Visa och dela flera kalendrar

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan få ordning på ett rörigt schema genom att skapa separata kalendrar för olika delar av livet. Du kan också visa delade kalendrar eller dela kalendern med någon annan, för att underlätta samordningen med andra.

Gör något av följande:

Spåra två eller flera separata scheman i din egen kalender

Håll isär arbetshändelser och personliga händelser genom att använda två separata kalendrar i Outlook. Varje kalender fungerar oberoende av varandra, men du kan visa händelser från båda kalendrarna samtidigt.

Viktigt!: Om du skapar en ny kalender under Exchange-kalendern synkroniseras den nya kalendern också med Exchange-servern. Men om du skapar ett möte på den nya Exchange-kalendern registreras inte svar för mötet.

 1. Klicka på Kalender Vyn kalenderknappen längst ned i navigeringsfönster. 

 2. I navigeringsfönstret väljer du den kalender under vilken den nya kalendern ska sparas.

  Om du inte ser den kalender som du vill expandera eller komprimera kategorilistan.

  Kalender kategorilistan

 3. Klicka på Ny kalender på fliken Ordna.

  Knappen Ny kalender

 4. Ange ett namn på den nya kalendern i navigeringsfönstret.

  Tips: 

  • Dra händelser mellan kalendrar för att flytta dem från ett schema till ett annat.

  • Nya händelser som du skapar sparas i den kalender som för närvarande är vald i navigeringsfönstret.

  • Om du vill visa eller dölja en kalender markerar eller avmarkerar du kryssrutan bredvid namnet på kalendern.

  • Om du vill ta bort en kalender som du har skapat klickar du på kalendern i navigeringsfönstret och klickar sedan på Ta bortRedigera-menyn.

Dela kalendern med någon annan

 1. Klicka på Kalender i navigeringsfönster.

 2. Klicka på Kalenderbehörigheter på fliken Ordna.

  Öppna delad kalender knapparna och Kalenderbehörigheter

 3. Klicka på Lägg till användare, skriv namnet på användaren och klicka sedan på Sök.

 4. I sökresultatet klickar du på användarens namn och sedan på OK.

 5. I listan Namn klickar du på användarens namn och sedan klickar du på den åtkomstnivå som du vill använda på popup-menyn Behörighetsnivå.

  För att anpassa användarens behörighetsnivåer markerar eller avmarkerar du kryssrutorna. Du kan också ändra alternativen för Redigera objekt och Ta bort objekt.

  Obs!: När du är ombud för eller delar en adressboks-, kalender- eller e-postmapp kan ombud eller användare som delar de mapparna visa dina privata kontakter, händelser eller e-postmeddelanden med hjälp av andra program. För att skydda din integritet placerar du privata objekt i en separat, icke-delad adressboks-, kalender- eller e-postmapp.

Visa en kalender som någon har delat med dig

Viktigt!: Om du vill öppna en annan persons kalender måste både du och den andra personen ha Microsoft Exchange-konto och kontoinnehavaren måste ge dig behörighet.

 1. Klicka på Kalender i navigeringsfönster.

 2. Klicka på Öppna delad kalender eller Öppna kalender på fliken Ordna.

 3. Skriv namnet på den person som beviljade du komma åt och klicka på personens namn.

  Om du har flera Microsoft Exchange-konton klickar du på det konto som du vill använda för att öppna den andra användarens kalender på popup-menyn Konto.

 4. På popup-menyn Typ väljer du Kalender och klickar sedan på OK.

  Den delade mappen visas i navigeringsfönstret under rubriken Delad.

  Meddelanden: 

  • Om du har en delad kalender vald i navigeringsfönstret sparas nya objekt som du skapar i den delade kalendern.

  • Om du vill ta bort en annan användares delade kalender från ditt navigeringsfönster håller du ned CTRL, klicka på mappen och klicka sedan på Ta bort delade konto eller Ta bort från vyn.

Se även

Om delning och delegering

Leta upp någons schema

Skapa ett möte eller en avtalad tid

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×