Visa eller dölja kommentarer och spårade ändringar

I Word visas spårade ändringar och kommentarer som standard, så att du inte av misstag distribuerar dokument som innehåller spårade ändringar och kommentarer. I rutan Visa för granskningär alternativet Slutversion med markeringarvalt som standard.

Det finns flera sätt att visa alla ändringar i ett dokument. Du kan t.ex. ange att spårade ändringar ska visas för olika typer av ändringar, som infogningar, borttagningar eller formateringsändringar. Du kan också ange att bara kommentarerna ska visas. Du kan inaktivera bubblor för kommentarer och spårade ändringar så att alla kommentarer och ändringar visas infogade i texten. Du kan till och med välja att bara visa ändringar som har gjorts av en viss författare eller granskare.

Om du snabbt vill visa spårade ändringar och kommentarer klickar du på Visa markering i gruppen Visa på fliken Granska.

Obs!: När du klickar på Visa markering visas eller döljs alla markeringar för de valda granskarna. När du visar alla markeringar, aktiveras alla typer av markeringar på Visa markering-menyn.

Vad vill du göra?

Visa alla ändringar infogade i texten

Visa kommentarer i skärmtips i stället för pratbubblor

Visa ändringar per redigeringstyp eller granskare

Visa ändringar och kommentarer för enskilda granskare

Dölja spårade ändringar och kommentarer vid utskrift

Visa alla ändringar infogade

Som standard visas alla borttagningar och kommentarer i pratbubblor i Word-dokumentets marginaler. Du kan dock ange att alla kommentarer ska infogas i texten och att alla borttagningar ska strykas över, i stället för att visas i pratbubblorna.

 1. Klicka på Visa markering i gruppen Spårning på fliken Granska.

  Kommandot Visa markering

 2. Peka på Pratbubblor och klicka sedan på Visa alla ändringar i dokumentet om du vill visa borttagningar med genomstrykning och kommentarer infogade.

Överst på sidan

Visa kommentarer i skärmtips i stället för pratbubblor

Som standard visas alla borttagningar och kommentarer i pratbubblor i Word-dokumentets marginaler. Du kan emellertid ändra så att kommentarer visas infogade. Infogade kommentarer kan visas när du håller markören över kommentarsindikatorn.

 1. Klicka på Visa markering i gruppen Spårning på fliken Granska.

  Kommandot Visa markering

 2. Peka på Pratbubblor och klicka sedan på Visa alla ändringar i dokumentet om du vill visa borttagningar med genomstrykning och kommentarer infogade.

 3. Håll markören över en kommentar i dokumentet. Kommentaren visas i ett skärmtips.

  Infogad kommentar

Överst på sidan

Visa ändringar per redigeringstyp eller granskare

 1. Klicka på Visa markering i gruppen Spårning på fliken Granska.

  Kommandot Visa markering

 2. Gör något av följande:

  • Klicka på den typ av ändring du vill visa.

   Klicka exempelvis på Kommentarer eller Infogat och borttaget. Bocken bredvid objektet anger att objektet är markerat.

   Lista med alternativ i Visa markering

   Viktigt!: Även om du döljer en viss markering genom att inaktivera den på Visa markering-menyn, visas markeringen automatiskt när du eller en granskare öppnar dokumentet.

  • Peka på Granskare och avmarkera alla kryssrutor utom vid namnen på de granskare vars ändringar och kommentarer du vill visa.

   Obs!: Om du vill markera eller avmarkera alla kryssrutor för alla granskare klickar du på Alla granskare.

Överst på sidan

Visa ändringar och kommentarer för enskilda granskare

Redigerare eller granskare vill ofta kontrollera hur dokumentet ser ut när deras ändringar har införts. För det kan följande metod användas:

 • I gruppen Spårning på fliken Granska klickar du på pilen i rutan Visa för granskning och väljer ett alternativ.

  Menyalternativ för Visa för granskning

  • Slutversion med markeringar    I den här vyn visas det slutgiltiga dokumentet med alla spårade ändringar och kommentarer. Det här är standardvyn för alla dokument som öppnas i Word.

  • Slutversion    I den här vyn visas dokumentet med alla ändringar införda i texten och utan spårade ändringar. Spårade ändringar och kommentarer som inte har godkänts, avslagits eller tagits bort behålls dock.

  • Ursprungsversion med markeringar    I den här vyn visas den ursprungliga texten med spårade ändringar och kommentarer.

  • Original    I den här vyn visas det ursprungliga dokumentet utan spårade ändringar och kommentarer. Spårade ändringar och kommentarer som inte har godkänts, avslagits eller tagits bort visas dock.

Obs!: Om du vill visa kommentarer och spårade ändringar i pratbubblor, måste programmets Utskriftslayoutvy eller Webblayoutvy vara aktiverad.

Överst på sidan

Dölja spårade ändringar och kommentarer vid utskrift

Ändringarna tas inte bort från dokumentet trots att du döljer dem. Om markeringarna ska tas bort från dokumentet måste kommandona Acceptera och Ignorera i gruppen Ändringar användas.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Skriv ut.

 3. Under Inställningar klickar du på pilen bredvid Skriv ut alla sidor.

 4. Avmarkera kryssrutan genom att klicka på Skriv ut markering.

  Skriv ut markering i Word

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×