Office
Logga in

Visa och uppdatera en SharePoint-kalender

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan visa och uppdatera en SharePoint-kalender, precis som du gör din Outlook-kalender. Använd Microsoft Outlook 2010 för att visa en kalender från en SharePoint-webbplats sida-vid-sida med en Outlook-kalender, visa ett överlägg med kalendrarna som om de var en enda kalender och även kopiera händelser mellan kalendrar.

Obs!: De funktioner som beskrivs i den här artikeln krävs Microsoft SharePoint-teknik i organisationens miljö. Dessa funktioner fungerar bäst med SharePoint 2007 eller senare. Be SharePoint-administratören om du inte är säker på vilken version av Microsoft SharePoint körs på servern.

När du ansluter en SharePoint-kalender till Outlook, visas den under Andra kalendrar med din kalender-mappar.

 1. Öppna kalendern på SharePoint-webbplatsen i en webbläsare.

  Om du inte kan hitta kalendern, klicka på Visa allt webbplatsinnehåll och klicka sedan på namnet på kalendern.

 2. Klicka på Anslut till Outlook på fliken Kalender i gruppen åtgärder.

 3. När du uppmanas att bekräfta att du vill att webbplatsen ska öppna ett program på datorn klickar du på Tillåt. Klicka på Ja när du uppmanas att bekräfta att du vill ansluta SharePoint-kalender till Outlook.

  SharePoint-kalendern läggs till i navigeringsfönstret under Andra kalendrar i Kalender i Outlook.

Du kan överlägg en SharePoint-kalender med Outlook-kalendrar eller andra SharePoint-kalendrar så att du kan se alla händelser i taget.

Som standard öppnas den SharePoint-kalendern i kalendervyn under Andra kalendrar i navigeringsfönstret. Det visas som en extra kalender bredvid din standardkalender i kalendervyn sida vid sida, men du kan avmarkera kryssrutorna för andra kalendrar som du inte vill visa.

 1. I Kalender i navigeringsfönstret markerar du kryssrutorna för andra kalendrar som du vill använda i överlappningen.

  Varje kalender som du väljer öppnas till höger om den sista kalender öppnas.

 2. Klicka på pilen Bild av knapp på fliken Kalender.

  Pilen ändrar färg när du pekar eller klickar på den. När du klickar på pilen flyttas fliken åt vänster. Kalendrarna visas nu i överlappande läge.

 3. Upprepa föregående steg om du vill visa ytterligare en kalender överlappande.

Om du vill ta bort en över varandra kalender klickar du på pilen på fliken Kalender eller avmarkerar du kryssrutan för den kalender i navigeringsfönstret.

Du kan lägga till avtalade tider och händelser som varar i din SharePoint-kalender, precis som du lägger till dem i din Outlook-kalendrar.

 1. Öppna SharePoint-kalender i Outlook. Klicka på typ av händelse som du vill lägga till på fliken Start i gruppen Ny.

  Du kan också skapa återkommande händelser, även om vissa anpassat återkommande mönster inte är tillgängliga i SharePoint-kalendrar.

 2. Ange information om händelsen som du vanligtvis gör i Outlook.

 3. Klicka på Spara och stäng.

Tips: Du kan dra objekt mellan SharePoint-kalendern och din personliga Outlook-kalender, eller kopiera och klistra in dem.

 1. Markera den kalender som du vill ta bort i Kalender under Andra kalendrar i navigeringsfönstret.

 2. Högerklicka på kalendern och klicka sedan på Ta bort kalendermappnamn.

 3. Klicka på Ja när du uppmanas att bekräfta borttagningen.

Obs!: Den här proceduren tar bara bort kalendern från Outlook, inte från SharePoint-webbplatsen.

SharePoint-kalendrar kan konfigureras så att användarna kan lägga till objekt i kalendern genom att skicka e-post, om din webbplats och kalender är aktiverade ska ta emot innehåll via e-post.

När du skickar en mötesförfrågan till en kalender på en SharePoint-webbplats kan du arbeta med den på samma sätt som med andra händelser i en kalender på en SharePoint-webbplats. Kalendrar på SharePoint-webbplatser skickar emellertid inte uppdateringar automatiskt till deltagarna när du gör ändringar. När du till exempel byter plats för ett möte måste du meddela deltagarna om detta.

Om du vill skicka ett kalenderobjekt genom att skicka en mötesförfrågan eller en avtalad tid med hjälp av Outlook som du vanligtvis gör. Lägg till adressen till SharePoint-kalender i rutan till eller kopia i mötesförfrågan. Eller om SharePoint-grupp innehåller redan kalendern kan du lägga till e-postadressen till SharePoint-gruppen i stället.

Kalendrar kan ställas in att även ta emot bifogade filer till objekt via e-post. Om du vill ta med en bifogad fil tillsammans med din listobjekt, bifoga filen i en mötesförfrågan som vanligt.

Innan du kan skicka e-post till en kalender måste du känna till om kalendern är inställd att ta emot e-post och om så är fallet, hämta adressen.

Gör något av följande för att hämta e-postadressen för kalendern:

 • Titta i adressboken. Om e-postadressen inte är det, kan du hämta det från den person som konfigurerade kalendern. Du kan lägga till det i din kontaktlista så att du lätt kan hitta den.

 • Visa beskrivning av din kalender visas precis under rubriken för kalendern. Webbplatsägaren kanske har lagt till e-postadressen till kalendern till dess beskrivning.

 • Visa e-postinställningar för listan om du har behörighet att visa kalenderinställningarna:

  1. Öppna kalendern på SharePoint-webbplatsen i en webbläsare.

   Om kalendernamnet inte visas klickar du på Visa allt webbplatsinnehåll, och klickar sedan på namnet på kalendern.

  2. Klicka på Inställningar för lista på fliken Kalender i gruppen Inställningar.

   Om kalendern är aktiverad ska ta emot e-post visas listans adress under Listinformation bredvid E-postadress.

Organisationen kan använda SharePoint-grupper som gör att medlemmar som du vill skicka e-post till varandra. SharePoint-gruppadressen kan innehålla adresser på kalendrar så att när du skickar mötesförfrågningar till medlemmar i gruppen objekt läggs automatiskt till i en SharePoint-kalender. I det här fallet kan du använda SharePoint-Gruppadressen för kalendern

Du kan visa och uppdatera en SharePoint-kalender, precis som med en Outlook-kalender.

Du kan visa en kalender från en SharePoint-webbplats sida vid sida med en Outlook-kalender, visa kalendrarna ovanpå varandra som om de var en enda kalender och även kopiera händelser mellan kalendrar.

När du ansluter en SharePoint-kalender till Outlook 2007, visas den under Andra kalendrar tillsammans med dina kalendermappar. Du kan ansluta flera kalendrar samtidigt, till exempel en semesterkalender och ett projektschema. Beroende på vad du behöver, kan du välja vilka kalendrar som du vill arbeta med: en enskild kalender från en SharePoint-webbplats, flera SharePoint-kalendrar (om du har dem) eller Outlook-kalendrar.

Kalender från SharePoint-webbplats som visas i Outlook

Om din arbetsgrupp lagrar sina projektscheman, konferenser eller semestrar i en SharePoint-kalender, kan du visa gruppkalendern samtidigt som din egen kalender och kontrollera om något krockar. Du kan också kopiera objekt fram och tillbaka, utan att lämna Outlook.

 1. Öppna kalendern på SharePoint-webbplatsen i webbläsaren.

  Om du inte hittar kalendern klickar du på Visa allt webbplatsinnehåll och klickar sedan på namnet på kalendern.

 2. Klicka på Anslut till Outlook på menyn Bild av meny Åtgärder.

  Ansluta kalender från SharePoint-webbplats till Outlook

 3. Klicka på Ja när du uppmanas att bekräfta att du vill ansluta SharePoint-kalendern till Outlook.

  SharePoint-kalendern läggs till under Andra kalendrar i Kalender i Outlook. Om kryssrutorna är markerade för SharePoint-kalendern och standardkalendern i Outlook, visas båda tillsammans sida vid sida.

Du kan placera en SharePoint-kalender ovanpå Outlook-kalendrar eller andra SharePoint-kalendrar, så att du ser alla händelser samtidigt. Du kan till exempel kontrollera om semesterdagar i SharePoint-gruppens semesterkalender krockar med ett möte som du vill planera i din egen Outlook-kalender.

För att kunna placera en SharePoint-kalender ovanpå en annan kalender måste du först ansluta kalendern till Outlook. Mer information finns i Ansluta en SharePoint-kalender till Outlook i den här artikeln.

SharePoint-kalendern öppnas om standard i vyn Kalender under Andra kalendrar i navigeringsfönstret. Den visas som en extra kalender bredvid standardkalendern sida vid sida, men du kan avmarkera kryssrutorna för andra kalendrar som du inte vill visa.

 1. I Kalender i navigeringsfönstret markerar du kryssrutorna för andra kalendrar som du vill använda i överlappningen.

  Varje kalender som du valt öppnas till höger om kalendern som redan visas.

 2. Klicka på pilen Flik för kalender från SharePoint-webbplats på fliken Kalender Bild av knapp .

  Pilen ändrar färg när du pekar eller klickar på den. När du klickar på pilen flyttas fliken åt vänster. Kalendrarna visas nu i överlappande läge.

  Flikar för två kalendrar i överlappningsläge

 3. Upprepa föregående steg om du vill visa ytterligare en kalender överlappande.

Obs!: Minst en kalender måste alltid visas.

Tips: Om du vill ta bort en kalender från överlappningen klickar du på pilen på fliken i de överlappande kalendrarna. Pilen pekar bort från kalendrarna som överlappar.

Du kan lägga till avtalade tider och heldagsaktiviteter i SharePoint-kalendern, på samma sätt som du lägger till dem i Outlook-kalendrar. Länkar till allmän information om avtalade tider och heldagsaktiviteter finns under Se även.

Obs!: Mötesförfrågningar fungerar inte i SharePoint-kalendrar. Mötesdeltagarna får till exempel ingen automatisk uppdatering när händelser i en SharePoint-kalender ändras.

Om du vill lägga till en händelse i en SharePoint-kalender med hjälp av Outlook 2007, måste du först ansluta kalendern till Outlook. Mer information finns i Ansluta en SharePoint-kalender till Outlook i den här artikeln.

SharePoint-kalendern öppnas om standard i vyn Kalender under Andra kalendrar i navigeringsfönstret. Den visas som en extra kalender bredvid standardkalendern sida vid sida, men du kan avmarkera kryssrutorna för andra kalendrar som du inte vill visa.

 1. Klicka på Kalender i navigeringsfönstret om kalendern inte visas.

 2. Kontrollera att kryssrutan för SharePoint-kalendern är markerad under Andra kalendrar.

 3. Om du visar SharePoint-kalendern sida vid sida med Outlook-kalendern klickar du i cellen i SharePoint-kalendern om den inte redan är den aktiva kalendern.

  Rubriken på den aktiva kalendern visas mörkare än rubrikerna på de övriga kalendrarna.

 4. Klicka på Åtgärder-menyn på den typ av händelse som du vill lägga till, exempelvis Ny avtalad tid eller Heldagsaktivitet.

  Du kan också skapa återkommande händelser, även om vissa anpassade återkommande mönster inte går att använda i SharePoint-kalendrar.

 5. Skriv information om händelsen, så som du brukar i Outlook.

 6. Klicka på Spara och stäng.

Tips: Du kan dra objekt mellan SharePoint-kalendern och din personliga Outlook-kalender, eller kopiera och klistra in dem.

 1. Markera den kalender som du vill ta bort i Kalender under Andra kalendrar i navigeringsfönstret.

 2. Högerklicka på kalendern och klicka sedan på Ta bort kalendermapp på snabbmenyn.

 3. Klicka på Ja när du uppmanas att bekräfta borttagningen.

  Obs!: Den här proceduren tar bara bort kalendern från Outlook, inte från SharePoint-webbplatsen.

Du kan konfigurera SharePoint-kalendrar så att andra kan lägga till kalenderobjekt genom att skicka e-post, om webbplatsen och kalendern kan ta emot innehåll via e-post.

När du skickar en mötesförfrågan till en kalender på en SharePoint-webbplats kan du arbeta med den på samma sätt som med andra händelser i en kalender på en SharePoint-webbplats. Kalendrar på SharePoint-webbplatser skickar emellertid inte uppdateringar automatiskt till deltagarna när du gör ändringar. När du till exempel byter plats för ett möte måste du meddela deltagarna om detta.

Innan du kan skicka e-post till en kalender måste du veta om kalenderns e-postfunktioner har ställts in på att ta emot e-post och i så fall ta reda på adressen.

 1. Gör något av följande för att få kalenderns e-postadress:

  • Titta i adressboken. Om e-postadressen inte finns där kan du få den från den person som installerade kalendern. Du kan sedan lägga till e-postadressen i listan Kontakter så att du enkelt kan hitta den senare.

  • Visa beskrivningen av kalendern, som visas under kalenderrubriken. Webbplatsägaren kan ha lagt till e-postadressen till kalendern i beskrivningen.

  • Visa kalenderns e-postinställningar om du har behörighet att göra det:

   1. Öppna kalendern på SharePoint-webbplatsen i en webbläsare.
    Om namnet på din kalender inte visas klickar du på Visa allt webbplatsinnehåll och sedan klicka på namnet på kalendern.

   2. Klicka på Inställningar för listaInställningar-menyn menyn inställningar .
    Om kalendern har konfigurerats för att ta emot e-post, listans adress visas under Listinformation bredvid E-postadress.

  • Använd e-postadressen till SharePoint-grupp när du skickar kalenderobjektet, till exempel en mötesförfrågan eller en avtalad tid, i ett e-postmeddelande. Ditt företag kanske har sin egen e-postlista, en så kallad SharePoint-grupp, som gör att medlemmarna kan skicka e-post till varandra. Adressen till SharePoint-gruppen kan innehålla adressen till kalendern. Då läggs objekten automatiskt till i SharePoint-kalendern när du skickar en mötesförfrågan till medlemmarna i gruppen.

 2. Om du vill skicka ett kalenderobjekt skickar du en mötesförfrågan eller en avtalad tid på normalt sätt i Outlook.

  Du kan också konfigurera kalendrar till att ta emot bifogade filer till objekt via e-post. Om du vill ta med en bifogad fil i listobjektet, bifogar du filen i mötesförfrågningen på vanligt sätt.

 3. Ange adressen till kalendern i rutan Till eller Kopia för mötesförfrågningen. Om kalendern redan ingår i din SharePoint-grupp anger du e-postadressen för SharePoint-gruppen i stället.

 4. Klicka på Skicka.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×