Visa eller dölja visuella hjälpmedel

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du arbetar på sidor i Designvy vill du ibland ändra sidelement som normalt inte syns i den vyn, t.ex. innehållsområden eller marginaler och utfyllnad. Med visuella hjälpmedel kan du visa alla de här osynliga eller tomma siddesignelementen, och du får därmed fullständig kontroll över sidans struktur och layout. Det blir enkelt att arbeta med innehåll, design, layout och sidans struktur.

Den här artikeln ger en introduktion till visuella hjälpmedel och deras funktioner och visar hur du snabbt kan visa eller dölja dem när du arbetar i Designvyn.

Artikelinnehåll

Vad är visuella hjälpmedel?

Vad visas varje visuella hjälpmedlet?

Visa eller dölja visuella hjälpmedel

Vad är visuella hjälpmedel?

Visuella hjälpmedel är indikatorer som du kan visa på en sida i Designvy om du vill se alla osynliga och tomma element och egenskaper på sidan. Du kan använda visuella hjälpmedel om du vill identifiera element med osynliga eller tomma format, t.ex. tomma HTML-taggar och osynliga Microsoft ASP.NET-kontroller. Med visuella hjälpmedel kan du också se marginaler och utfyllnad på sidelement, innehållsblock och innehållsområden (endast i ASP.NET-sidor och dynamiska webbmallar) på en sida.

När du döljer visuella hjälpmedel stämmer sidlayouten i Designvy nästan helt med sidlayouten i webbläsaren, som visas i följande bild.

Sida i Designvyn med visuella hjälpmedel avstängda

På nästa bild visas samma sida – fortfarande i Designvy men nu utan visuella hjälpmedel – helt annorlunda.

Sida i Designvyn med visuella hjälpmedel av standardtyp

När du visar visuella hjälpmedel framträder vissa element med prickad kant i olika färger. Alla visuella hjälpmedel har en egen typ av prickad kant. I förgående bild visade t.ex. det visuella hjälpmedlet Synliga kantlinjer runt innehållsområden som rosa prickade kanter, tabellelement med vita prickade kanter och ej redigerbara områden skuggade i grått. Beroende på vilka visuella hjälpmedel du väljer kan du alltså se innehållsområden, element markerade med dolda eller osynliga format, osynliga ASP.NET-kontroller och ASP.NET-kontrollfel på en sida. I nästa avsnitt beskrivs alla visuella hjälpmedel ingående.

Överst på sidan

Vad visas med respektive visuella hjälpmedel?

I det här avsnittet identifieras de visuella hjälpmedel som är tillgängliga i Microsoft Office SharePoint Designer 2007, deras användningsområden och funktioner (och eventuella begränsningar), och deras utseende i Designvyn.

Normalt har en sida på en Microsoft SharePoint-webbplats många sid- och designelement. Om du skapar en tom sida och infogar några element blir det lättare att urskilja vad respektive visuella hjälpmedel gör.

Blockmarkering

Det visuella hjälpmedlet Blockmarkering visas på två sätt:

 • När du klickar inuti ett block visas en prickad rektangel runt blocket.

 • Motsvarande taggnamn visas också i Snabbtaggsväljaren. Om du klickar på taggen kan du markera blocket och visa marginaler och utfyllnad.

Det går bara att använda det visuella hjälpmedlet Blockmarkering för följande taggar: paragraph, list, list item, form, unpositioned div, address, block quote, horizontal line och center.

Obs!: Den prickade rektangeln, marginal och storlekshandtag finns tillgängliga för vissa element, t.ex. bilder, placerade avdelare och tabeller också när Blockmarkering inte är vald.

Block med pekaren inuti och det visuella hjälpmedlet Blockmarkering

Det går att markera ett block i Snabbtaggsväljaren genom att klicka på pilen och sedan klicka på Välj tagg. Då visas blockets marginaler och utfyllnad samt storlekshandtag. Med handtagen kan du ändra blockets storlek, marginaler och utfyllnad. Marginalerna visas skuggade i rött, utfyllnad visas skuggad i blått som på nästa bild.

Obs!: Om du markerar ett block med Snabbtaggsväljaren visas blockets marginaler och utfyllnad även om du inte visar det visuella hjälpmedlet Marginaler och utfyllnad.

Markerat block med motsvarande tagg markerat med Snabbtaggsväljaren

1. Snabbtaggsväljaren visar motsvarande taggnamn

2. Marginalerna visas skuggade i rött

3. Utfyllnad visas skuggad i blått

4. Blockets storlekshandtag

5. Marginalens storlekshandtag

Om du vill flytta runt element med absolut position (t.ex. bilder) på sidan kan du dra dem. Dra i den tagg som motsvarar elementets block vart du vill på sidan.

Visa synliga kantlinjer

Det visuella hjälpmedlet Visa synliga kantlinjer visar prickade kanter runt element med dolda kanter eller runt element som inte har några kanter på en sida. Synliga kantlinjer visas runt element som tabeller, placerade element, formulärbehållare och innehållsområden. Inbyggda teckenformaterade element, t.ex. bilder, visar inte synliga kanter när det visuella hjälpmedlet markeras. Synliga kantlinjer visas också runt storleksbestämda element (element med särskild bredd och höjd) som inte har några kantlinjer. När du ändrar storlek på ett stycke och sedan klickar någon annanstans på sidan visas styckeelementet synliga kantlinjer.

På en huvudsida visas innehållsområdets kanter med rosa prickade kanter, tabellelement med vita prickade kanter och ej redigerbara områden är skuggade i grått, som visas på nästa bild.

Sida med det visuella hjälpmedlet Synliga kantlinjer

1. Innehållsområden visas med rosa prickade kanter.

2. Tabellelement visas med vita prickade kanter.

3. Ej redigerbara områden är skuggade i grått.

Tomma behållare

Det visuella hjälpmedlet Tomma behållare visar en prickad rektangel runt tomma element på en sida, som visas på nästa bild.

Obs!: I Designvy döljer Office SharePoint Designer 2007 tomma element eftersom de flesta webbläsare gör det. När du visar det visuella hjälpmedlet Tomma behållare visas alla tomma element på en sida, och det kan medföra ändringar i sidlayouten i Designvyn, men inte i webbläsaren.

Sida med det visuella hjälpmedlet Tomma behållare

1. Tomma element på en sida inom prickade rektanglar

Marginaler och utfyllnad

Det visuella hjälpmedlet Marginaler och utfyllnad visar marginaler och utfyllnad runt sidelement. Marginaler visas skuggade i rött och utfyllnad visas skuggad i blått. Det här visuella hjälpmedlet visar marginaler och utfyllnad för alla sidelement.

Obs!: Det går inte att använda det visuella hjälpmedlet Marginaler och utfyllnad för att ändra marginaler och utfyllnad. Om du vill göra det markerar du elementet och använder det visuella hjälpmedlet Blockmarkering, eftersom du då kan använda dig av storlekshandtagen.

Sida med de visuella hjälpmedlet Marginaler och utfyllnad

1. Utfyllnad visas skuggad i blått

2. Marginaler visas skuggade i rött

CSS Display:none-element

Det visuella hjälpmedlet CSS Display:none-element visar element som är definierade i sidans motsvarande formatmall som display:none.

Obs!: Sådana element visas inte i webbläsaren.

CSS Visibility:hidden-element

Det visuella hjälpmedlet CSS Visibility:hidden-elements visar element som är definierade i sidans motsvarande formatmall som visibility:hidden.

Obs!: Sådana element är osynliga i webbläsaren men layouten är synlig i Designvyn.

Icke-visuella ASP.NET-kontroller

Det visuella hjälpmedlet Icke-visuella ASP.NET-kontroller visar alla osynliga ASP.NET-kontroller – t.ex. kontrollerna HiddenField och Data Source – på en sida.

Sida med osynliga ASP.NET-kontroller

1. Utseende på Icke-visuella ASP.NET-kontroller på en ASP.NET-sida

ASP.NET-kontrollfel

Det visuella hjälpmedlet ASP.NET-kontrollfel visar ett felmeddelande när en ASP.NET-kontroll på en sida stöter på ett fel (t.ex. om det inte går att ansluta till en datakälla eller om felaktiga sidegenskaper förekommer).

Sida som visar ASP.NET-kontrollfel

Mallområdesetiketter

Det visuella hjälpmedlet Mallområdesetiketter visar en lila kant runt innehållsområden och visar också en platshållare med alla områdesnamn.

Obs!: Det visuella hjälpmedlet kan bara visas på sidor som skapas från antingen ASP.NET-huvudsidor eller Dynamiska webbmallar

Sida med det visuella hjälpmedlet Mallområdesetiketter

1. Innehållsområden konturerade i lila på en ASP.NET-huvudsida

Överst på sidan

Visa eller dölja visuella hjälpmedel

När du arbetar i Designvy kan du snabbt och enkelt visa eller dölja de visuella hjälpmedlen. Du kanske exempelvis vill visa dem så att det blir lättare att arbeta med innehållsområden, eller dölja dem eftersom du vill att sidlayouten i Designvy ska likna sidlayouten som den visas i webbläsaren.

 1. Öppna en sida för redigering i Designvy.

  Obs!: Kommandot Visuella hjälpmedel är bara tillgängligt i en av sidvyerna. Kommandot Visuella hjälpmedel är inte heller tillgängligt för filer som formatmallar som ju inte har designelement.

 2. Gör något av följande om du vill visa eller dölja visuella hjälpmedel:

  • Gå till Visa-menyn, peka på Visuella hjälpmedel och klicka på Visa. Alla visuella hjälpmedel som är markerade på undermenyn visas eller döljs. Om du vill visa eller dölja ett enskilt visuellt hjälpmedel klickar du på det på undermenyn Visuella hjälpmedel.

  • Tryck på CTRL+/. Alla visuella hjälpmedel som är markerade på undermenyn Visuella hjälpmedel visas eller döljs.

  • Dubbelklicka på indikatorn för visuella hjälpmedel i statusfältet. Alla visuella hjälpmedel som är markerade på undermenyn Visuella hjälpmedel visas eller döljs.

   Obs!: Det visuella hjälpmedel som du markerar på undermenyn Visuella hjälpmedel förblir markerat tills du väljer att inte visa dem. Det innebär att när du trycker på CTRL+/ eller dubbelklickar på indikatorn för statusfältet för att visa de visuella hjälpmedlen så visas de visuella hjälpmedel som för tillfället är markerade på undermenyn Visuella hjälpmedel.

I den här bilden visas hur du visar eller döljer visuella hjälpmedel.

Visa-menyn med undermenyn Visuella hjälpmedel

1. Klick på Visa om du vill visa eller dölja alla markerade visuella hjälpmedel.

2. Klicka på ett enskilt visuellt hjälpmedel när du vill visa eller dölja det när Visa är markerat.

3. Utseende på markerade visuella hjälpmedel. Det här är också standardhjälpmedlen.

4. Utseende på de visuella hjälpmedel som inte är markerade.

Om du snabbt vill ta reda på om Visuella hjälpmedel är aktiverat eller inaktiverat kan du kontrollera i statusfältet. Det går också att dubbelklicka på avsnittet Visuella hjälpmedel i statusfältet för att växla inställning för Visuella hjälpmedel mellan och Av.

Indikator för visuella hjälpmedel i statusfältet

Du kan också vila pekaren på avsnittet Visuella hjälpmedel i statusfältet så visas ett meddelande med hur aktuell status för inställningarna i Visuella hjälpmedel påverkar sidlayouten i Office SharePoint Designer 2007.

Meddelande för visuella hjälpmedel i statusfältet

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×