Visa och hantera objekt med hjälp av navigeringsfönstret

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Alla objekt i en Access-databas visas i navigeringsfönstret.

Du kan anpassa kategorierna och grupperna med objekt i navigeringsfönstret. Du kan också dölja objekt, grupper eller till och med hela navigeringsfönstret. Access innehåller flera kategorier som du kan använda direkt, men du kan också skapa egna kategorier och grupper.

Tips:  Visa eller dölj navigeringsfönstret genom att trycka på F11.

Obs!: Navigeringsfönstret är inte tillgängligt när du använder en Access-webbapp eller en webbdatabas i en webbläsare. Du kan använda navigeringsfönstret i en Access-webbapp som öppnats i Access, men det har en begränsad uppsättning funktioner: visa, sortera och söka efter databasobjekt.

I den här artikeln

Översikt

Välja en kategori i navigeringsfönstret

Visa och sortera objekt i navigeringsfönstret

Söka efter objekt i en databas i navigeringsfönstret

Skapa och ändra egna kategorier och grupper i navigeringsfönstret

Lägga till objekt i en egen grupp i navigeringsfönstret

Ta bort och återställa kortkommandon i egna grupper i navigeringsfönstret

Dölja objekt och grupper i navigeringsfönstret

Ta fram objekt och grupper i navigeringsfönstret

Översikt

Navigeringsfönstret är det verktyg som du oftast använder när du visar och kommer åt databasobjekt. När du öppnar en databas i Access visas navigeringsfönstret som standard längs arbetsytans vänstra sida.

Justera navigeringsfönstret

Du kan ändra navigeringsfönstrets utseende på följande sätt:

Om du vill

Gör följande

Ändra navigeringsfönstrets bredd

Placera pekaren över det högra hörnet på navigeringsfönstret. När pekaren förvandlas till en dubbelpil ökar eller minskar du bredden genom att dra i kanten.

Öppna och stänga navigeringsfönstret

Klicka på Knappen Öppna/stäng gränslinje Knappen öppna/stäng gränslinje för navigeringsfönstret i Access eller öppna och stäng navigeringsfönstret genom att trycka på F11.

Navigeringsfönstret, öppet och stängt

Använda databasobjekt i navigeringsfönstret

Du kan använda valfritt objekt i navigeringsfönstret genom att dubbelklicka på det. Om du högerklickar på ett objekt visas en snabbmeny med olika alternativ, t.ex. för att öppna ett objekt i designvyn.

Kategorier och grupper i navigeringsfönstret

Du kan ordna objekten i en databas i grupper och kategorier. Med grupper kan du ordna och associera objekten i navigeringsfönstret och med kategorier kan du ordna och associera grupperna.

Navigeringsfönstret

I bilden ovan är Uppgiftsnavigering kategorin och Uppgifter, Kontakter och Stödobjekt är grupperna.

När du väljer en kategori ordnas objekten i de grupper som kategorin innehåller. Om du till exempel väljer kategorin Tabeller och relaterade vyer ordnas objekten i en grupp per tabell, där varje grupp innehåller genvägar till alla objekt som använder tabellen –frågor, formulär, rapporter o.s.v. Om ett objekt använder mer än en tabell visas det i alla relevanta grupper.

Överst på sidan

Välja en kategori i navigeringsfönstret

När du skapar en ny databas visas kategorin Tabeller och relaterade vyer som standard, och gruppen Alla tabeller. Varje databas har också en kategori med namnet Anpassad som du kan använda för att skapa en anpassad vy av objekten. Access innehåller dessutom ytterligare två fördefinierade kategorier som du kan välja, beroende på hur du vill att objekten ska visas:

Kategori

Beskrivning

Objekttyp

Med den här kategorin kan du visa alla objekt i databasen ordnade efter typ.

Skapad

och

Ändrad

Med den här kategorin kan du leta reda på objekt som har skapats eller ändrats ett visst datum eller inom ett datumintervall. Du kan filtrera efter Idag eller Alla datum. I de här kategorierna visas objekt i fallande ordning från datumet de skapades eller senast ändrades.

Navigeringsfönstret med tabeller i grupper och objekt som är kopplade till vardera tabell

Varje fördefinierad kategori har en global grupp som innehåller alla objekt i databasen. Du hittar enkelt den globala gruppen för en kategori genom att söka efter ordet Alla före gruppnamnet. Om du till exempel väljer kategorin Tabeller och relaterade vyer heter den globala gruppen Alla tabeller.

Överst på sidan

Visa och sortera objekt i navigeringsfönstret

Du kan välja hur objekten i databasen ska visas i navigeringsfönstret. Du kan till exempel visa datumen då objekten skapades eller ändrades, eller visa objekten som ikoner eller listor. Som standard ordnas objekten i navigeringsfönstret efter objekttyp i stigande alfabetisk ordning, men du kan ändra ordning om du vill. Så här anger du hur objekten ska visas och ordnas:

 • Högerklicka längst upp i navigeringsfönstret för att visa snabbmenyn, och gör sedan något av följande:

  • Om du vill ändra visningen av objekten pekar du på Visa efter och klickar på Detaljer, Ikon eller Lista.

  • Om du vill visa alla grupper i databasen klickar du på Visa alla grupper.

  • Om du vill ändra sorteringsordningen i navigeringsfönstret pekar du på Sortera efter. Välj sedan ett sorteringsalternativ.

  • Om du vill använda en egen sorteringsordning klickar du på Sortera efter och sedan på Ta bort automatiska sorteringar.

Överst på sidan

Söka efter objekt i en databas i navigeringsfönstret

När du skriver i rutan Sök görs en sökning inom kategorin efter grupper som innehåller ett objekt eller en objektgenväg som matchar din sökning. De grupper som inte innehåller någon matchning döljs.

Obs!: Sökningen sker endast i de kategorier och grupper som för närvarande visas i navigeringsfönstret.

Tips: Om du vill söka efter ett visst objekt i hela databasen väljer du någon av de fördefinierade kategorierna i navigeringsfönstret, till exempel Tabeller och relaterade vyer eller Objekttyp. På så sätt ser du till att alla grupper är synliga i navigeringsfönstret.

Använda sökrutan för att söka efter objekt eller genvägar i databasen

 1. Om sökrutan inte visas längst upp i navigeringsfönstret högerklickar du på menyraden högst upp i navigeringsfönstret och klickar sedan på sökfältet.

 2. I sökfältet skriver du en del av eller hela namnet på objektet eller genvägen.

  Sökfältet i Navigeringsfönstret

  Medan du skriver utförs en sökning och alla grupprubriker som inte innehåller någon matchning tas bort.

 3. Klicka på Radera söksträng Knappen Rensa söksträng om du vill göra en ny sökning. Du kan också ta bort tecknen genom att trycka på BACKSTEG. Skriv sedan texten du vill söka efter.

  Obs!: När du raderar sökfältet visas alla tillgängliga objekt på nytt i navigeringsfönstret.

Överst på sidan

Skapa och ändra egna kategorier och grupper i navigeringsfönstret

Obs!:  Det här avsnittet gäller inte i en Access-webbapp.

När du skapar en ny databas utan att använda en mall, innehåller databasen som standard kategorin Anpassad med en grupp som innehåller alla objekt som definieras i databasen. Du kan byta namn på kategorin, skapa flera egna grupper i kategorin och tilldela objekt till grupperna. Som standard används sorteringsalternativet Alla tabeller för grupper.

När du visar egna kategorier och grupper i navigeringsfönstret visas alltid genvägarna till objekten. Genvägarna har en liten pil vid objektikonens nedre vänstra hörn.

Genvägar i en anpassad kategorivy

När du öppnar en genväg öppnas objektet som genvägen pekar till. Om du tar bort en genväg till ett objekt i databasen tas inte själva objektet bort. Du kan också dölja och byta namn på genvägar utan att det påverkar de data genvägarna pekar till i databasen.

Ett sätt att anpassa objekten i en databas är att skapa egna kategorier. Du kan till exempel skapa en egen kategori när du vill skapa ett formulär med särskilda typer av knappar eller länkar för att navigera i databasen. När du skapar en egen kategori används den endast i den aktuella databasen. Det går inte att överföra egna kategorier och grupper till andra databaser. Du kan skapa en egen kategori genom att byta namn på standardkategorin Anpassad som ingår i Access eller genom att skapa en ny egen kategori. Det blir enklare att hitta data om du begränsar antalet egna kategorier och grupper i databasen.

Obs!: Du kan ta bort objekt från en egen kategori eller grupp, men du kan inte ta bort dem från en fördefinierad kategori eller grupp.

Använd dialogrutan Navigeringsalternativ när du skapar och hanterar egna kategorier och grupper. I dialogrutan visas en lista med alla kategorier som har definierats i databasen och grupperna i vald kategori.

Skapa en egen kategori

När du skapar en ny egen kategori skapas grupperna Objekt som inte tilldelats och Egen grupp 1 för kategorin. Som standard placeras inga objekt i gruppen Objekt som inte tilldelats. Alla objekt inom en kategori som inte har tilldelats någon grupp visas i stället i gruppen Objekt som inte tilldelats i navigeringsfönstret.

 1. Om du vill skapa en ny kategori högerklickar du på menyn högst upp i navigeringsfönstret och klickar på Navigeringsalternativ.

 2. Klicka på Lägg till objekt under Kategorier.

  En ny kategori visas under Kategorier i dialogrutan Navigeringsalternativ.

 3. Skriv ett namn på den nya kategorin och tryck på RETUR.

Byta namn på en egen kategori i navigeringsfönstret

Om du har en egen kategori som inte har använts kan du byta namn på den i stället för att lägga till en ny egen kategori.

 1. Om du vill byta namn på egen kategori högerklickar du på menyn högst upp i navigeringsfönstret och klickar på Navigeringsalternativ.

 2. Klicka på Anpassad under Kategorier och sedan på Byt namn på objekt.

 3. Skriv ett nytt namn på kategorin och tryck sedan på RETUR.

När du har skapat eller bytt namn på en egen kategori måste du skapa egna grupper under varje egen kategori.

Grupperna Egen grupp 1 och Objekt som inte tilldelats skapas automatiskt under varje ny kategori. Objekt som inte har tilldelats grupper placeras automatiskt i gruppen Objekt som inte tilldelats. Du kan antingen skapa en ny egen grupp eller byta namn på gruppen Egen grupp 1.

Skapa en egen grupp i navigeringsfönstret

 1. Om du vill skapa en ny egen grupp högerklickar du på menyn högst upp i navigeringsfönstret och klickar på Navigeringsalternativ.

 2. Under Grupper för kategorinamn klickar du på Lägg till grupp.

 3. Skriv ett namn på den nya gruppen och tryck på RETUR.

Byta namn på en egen grupp i navigeringsfönstret

 1. Om du vill byta namn på en egen grupp högerklickar du på menyn högst upp i navigeringsfönstret och klickar på Navigeringsalternativ.

 2. Klicka på den egna gruppen under Grupper för kategorinamn och sedan på Byt namn på grupp.

 3. Skriv ett nytt namn på gruppen och tryck på RETUR.

När du har skapat en egen grupp i en egen kategori kan du lägga till eller flytta objekt, till exempel tabeller, i den egna gruppen.

Överst på sidan

Lägga till objekt i en egen grupp i navigeringsfönstret

Obs!:  Det här avsnittet gäller inte i en Access-webbapp.

Du kan lägga till objekt i en egen grupp på flera olika sätt, till exempel dra ett objekt för att skapa en genväg, kopiera och klistra in objekt eller importera objekt från externa källor. Om du väljer att klippa ut ett objekt från en grupp måste du dock vara medveten om att det kan orsaka problem. Vi avråder dig från att klippa ut objekt eftersom en databas består av en uppsättning komponenter som samverkar, och om du tar bort ett objekt från uppsättningen kan delar av eller all funktionalitet i databasen skadas.

 • Om du vill lägga till eller flytta objekt i databasen till en egen grupp, klickar du på pilen i den nedrullningsbara listrutan högst upp i navigeringsfältet och sedan på den egna grupp du har skapat.

 • Under Objekt som inte tilldelats högerklickar du på objektet du vill ta bort eller flytta.

 • Klicka på Lägg till i grupp på snabbmenyn och klicka sedan på den egna gruppen du vill lägga till objektet i.

Kopiera och klistra in objekt

 • I navigeringsfönstret högerklickar du på objektet du vill kopiera. Klicka sedan på Kopiera.

 • Högerklicka på den grupp i navigeringsfönstret som du vill klistra in objektet i och klicka sedan på Klistra in. Du kan också klistra in objektet i navigeringsfönstret för en annan öppen Access-databas.

Du kan även lägga till objekt i databasen genom att importera tabeller från andra databaser eller data från andra program (till exempel textfiler och Microsoft Office Excel-arbetsböcker). Mer information om hur du importerar externa data får du via länkarna under avsnittet Se även i den här artikeln.

Överst på sidan

Ta bort och återställa kortkommandon i egna grupper i navigeringsfönstret

Obs!:  Det här avsnittet gäller inte i en Access-webbapp.

När du visar egna objekt i navigeringsfönstret ser du i själva verket genvägar till dessa objekt. En objektikon med en liten pil vid dess nedre vänstra hörn anger att det är en genväg eller en pekare till det faktiska objektet.

Genvägar i en anpassad kategorivy

Om du tar bort en genväg från navigeringsfönstret tar du bara bort pekaren till objektet, inte själva objektet, från databasen. När en genväg till ett objekt tas bort från en egen grupp i navigeringsfönstret tas referensen till objektet bort från den egna gruppen och objektet visas i gruppen Objekt som inte tilldelats i navigeringsfönstret.

 • Om du vill ta bort en genväg högerklickar du på objektet i navigeringsfönstret och klickar på Ta bort.

 • Om du vill återställa genvägen till objektet drar du objektet från gruppen Objekt som inte tilldelats i navigeringsfönstret till den egna gruppen.

Viktigt!: Du kan också ta bort fördefinierade och egna grupper permanent, men vi avråder från det eftersom det kan orsaka problem i databasen. Databaser är uppsättningar av komponenter som samverkar, och om ett objekt tas bort från en uppsättning kan delar av eller all funktionalitet i databasen skadas.

Överst på sidan

Dölja objekt och grupper i navigeringsfönstret

Obs!:  Det här avsnittet gäller inte i en Access-webbapp.

Att dölja objekt eller grupper kan vara ett bättre alternativ än att ta bort dem när objekten eller grupperna inte används eller du vill begränsa åtkomsten till dem. Om du döljer ett objekt sker inga förändringar i databasen, men om du tar bort objekt eller grupper (även om de verkar vara dubbletter) kan det skada delar av eller all funktionalitet i databasen.

Så här döljer du ett objekt eller en grupp i navigeringsfönstret:

 • Om du vill dölja ett objekt högerklickar du på objektet och klickar sedan på Dölj i den här gruppen.

 • Om du vill dölja en hel grupp högerklickar du på gruppen och klickar sedan på Dölj.

Så här döljer du ett nedtonat objekt eller en nedtonad grupp i navigeringsfönstret:

 1. Högerklicka på menyfältet högst upp i navigeringsfönstret och klicka på Navigeringsalternativ.

 2. I dialogrutan Navigeringsalternativ avmarkerar du kryssrutan Visa dolda objekt och klickar på OK.

Överst på sidan

Ta fram objekt och grupper i navigeringsfönstret

Obs!:  Det här avsnittet gäller inte i en Access-webbapp.

Så här visar du dolda objekt eller grupper utan att ge åtkomst till dem:

 • Högerklicka på menyfältet högst upp i navigeringsfönstret och klicka på Navigeringsalternativ.

 • I dialogrutan Navigeringsalternativ markerar du kryssrutan Visa dolda objekt och klickar på OK.

Om de dolda objekten och grupperna är nedtonade i navigeringsfönstret är de inte aktiverade. Så här gör du de nedtonade objekten eller grupperna tillgängliga:

 • Om du vill aktivera ett objekt högerklickar du på det och klickar sedan på Visa i den här gruppen.

 • Om du vill visa en grupp högerklickar du på gruppen och klickar sedan på Ta fram.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×