Visa eller skriva ut Visio-ritningar med Visio Viewer 2007

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Med Microsoft Office Visio Viewer 2007 kan du öppna, visa eller skriva ut Visio-ritningar även om du inte har Microsoft Office Visio 2007 installerat. Du kan emellertid inte redigera, spara eller skapa en ny Visio-ritning. För den typen av åtgärder krävs Office Visio 2007.

Visio Viewer 2007 kan du öppna Visio-ritningar (VSD-filer) sparas i Microsoft Visio 2000 och i Microsoft Office Visio 2002, 2003 och 2007. Visio Viewer 2007 kan också öppna Visio XML-ritningar (.vdx filer) sparas i Microsoft Office Visio 2002, 2003 och 2007.

Vad vill du göra?

Visa en ritning i Visio Viewer

Skriva ut en ritning i Visio Viewer

Tillfälligt ändra ritningen egenskaper och inställningar

Anpassa Visio Viewer-miljö

Visa en ritning med Visio Viewer

När du öppnar en ritning i Visio Viewer visas ritningen i ett fönster i Internet Explorer. Om en ritning har mer än en sida visas bara en sida i taget.

 1. Bläddra fram till den ritning som du vill öppna.

 2. Dubbelklicka på ritningen för att öppna den.

  Meddelanden: 

  • I Visio Viewer visas inte stenciler, fönsterrutor, linjaler, stödlinjer eller layoutstödpunkter. Visio Viewer stöder inte heller inbäddade DGN-ritningar, roterade sidor, mer än en hyperlänk för en form, hyperlänkar som är kopplade till ritningssidan eller egenskaper för ritningssidor.

  • Anpassade fyllningsformat, linjeformat och vissa linjeändar kanske inte ser likadana ut i Visio Viewer som då ritningen öppnas i Visio.

Går inte att öppna en ritning i Visio Viewer?     Du kanske har en gammal version. Hämta den senaste versionen av Visio Viewer från Microsoft Download Center.

Flytta runt ritningen i Visio Viewer-fönstret

Om du vill flytta runt ritningen, drar du ritningen till önskad plats i webbläsarfönstret.

Tips: Om du inte vill dra kan du klicka på rullningslisterna eller trycka på piltangenterna för att flytta ritningen. Du kan också använda mushjulet för att flytta uppåt och nedåt eller trycka på SKIFT och rotera hjulknappen för att flytta åt vänster och höger.

Zooma in och ut

Gör något av följande om du vill zooma in och ut ritningen:

 • Om du vill zooma in på ritningen, högerklickar du på ritningen och klicka sedan på Zooma In. Eller klicka på Zooma In knappen Bild av knapp i Visio Viewer-verktygsfältet. Du kan också trycka på ALT + F7.

 • Om du vill zooma in ett särskilt område i ritningen trycker du på CTRL+SKIFT och drar en rektangel runt det område som du vill förstora.

 • Om du vill zooma in en särskild punkt i ritningen trycker du på CTRL+SKIFT och klickar på den punkt som du vill förstora.

 • Om du vill zooma ut ritningen högerklickar du på ritningen och klicka sedan på Zooma ut. Eller klicka på Zooma ut knappen Bild av knapp i Visio Viewer-verktygsfältet. Du kan också trycka på ALT + SKIFT + F7.

 • Om du vill zooma ut en särskild punkt i ritningen trycker du på CTRL+SKIFT och högerklickar på den punkt som du vill zooma ut.

 • Om du vill zooma in och ut en ritning med hjälp av ett zoom-procenttal högerklickar du på ritningen, klickar du på Zooma och sedan klicka på Zooma procent, eller välj procentsatser Zooma på Zooma rutan dialogrutan zooma i Visio Viewer-verktygsfältet.

 • Om du vill zooma ut och visa hela sidan i Visio Viewer-fönstret, högerklickar du på ritningen, klicka på Zooma och klicka på Hela sidan eller klicka på Zooma sidan knappen Bild av knapp i Visio Viewer-verktygsfältet.

Centrera ritningen i Visio Viewer-fönstret

Gör något av följande om du vill centrera ritningen i webbläsarfönstret:

 • Högerklicka på ritningen, klicka på Zooma och sedan på Hela sidan.

 • Klicka på Zooma sidan knappen Bild av knapp i Visio Viewer-verktygsfältet.

 • Dra ritningen till mitten av webbläsarfönstret.

Följa en hyperlänk

 1. Placera pekaren över en form med en hyperlänk.

 2. Klicka på formen.

Obs!: Om du vill gå tillbaka till Visio-ritningen när du har följt en hyperlänk som öppnas i samma fönster, klickar du på knappen Bakåt i webbläsaren.

Gå till en annan sida

Gör något av följande om du vill gå till en annan sida i ritningen:

 • Klicka på sidfliken för den sida som du vill gå till längst ned i ritningsfönstret.

 • Högerklicka på ritningen, klicka på Gå till sida och klicka på den sida som du vill visa.

Kortkommando du kan också trycka på CTRL + PAGE DOWN för att flytta till nästa sida och CTRL + PAGE för att flytta till föregående sida.

Visa formdata som lagras med en form

Om du vill visa formdata dubbelklickar du på en form i Visio-ritningen.

Kortkommando trycker du på TABB, SKIFT + TABB eller ALT + piltangenterna om du flytta till en form och tryck sedan på RETUR.

Formdata visas i dialogrutan Egenskaper och inställningar på fliken Formegenskaper. Om fliken är tom betyder det att formen inte innehåller några data. Du kan inte lägga till nya data eller ändra befintliga data. För den typen av åtgärder krävs Visio.

Obs!: Om du vill visa formdata som lagras med en form i en grupperad form håller du ned CTRL och klickar på formen, trycker på och håller ned CTRL och klickar på formen igen och högerklickar sedan på ritningen och klickar på Egenskaper och inställningar.

Överst på sidan

Skriva ut en ritning från Visio Viewer

 1. Kontrollera att du använder samma zoomningsfaktor och mittpunkt i webbläsarfönstret som du vill använda för utskriften.

  Om du vill skriva ut hela ritningen, visar du hela ritningen i webbläsarfönstret och centrerar den i fönstret. (Högerklicka på ritningen, klicka på Zooma och sedan på Hela sidan.)

 2. Välj en sidorientering för utskriften (stående eller liggande) som matchar Visio-ritningens orientering.

 3. Förhandsgranska utskriften av ritningen innan du skriver ut.

 4. Klicka på knappen Skriv ut i verktygsfältet i webbläsaren.

  Meddelanden: 

  • Om du ändrar några inställningar i dialogrutan Skriv ut när du skriver ut från Internet Explorer kan det hända att ritningen inte skrivs ut som förväntat. Ändra inga inställningar i den här dialogrutan för att undvika detta problem. Om du måste ändra skrivarinställningarna ändrar du dem innan du skriver ut, i dialogrutan Utskriftsformat.

  • När du skriver ut en Visio-ritning i Visio Viewer skrivs den ut från webbläsaren, inte från Visio. Det betyder att ritningen kanske inte ser exakt likadan ut som då du skriver ut från Visio. Du har mindre kontroll över utskriftsprocessen och kan bara skriva ut en sida i taget.

  • När du skriver ut Visio-ritningar från webbläsaren används samma zoomningsfaktor och mittpunkt som används i webbläsarfönstret för utskriften, vilket betyder att utskriften är en nästan exakt kopia av sidan som visas på skärmen. Du bör emellertid alltid förhandsgranska utskriften innan du skriver ut för att förvissa dig om att ritningen skrivs ut som den ska.

Överst på sidan

Tillfälligt ändra ritningens egenskaper och inställningar

 1. Klicka på Egenskaper och inställningar för knappen Bild av knapp , Visio Viewer-verktygsfältet eller högerklickar du på ritningen och klicka sedan på Egenskaper och inställningar.

 2. Om du vill ändra färg på ritningssidan klickar du på fliken Bildskärmsinställningar och väljer en färg i listan Ritningssida under Färginställningar.

 3. Om du vill ändra färg på ritningens bakgrund klickar du på fliken Bildskärmsinställningar och väljer en färg i listan Ritningsbakgrund under Färginställningar.

 4. Om du vill ändra färgen för ett lager klickar du på Lagerinställningar, klickar på det lager som du vill lägga till en färg för i kolumnen Färg och väljer sedan en färg för lagret i listan Lagerfärg.

 5. Om du vill dölja ett lager på ritningssidan klickar du på fliken Lagerinställningar och avmarkerar kryssrutan för det lager som du vill dölja i kolumnen Visa.

 6. Om du vill dölja enskilda markeringsöverlägg för ritningen klickar du på fliken Markeringsinställningar och avmarkerar kryssrutan för det markeringsöverlägg som du vill dölja i kolumnen Visa.

 7. Om du vill dölja alla markeringsöverlägg för ritningen klickar du på fliken Markeringsinställningar och avmarkerar kryssrutan Visa markeringsöverlägg.

Överst på sidan

Anpassa Visio Viewer-miljön

 1. Klicka på Egenskaper och inställningar för knappen- Bild av knapp i Visio Viewer-verktygsfältet. Eller, högerklickar du på ritningen och klicka sedan på Egenskaper och inställningar.

 2. Om du vill dölja sidflikarna i Visio Viewer klickar du på fliken Bildskärmsinställningar och avmarkerar kryssrutan Sidflikar under Visa.

 3. Om du vill dölja rullningslisterna i Visio Viewer klickar du på fliken Bildskärmsinställningar och avmarkerar kryssrutan Rullningslister under Visa.

 4. Om du vill dölja verktygsfältet i Visio Viewer klickar du på fliken Bildskärmsinställningar och avmarkerar kryssrutan Verktygsfält under Visa.

 5. Om du vill visa rutnätet på ritningssidan klickar du på fliken Bildskärmsinställningar och markerar kryssrutan Rutnät under Visa.

  Obs!: Om kryssrutan Rutnät är nedtonad kontrollerar du att kryssrutan Sida är markerad. Du måste visa sidgränsen i ritningen för att kunna visa rutnätet.

 6. Om du vill visa sidgränsen för ritningen klickar du på fliken Bildskärmsinställningar och markerar kryssrutan Sida under Visa.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×