Visa och skapa uppgifter på en SharePoint-webbplats med hjälp av Outlook

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Obs!: Den här artikeln är fyllt sitt syfte och kommer snart att tas bort. För att undvika förvirring kommer vi att ta bort alla länkar som vi känner till. Om du har skapat länkar till den här sidan ber vi dig ta bort dem. På det sättet gör vi tillsammans webben mer användbar.

Du kan ansluta till uppgiftslistor på en SharePoint-webbplats och göra ändringar i dem med hjälp av Microsoft Office Outlook 2007.

Obs!: De funktioner som beskrivs i den här artikeln om du arbetar med SharePoint-webbplatser med Windows SharePoint Services 3.0 eller Microsoft Office SharePoint Server 2007. Om du är osäker på vilka versioner av Microsoft SharePoint-produkter och tekniker som körs på servern kan du be serveradministratören.

Artikelinnehåll

Översikt

Anslut en uppgiftslista från en SharePoint-webbplats till Outlook

Uppdatera en aktivitet från en SharePoint-webbplats med hjälp av Outlook

Lägga till en aktivitet i en SharePoint-webbplats med hjälp av Outlook

Ta bort en uppgiftslista från Outlook

Översikt

Om du ägnar mycket av din tid åt att arbeta med e-post, kanske du tycker att det är enklare att arbeta med en uppgiftslista från en SharePoint-webbplats direkt i Office Outlook 2007, i stället för att växla till webbplatsen i webbläsaren.

När du har anslutit en uppgiftslista till Outlook visas innehållet i listan under Andra uppgifter i navigeringsfönstret och i Att göra-listan. Du kan visa, uppdatera och lägga till nya uppgifter på SharePoint-webbplatsen utan att lämna Outlook.

Uppgiftslista från en SharePoint-webbplats som visas i Outlook

När du arbetar i Outlook kan du också använda flaggor och kategorier på uppgifterna från SharePoint-webbplatsen, på samma sätt som du gör med Outlook-uppgifter. Flaggorna och kategorierna visas inte på SharePoint-webbplatsen, men de är tillgängliga när du arbetar med uppgifterna från SharePoint-webbplatsen i Outlook.

När du har anslutit en uppgiftslista från SharePoint-webbplatsen till Outlook och innehållet visas i navigeringsfönstret, kan du arbeta med uppgifterna offline. Om du skapar eller uppdaterar uppgifterna offline, anslås arbetet på servern när du ansluter igen och uppdaterar vyn i webbläsaren.

Du kan arbeta med både standarduppgiftslistor och projektuppgiftslistor i Office Outlook 2007. Projektuppgiftslistor liknar uppgiftslistor, bortsett från att standardvyn i en projektuppgiftslista ger en grafisk vy av uppgiftsobjekten (kallas för Gantt-vy).

Överst på sidan

Ansluta en uppgiftslista från en SharePoint-webbplats till Outlook

 1. Öppna uppgiftslistan på SharePoint-webbplatsen i din webbläsare

  Om du inte hittar din uppgiftslista klickar du på Visa allt webbplatsinnehåll och sedan på namnet på din uppgiftslista.

 2. Klicka på Anslut till Outlookåtgärder-menyn Bild av meny .

  Ansluta uppgiftslistan till Outlook

 3. Klicka på Ja när du uppmanas att bekräfta att du vill ansluta uppgiftslistan till Outlook.

  Uppgiftslistan läggs till i Outlook i Uppgifter under Andra uppgifter i navigeringsfönstret.

Obs!: Du kan arbeta med dina uppgifter från SharePoint-webbplatsen på ungefär samma sätt som du gör med Outlook-uppgifter. Du kan dra eller kopiera dina uppgifter fram och tillbaka mellan mapparna för Outlook och SharePoint-webbplatsen. Återkommande uppgifter och uppgiftsförfrågningar från Outlook omvandlas till vanliga uppgifter på SharePoint-webbplatsen.

Tips: När du ansluter en uppgiftslista till Outlook kan skicka du ett delningsmeddelande till andra gruppmedlemmar som bjuder in dem att ansluta till uppgiftslistan. Högerklicka på namnet på listan uppgifter i Outlook och klicka sedan på Dela uppgifter listans namn. Det skapas ett e-postmeddelande som innehåller en länk och ett kommando för att ansluta till uppgiftslistan.

Överst på sidan

Uppdatera en uppgift från en SharePoint-webbplats med Outlook

Om du vill uppdatera en aktivitet i en aktivitetslista från SharePoint-webbplatsen med hjälp av Outlook 2007, måste du först ansluta uppgiftslistan till Outlook. Mer information finns i ansluta en uppgiftslista från en SharePoint-webbplats till Outlook i den här artikeln.

Beroende på webbplatsens inställningar kan uppdateringar av uppgifter även skickas i ett e-postmeddelande till den person som tilldelats uppgiften.

 1. Klicka på namnet i uppgiftslistan på SharePoint-webbplatsen under Andra uppgifter i Uppgifter i navigeringsfönstret i Outlook.

  Om namnet på uppgiften inte visas, kontrollerar du att den vy som markerats under Aktuell vy innehåller den uppgift som du vill uppdatera.

 2. Dubbelklicka på uppgiften för att öppna den.

 3. Uppdatera önskade inställningar, status för uppgiften eller värdena för Procent klart.

 4. Gör något av följande:

  • Klicka på Spara & Stäng om du vill spara de ändringar du gjort.

  • Klicka på Markera som slutförd om du vill ange att uppgiften har slutförts.

Tips: I vissa vyer i Outlook kan du snabbt uppdatera uppgiftsinformationen, till exempel uppdatera uppgiftens status eller markera den som färdig, utan att öppna uppgiften. Du kan klicka på specifika objekt och ändra dem, till exempel redigera en uppgiftsrubrik eller visa en listruta för att ändra status. När du visar uppgifterna som en enkel lista kan du markera kryssrutan bredvid uppgiften så att den markeras som färdig.

Överst på sidan

Lägga till en uppgift från en SharePoint-webbplats med Outlook

Om du vill lägga till en aktivitet i en uppgiftslista på din SharePoint-webbplats med hjälp av Outlook 2007, måste du först ansluta uppgiftslistan till Outlook. Mer information finns i ansluta en uppgiftslista från en SharePoint-webbplats till Outlook i den här artikeln.

 1. Klicka på namnet på uppgiftslistan från SharePoint-webbplatsen under Andra uppgifter i Uppgifter i navigeringsfönstret.

 2. Klicka på UppgiftNytt-menyn.

 3. Skriv information om uppgiften.

 4. Klicka på Spara och stäng.

Överst på sidan

Ta bort en uppgiftslista från Outlook

 1. Klicka på namnet på uppgiftslistan som du vill ta bort under Andra uppgifter i Uppgifter i navigeringsfönstret.

 2. Högerklicka på namnet på uppgiftslistan och klicka sedan på Ta bort uppgifter listnamn mapp på snabbmenyn.

 3. Klicka på Ja när du uppmanas att bekräfta borttagningen.

Obs!: Den här proceduren tar bara bort uppgifterna från Outlook, inte från SharePoint-webbplatsen.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×