Visa ja/nej-värden med hjälp av kryssrutor, alternativknappar och växlingsknappar

Visa ja/nej-värden med hjälp av kryssrutor, alternativknappar och växlingsknappar

I Microsoft Office Access 2007 kan ja/nej-fält bara lagra två värden: Ja eller nej. Om du använder en textruta för att visa ett ja/nej-fält, visas värdet som -1 för Ja och 0 för Nej. Dessa värden har ingen större innebörd för de flesta användare, så i Office Access 2007 finns också kryssrutor, alternativknappar och växlingsknappar som du kan använda när du vill visa och registrera ja/nej-värden. Dessa kontrollera visar ja/nej-värdet grafiskt på ett sätt som är både enkelt att använda och förstå.

I den här artikeln beskrivs hur dessa kontroller tillämpas och hur du lägger till dem i formulär och rapporter.

Vad vill du göra?

Bestämma vilken kontroll som ska användas

Skapa en bunden kryssruta, alternativknapp eller växlingsknapp

Skapa en obunden kryssruta, alternativknapp eller växlingsknapp

Förstå grupprutor

Skapa en gruppruta

Lägga till ett nytt alternativ i en befintlig gruppruta

Bestämma vilken kontroll som ska användas

I de flesta situationer är en kryssrutan det bästa valet när du vill visa ett ja/nej-värde. Detta är standardtypen av kontroll som skapas när du lägger till ett ja/nej-fält i ett formulär eller en rapport. Alternativknappar och växlingsknappar används däremot för det mesta i en gruppruta. Mer information om alternativknappar finns i avsnittet Förstå grupprutor.

I bilden nedan visas de tre kontrollerna och hur de representerar Ja och Nej. I kolumnen Ja visas kontrollen så som den ser ut när den är markerad och i kolumnen Nej visas kontrollen så som den ser ut avmarkerad.

Ja- och Nej-kontroller

Överst på sidan

Skapa en bunden kryssruta, alternativknapp eller växlingsknapp

Du kan snabbt skapa en kryssruta genom att dra ett ja/nej-fält från fönstret Fältlista till formuläret eller rapporten.

 1. Öppna formuläret eller rapporten i layoutvy eller designvy genom att högerklicka på det eller den i navigeringsfönstret och sedan klicka på önskad vy på snabbmenyn.

 2. Tryck på ALT+F8 om fönstret Fältlista inte redan visas.

 3. Expandera tabellistorna om det behövs genom att klicka på plustecknen (+) bredvid tabellnamnen.

 4. Dra ja/nej-fältet från fönstret Fältlista till formuläret eller rapporten.

  Beroende på inställningen för fältets Visa kontroll-egenskap skapas en kryssruta, textruta eller kombinationsruta som binds till fältet. När du skapar ett nytt ja/nej-fält i tabellen, blir standardinställningen för fältets Visa kontroll-egenskap Kryssruta.

Om du vill kan du ändra kryssrutekontrollen till en alternativknapp eller växlingsknapp. Det gör du genom att högerklicka på kryssrutan, peka på Ändra till på snabbmenyn och sedan klicka på Växlingsknapp Bild av knapp eller Alternativknapp Bild av knapp .

Överst på sidan

Skapa en obunden kryssruta, alternativknapp eller växlingsknapp

Du kan använda en obunden kryssruta, alternativknapp eller växlingsknapp i en egen dialogruta där användaren kan registrera värden, och som sedan utför en åtgärd utifrån det värdet.

 1. Öppna formuläret i designvyn genom att högerklicka på det i navigeringsfönstret och sedan klicka på Design på snabbmenyn.

 2. Klicka på verktyget för önskad kontroll i gruppen Kontroller på fliken Design (Kryssruta Bild av knapp , Alternativknapp Bild av knapp eller Växlingsknapp Bild av knapp ).

 3. Klicka i formuläret där kontrollen ska placeras.

  Kontrollen placeras i formuläret eller rapporten.

Även om det inte behövs, bör du byta namn på kontrollen så att den får ett mer beskrivande namn. Om du gör det ändras inte etiketten bredvid kontrollen, men det blir enklare att referera till den i uttryck och makro.

Byta namn på kontrollen

 1. Se till att kontrollen är markerad.

 2. Om egenskapslistan inte visas trycker du på F4 för att visa den.

 3. Skriv ett nytt namn i egenskapsrutan Namn för kontrollen.

Om du vill kan du ändra kryssrutan till en alternativknapp eller växlingsknapp. Det gör du genom att högerklicka på kryssrutan, peka på Ändra till på snabbmenyn och sedan klicka på Växlingsknapp Bild av knapp eller Alternativknapp Bild av knapp .

Överst på sidan

Förstå grupprutor

En enskild kryssruta, alternativknapp eller växlingsknapp kan vara bunden eller obunden, eller ingå i en gruppruta. I en gruppruta visas en begränsad uppsättning alternativ, och det går bara att välja ett alternativ i taget i grupprutan. En gruppruta består av en ram och en uppsättning kryssrutor, växlingsknappar och alternativknappar.

Om en gruppruta är bunden till ett fält, är det bara själva gruppramen som är bunden till fälten inte kontrollerna som finns inuti ramen. I stället för att ange egenskapen Kontrollkälla för alla kontroller i grupprutan, anger du egenskapen Alternativvärde för varje kontroll till ett tal som har en innebörd för fältet som gruppramen är bunden till. När du markerar ett alternativ i en gruppruta används värdet för det markerade alternativets Alternativvärde-egenskap som värde för fältet som grupprutan är bunden till.

Värdet för en gruppruta kan bara vara en siffra, inte text. Den här siffran lagras i den underliggande tabellen. En gruppruta kan också anges till ett uttryck, eller vara obunden. Du kan använda en obunden gruppruta i en egen dialogruta där användaren kan registrera värden och som sedan utför en åtgärd utifrån det värdet.

Standardmetoden är att använda kryssrutor för ja/nej-fält och alternativknappar eller växlingsknappar för grupprutor. Detta är emellertid bara ett förslag och du kan använda de tre kontrollerna på valfritt sätt.

Överst på sidan

Skapa en gruppruta

Du kan snabbt skapa en gruppruta med hjälp av guiden Gruppruta. Innan du börjar ska du bestämma om du vill att alternativvärdet ska lagras i en tabell. Om du vill det, måste du ha ett fält med datatypen Tal.

Mer information om hur du lägger till ett fält i en tabell finns i artikeln Infoga, lägga till eller skapa ett nytt fält i en tabell.

 1. Öppna formuläret i designvyn genom att högerklicka på det i navigeringsfönstret och sedan klicka på Design Bild av knapp .

 2. På fliken Design, i gruppen Kontroller, se till att Använd kontrollguider Bild av knapp är markerat. Bild av knapp

 3. Klicka på ODBC kopplingssträng Bild av knapp i samma grupp.

 4. Klicka i formuläret där du vill placera grupprutan.

 5. Följ anvisningarna i guiden. Klicka på Slutför på den sista sidan.

  Grupprutan placeras i formuläret.

Byt namn på grupprutan    Även om det inte behövs bör du byta namn på grupprutan så att den får ett mer beskrivande namn. Om du gör det ändras inte etiketten bredvid grupprutan, men det blir enklare att referera till den i uttryck och makron.

 1. Se till att grupprutan är markerad genom att klicka på gruppramen.

 2. Om egenskapslistan inte visas trycker du på F4 för att visa den.

 3. Skriv ett nytt namn i egenskapsrutan Namn för grupprutan.

Överst på sidan

Lägga till ett nytt alternativ i en befintlig gruppruta

Du kan lägga till nya alternativkontroller i en gruppruta allt eftersom. Du kan antingen skapa en ny kontroll i gruppen eller klippa ut en befintlig kontroll från något annat ställe och klistra in den i gruppen.

 1. Öppna formuläret i designvyn genom att högerklicka på det i navigeringsfönstret och sedan klicka på Design Bild av knapp .

 2. Klicka på grupprutans ram så att den markeras och dra sedan i ramens storlekshandtag så att den nya kontrollen får plats.

 3. Gör något av följande:

  • Skapa en ny kontroll i gruppen    

   1. Klicka på verktyget för kontrollen som du vill lägga till (Kryssruta Bild av knapp , Alternativknapp Bild av knapp eller Växlingsknapp Bild av knapp ) i gruppen Kontroller på fliken Design.

   2. Placera pekaren inuti grupprutans ram. Ramen ändrar färg för att ange att den nya kontrollen kommer att bli en del av grupprutan.

   3. Placera kontrollen i gruppen genom att klicka.

  • Flytta en befintlig kontroll till gruppen    

   Du kan inte lägga till kontroll i en grupp genom att bara dra den. Du måste klippa ut och klistra in kontrollen i gruppen för att den ska bli ett alternativ.

   1. Markera den kontroll som du vill flytta till grupprutan.

   2. Klicka på Klipp ut i gruppen Urklipp på fliken Start. Bild av knapp

   3. Markera grupprutan genom att klicka på ramen.

   4. Klicka på Klistra in i gruppen Urklipp på fliken Start. Bild av knapp

    Kontrollen läggs till i gruppen.

 4. Du måste förmodligen flytta kontrollen och dess etikett så att den anpassas till de som redan finns där.

 5. Markera den nya kontrollen och tryck på F4 så att kontrollens egenskapslista öppnas.

 6. Observera värdet på egenskapen Alternativvärde för den nya kontrollen. Beroende på vad du vill göra, kan du använda det föreslagna värdet eller ändra det till ett annat värde.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×