Visa en alternativ kalender

Denna funktion kan tillämpas på alla språk som aktiverar en alternativ kalender: arabiska, engelska, hebreiska, hindi, kinesiska, japanska, koreanska och thai.

Kort och långt datumformat, till exempel 01-11-07 eller 1 november 2007, styrs av det datumformat som markerats i inställningarna för operativsystemet. Vilket språk som används i månads- och veckodagsnamn beror på vilket land/region som markerats i dialogrutan Nationella inställningar och språkinställningar (i klassisk vy för både Windows Vista och Microsoft Windows XP) eller Nationella alternativ (Microsoft Windows 2000) på Kontrollpanelen och på vilken kalender som markerats i operativsystemet. Därför kan du se månadsnamnen på ett alternativt språk eller på engelska i den gregoriansk kalender.

Artikelinnehåll

Alternativa kalendervyer

Visa en alternativ kalender

Dubbel kalendervy

Layout för höger till vänster-kalender

Alternativa kalendervyer

Månadskalendervy

Månadskalendervyn påverkas av operativsystemets kalenderinställningar.

Du kan se båda kalenderformaten i denna vy. Om detta alternativ markerats visas den primär kalender till höger i cellerna och den alternativ kalender till vänster. I den första cellen visas båda månadsnamnen och i början av varje månad kommer det i alla format visas motsvarande månadsnamn.

Veckokalendervy

I höger till vänster-kalenderns riktning visas den första dagen i det övre högra hörnet och den sista dagen i det nedre vänstra hörnet. Detta är motsatt mot vänster till höger-layouten. Exemplet visar en höger till vänster-veckovy med hijri-kalender-kalendern som den primära kalendern och den gregorianska som den alternativa kalendern.

Veckokalender med Hijri som primär kalender och gregoriansk som sekundär kalender

Överst på sidan

Visa en alternativ kalender

  1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn och sedan på Kalenderalternativ.

  2. Markera kryssrutan Aktivera alternativ kalender under Avancerade alternativ.

  3. Markera önskat språk i den här listan.

  4. Klicka på önskat kalenderalternativ i den andra listan.

Obs!: Avmarkera kryssrutan Aktivera alternativ kalender om du inte vill visa två kalendrar.

Överst på sidan

Dubbel kalendervy

Du kan visa dubbel kalenderinformation i vyn Dag/vecka/månad för kalendern. I vecko- och månadsvyerna visas information från båda kalendrarna i alla celler.

Informationen för den primär kalender visas i dagcellernas övre högra hörn. Informationen för den alternativ kalender visas som otillgänglig i dagcellernas övre vänstra hörn.

Meddelanden: 

  • När det inte är den gregorianska kalendern som är den primära kalendern bestäms den alternativa kalenderns format av inställningarna för land/region i dialogrutorna Nationella inställningar och språkinställningar (Windows Vista, Windows XP) eller Nationella alternativ (Windows 2000) på Kontrollpanelen. Den kan vara något av de format som finns tillgängliga för den gregorianska kalendern för varje land/region.

  • När du använder dubbla kalendrar kan du visa kalendern i vyn Dag/vecka/månad. Vissa vyer kan visa information från båda kalendrarna. Dessutom kan datuminformation i tabellvyer visas i valfri kalender.

Överst på sidan

Layout för höger till vänster-kalender

Microsoft Outlook har stöd både för vänster till höger och höger till vänster-kalendrar. Denna layout påverkar vyn Dag/vecka/månad. Layouten för höger till vänster-kalendrar visar dagar i vecko- och månadsvyer som är spegelvända i jämförelse med vänster till höger-layout. Veckans första dag visas till höger och dagarna fortskrider åt vänster. Datumbläddring stöder båda layouterna. När flera datumbläddrare markeras för att visa information för flera månader kan layouten vara vänster till höger eller höger till vänster.

Mer information om:

Höger till vänster-funktioner i Datumbläddring

Höger till vänster-funktioner och datumtolkare

Höger till vänster-funktioner i Datumbläddring

Datumbläddring kan visas i flera vyer beroende på vilken primär kalender och layout du har valt.

Gregoriansk kalender med vänster till höger-layout

Datumbläddring med den gregoriansk kalender kalendern som primär kalender och vänster till höger.

Hijri-kalender med höger till vänster-layout

Datumbläddring med hijri-kalender-kalendern som primär kalender och höger till vänster.

I Datumbläddring i Microsoft Outlook används förkortningar för namnen på veckans dagar.

Höger till vänster-funktioner och datumtolkare

Du kan ange datum i flera format, både datum med engelska namn på dagar och månader och med namn på dagar och månader på alternativa språk. Datumtolkaren stöder arabiska, engelsk-gregoriansk kalender, hebreiska och rent arabiska hijri-kalender. Om du skriver ett datum i sifferformatet år-månad-dag kommer datumtolkaren att visa detta datum i den aktuella eller den primär kalender. Du kan dessutom ange en särskild dag genom att använda månadsnamn som hör till den alternativ kalender och datumtolkaren kommer att visa denna dag.

Du kan ange ett specifikt datum i den primära eller den alternativa kalendern, datumtolkaren tolkar detta datum och kalendern flyttas till datumet.

Om till exempel den gregorianska kalendern är den primära kalendern och Hijri är den sekundära kalendern och du skriver 99-01-02 i Datum-fältet i dialogrutan Gå till datum (Gå till-menyn i vyn Dag/vecka/månad i kalendern) tolkas datumet som den 2 januari 1999 i tolkaren. Om i stället Hijri är den primära kalendern kommer datumet att tolkas som Analyserat Hijri-datum.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×