Visa en webbsida på en SharePoint-sida genom att lägga till webbdelen Sidvisning

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Med webbdelen Sidvisning kan du visa en webbsida, fil eller mapp på en SharePoint-sida. Du länkar till innehållet genom att ange en hyperlänk, filsökväg eller en mappsökväg.

Meddelanden: 

 • Du kan endast använda webbdelen Sidvisning i en webbläsare som stöder HTML IFR/ME-elementet.

 • Microsoft Internet Explorer krävs om du vill visa en fil eller en mapp.

I den här artikeln

Olika sätt att använda webbdelen Sidvisning

Hur en webbsida på en SharePoint-sida visas av webbdelen Sidvisning

Lägga till en webbdel på en sida

Ange webbsidan, mappen eller filen (gemensamma egenskaper)

Konfigurera de gemensamma egenskaperna för en webbdel

Utseende

Layout

Avancerat

Olika sätt att använda webbdelen Sidvisning

Med webbdelen Sidvisning kan du visa:

 • En favoritnyhetskälla på Internet i ett särskilt område för nyhetssammanfattning på en SharePoint-sida.

 • En lista över aktiva arbetsgruppsfiler på en server som du vill visa regelbundet.

 • Ett dokument eller kalkylblad som du använder ofta.

Hur en webbsida på en SharePoint-sida visas av webbdelen Sidvisning

Det länkade innehållet i webbdelen Sidvisning isoleras från det övriga innehållet på webbdelssidan med hjälp av HTML IFRAME-elementet. Det här elementet gör att HTML-element som visas som innehåll i Webbdelen Sidvisning inte kommer i konflikt med andra HTML-element på webbdelssidan. Sidan kanske t.ex. redan innehåller ett HTML FORM-element, och sidan skulle inte visas korrekt om det länkade innehållet också innehöll ett HTML FORM-element som inte fanns inuti HTML IFRAME-elementet.

Webbdelen Sidvisning visar innehållet asynkront från resten av sidan. Det innebär att du kan visa och använda andra webbdelar på sidan om det tar lång tid för länken att returnera innehållet.

Lägga till en webbdel på en sida

Om du vill redigera en sida måste du minst ha behörigheter för en medlem i gruppen Designer för webbplatsen.

 1. Klicka på fliken sida från en sida i menyfliksområdet och sedan Klicka på kommandot Redigera.
  Kommandot Redigera på fliken Redigera

  Obs!: Om kommandot Redigera är inaktiverat kanske du inte har behörighet att redigera sidan. Kontakta administratören.

 2. Klicka på den sida där du vill lägga till en webbdel, klicka på fliken Infoga och klicka sedan på Fler webbdelar.
  Klicka på Fler webbdelar

 3. Välj en kategori, till exempel Media och innehåll under kategorier, markera den webbdel som du vill lägga till på sidan, till exempel Innehållsredigeraren och klicka på Lägg till.
  Dialogrutan Fler webbdelar

  när du väljer en webbdel visas information om webbdelen.

 4. När du är klar med redigeringen av sidan klickar du på fliken Sida och sedan på Spara.

  Meddelanden: 

  • I SharePoint Foundation 2010 är Sidvisning webbdel i kategorin Media och innehåll.

  • I Microsoft SharePoint Server 2010 på Sidvisning är webbdelen i kategorin Redigering.

Ange webbsidan, mappen eller filen (gemensamma egenskaper)

Så här redigerar du egenskaperna för webbdelen Sidvisning

 • Om du inte har konfigurerat webbdelen Sidvisning klickar du på öppna verktygsfönstret.

 • Peka på webbdelen, klicka på nedpilen och klicka sedan på Redigera webbdel.

Webbdelens egenskaper visas i verktygsfönstret. Du kan använda följande beskrivningar när du ska konfigurera de gemensamma egenskaperna för webbdelen:

Egenskap

Beskrivning

Gruppen Webbsida, Mapp eller Fil

Anger typen av innehåll som du vill visa i webbdelen Sidvisning.

Välj ett av följande alternativ:

 • Webbsida     Välj det här alternativet om du vill visa en webbsida som innehållet i webbdelen Sidvisning. Det här alternativet anger automatiskt protokollet Hypertext Transfer Protocol (http://) i textrutan Länk. Det här är standardinställningen.

 • Mapp     Välj det här alternativet om du vill visa en lista över filer i en mapp.

 • Fil     Välj det här alternativet om du vill visa innehållet i en fil. Filen öppnas i ett separat webbläsarfönster eller i webbdelen om programmet som filen öppnas med stöder infogad aktivering för den filen i webbläsarfönstret.

Länk

Anger en hyperlänk, mapp eller fil som ska länka till innehållet som du vill visa i webbdelen Sidvisning:

 • Om du markerar Webbsida tidigare i det här avsnittet måste du ange en giltig hyperlänk. Du kan välja mellan två hyperlänkprotokoll enligt nedan:

  • Hypertext Transfer Protocol (http://)

  • Hypertext Transfer Protocol med sekretess, som använder SSL-kryptering (Secure Sockets Layer) (https://)

   Du kan använda en absolut eller relativ URL-adress. Du kan däremot inte använda en filsökväg.

 • Om du markerar Mapp tidigare i det här avsnittet måste du ange en giltig lokal mapp eller nätverksmapp. Microsoft Internet Explorer krävs om du vill visa en mapp.

 • Om du markerar Fil tidigare i det här avsnittet måste du ange en giltig sökväg. Microsoft Internet Explorer krävs om du vill visa en fil. Du kan även klicka på Bläddra och leta upp mappen.

Konfigurera de gemensamma egenskaperna för en webbdel

Webbdelar har en gemensam uppsättning egenskaper som styr deras utseende, layout och avancerade inställningar. Du kan ändra egenskaperna för en webbdel i verktygsfönstret.

Obs!: De gemensamma webbdelsegenskaper som visas i verktygsfönstret på din dator kan skilja sig från de som visas i det här avsnittet. Detta kan exempelvis bero på något av följande:

 • Du måste ha rätt behörighet för att området Avancerat ska visas i verktygsfönstret.

 • Webbdelen utvecklare kan väljer att inte visa en eller flera av dessa gemensamma egenskaper. En webbdel-utvecklare kan dessutom skapa och visa ytterligare egenskaper. Dessa anpassade egenskaper kan inte visas i avsnitten utseende, Layout eller Avancerat i verktygsfönstret.

 • En del behörighets- och egenskapsinställningar kan göra att webbdelsegenskaper inaktiveras eller döljs.

Utseende

Egenskap

Beskrivning  

Titel

Anger rubriken för webbdelen som visas i namnlisten för webbdelen.

Höjd

Anger webbdelens höjd.

Bredd

Anger webbdelens bredd.

ChromeState

Anger om hela webbdelen visas på sidan när en användare öppnar sidan. Som standard har Chrome-läge inställningen Normal och hela webbdelen visas. Om inställningen Minimera används visas bara namnlisten.

ChromeType

Anger om namnlisten och kantlinjen för webbdelsramen visas.

Layout

Egenskap

Beskrivning

Dold

Anger om webbdelen visas när en användare öppnar sidan. Om kryssrutan är markerad visas webbdelen bara när du arbetar med sidan, med tillägget (dold) bredvid rubriken.

Du kan dölja en webbdel, t.ex. om du vill använda den för att skicka data till en annan webbdel via en webbdelskoppling, men inte vill visa webbdelen.

Riktning

Anger textens riktning i webbdelsinnehållet. Arabiska är ett exempel på ett språk med höger till vänster-skrift, medan svenska och de flesta andra europeiska språk är språk med vänster till höger-skrift. Den här inställningen är eventuellt inte tillgänglig för alla typer av webbdelar.

Zon

Anger vilken zon på sidan som webbdelen finns på.

Obs!: Om du inte har behörighet att ändra zonen visas inte zonerna i listan på sidan.

Zonindex

Anger webbdelens position i en zon om zonen innehåller mer än en webbdel.

Ange ett positivt heltal i textrutan om du vill ange ordningen.

Om webbdelarna i zonen är ordnade uppifrån och ned betyder värdet 1 att webbdelen visas längst upp i zonen. Om webbdelarna i zonen är ordnade från vänster till höger betyder värdet 1 att webbdelen visas till vänster i zonen.

När du lägger till en webbdel i en tom zon beställda uppifrån och ned är Zone Index 0. När du lägger till ytterligare en webbdel längst ned i zonen är dess Zonindex 1. Om du vill flytta den andra webbdelen längst upp i zonen skriver du 0och skriver 1 för den första webbdelen.

Obs!: Alla webbdelar i zonen måste ha ett unikt zonindexvärde. Därför kan ändring av zonindexvärdet för den aktuella webbdelen också ändra zonindexvärdet för andra webbdelar i zonen.

Avancerad

Egenskap

Beskrivning  

Tillåt minimering

Anger om webbdelen kan minimeras.

Tillåt stängning

Anger om webbdelen kan tas bort från sidan.

Tillåt dölj

Anger om webbdelssidan kan döljas.

Tillåt zonbyte

Anger om webbdelen kan flyttas till en annan zon.

Tillåt anslutningar

Anger om webbdelen kan anslutas till andra webbdelar.

Tillåt redigering i personlig vy

Anger om webbdelsegenskaperna kan ändras i en personlig vy.

Exportläge

Anger på vilken datanivå som information får exporteras för webbdelen. Beroende på din konfiguration är den här inställningen kanske inte tillgänglig.

Titel-URL

Anger URL:en för en fil som innehåller mer information om webbdelen. Filen visas i ett eget webbläsarfönster när du klickar på webbdelsrubriken.

Beskrivning

Anger skärmtipset som visas när du placerar muspekaren på webbdelsrubriken eller webbdelsikonen. Den här egenskapens värde används när du söker efter webbdelar med hjälp av kommandot Sök på menyn Sök efter webbdelar i verktygsfönstret.

Hjälp-URL

Anger platsen för en fil som innehåller hjälpinformation om webbdelen. Hjälpinformationen visas i ett eget webbläsarfönster när du klickar på kommandot Hjälp på Webbdel-menyn.

Hjälpläge

Anger hur hjälpinnehållet för en webbdel visas i webbläsaren.

Välj något av följande alternativ:

 1. Modal Ett nytt webbläsarfönster öppnas, om webbläsaren stöder den funktionen. Användaren måste stänga fönstret för att kunna gå tillbaka till webbsidan.

 2. Ickemodal Ett nytt webbläsarfönster öppnas, om webbläsaren stöder den funktionen. Användaren måste inte stänga fönstret för att kunna gå tillbaka till webbsidan. Det här är standardinställningen.

 3. Navigera Webbsidan öppnas i det aktuella webbläsarfönstret.

Obs!: Även om anpassade Microsoft ASP.NET-webbdelar stöder den här egenskapen, öppnas standardhjälpavsnitten för SharePoint endast i ett separat webbläsarfönster.

Bild-URL för katalogikon

Anger platsen för en fil som innehåller en bild som ska användas som ikon för webbdelen i webbdelslistan. Bilden måste ha storleken 16 gånger 16 bildpunkter.

Bild-URL för titelikon

Anger platsen för en fil som innehåller en bild som ska användas i namnlisten för webbdelen. Bilden måste ha storleken 16 gånger 16 bildpunkter.

Importfelmeddelande

Anger meddelandet som visas om det uppstår problem när webbdelen importeras.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×