värdefält du vill beräkna med Visa värden som visas.

 2. Gör något av följande i pivottabellen:

  • Klicka på värdefältet som du vill beräkna med Visa värden som. Fortsätt därefter med steg 3.

  • Högerklicka på värdefältet och klicka sedan på Visa värden som. Fortsätt därefter med steg 4.

 3. Klicka på Visa värden som i gruppen Beräkningar på fliken Alternativ.

  Verktyg för pivottabell: Gruppen Beräkningar på fliken Alternativ

 4. Klicka på det beräkningsalternativ som du vill använda.

  Följande beräkningsalternativ är tillgängliga i värdefält:

Beräkningsalternativ

Resultat

Ingen beräkning

Värdet som är angett i fältet visas.

% av totalsumma

Värden visas som en procentandel av totalsumman av alla värden eller datapunkter i rapporten.

% av kolumnsumma

Alla värden visas i varje kolumn eller serie som en procentandel av summan för kolumnen eller serien.

% av radsumma

Värdet visas på varje rad eller i varje kategori som en procentsats av totalsumman för raden eller kategorin.

% av

Värden visas som en procentsats av värdet i Element i Fält.

% av summa för överordnad rad

Värden beräknas enligt följande:

(värde för elementet) / (värde för det överordnade elementet i rader)

% av summa för överordnad kolumn

Värden beräknas enligt följande:

(värde för elementet) / (värde för det överordnade elementet i kolumner)

% av överordnad summa

Värden beräknas enligt följande:

(värde för elementet) / (värde för det överordnade elementet i valt Fält)

Skillnad

Värden visas som skillnaden från värdet i Element i Fält.

% skillnad

Värden visas som den procentuella skillnaden från värdet i Element i Fält.

Löpande summa i

Värdet visas som en löpande summa för på varandra följande element i Fält.

% löpande summa

Värdet beräknas som en procentandel av på varandra följande element i Fält som visas som en löpande summa.

Rangordna från minst till störst

Rangordningen av valda värden i ett visst fält visas i en lista med det minsta elementet i fältet som 1 och högre värden med ett högre rangordningsvärde.

Rangordna från störst till minst

Rangordningen av valda värden i ett visst fält visas i en lista med det största elementet i fältet som 1 och lägre värden med ett högre rangordningsvärde.

Index

Värden beräknas enligt följande:

((värde i cell) x (Summa av Summor)) / ((Radsumma) x (Kolumnsumma))

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×