Visa eller beräkna ett värde med funktionen Oom

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Funktionen OOM har följande syntax:

Oom(logiskt test, värde om sant, värde om falskt)

Om du till exempel vill beräkna momsen i en textruta i ett formulär kan du ange följande uttryck i egenskapen Kontrollkälla för textrutan:

=Oom([Region] = "WA",[Ordersumma] * 0.095, 0)

Översättning: Om fältet Region innehåller "WA" beräknas momsen som Ordersumma multiplicerat med 0,095. Annars returneras noll.

Kapslade Oom

När du förstår hur funktionen Oom fungerar kommer du att upptäcka hur användbart det kan vara att kapsla funktionen. Kapsling syftar på att använda en Oom-funktion inuti en annan Oom-funktion, antingen som argumentet "värde om sant" eller som argumentet "värde om falskt" (eller båda). Anta till exempel att du vill att en statuskolumn i en rapport ska returnera "Har förfallit" om förfallodatumet har passerat för ett objekt. Om förfallodatumet är i dag vill du att "Förfaller i dag" ska visas. Om förfallodatumet inte har inträffat än vill du att statuskolumnen ska vara tom. Om vi antar att det är den 9 februari 2012 i dag, vill du att följande resultat ska returneras:

Uppgiftsrapport med en statuskolumn som använder OOM-funktionen för att visa ett meddelande.

Detta kan åstadkommas med två OOM-funktioner, en som är kapslad som argumentet "värde om falskt" i den andra:

= OOM ([hur < datum (); ”FÖRSENADE”; OOM ([hur] = datum (); ”förfaller i dag”))

Den yttre Oom-funktionen jämför fältet Förfallodatum med dagens datum (som returneras av funktionen Datum()). För de första två uppgifterna i rapporten ovan infaller förfallodatumet före dagens datum, vilket betyder att det logiska testet för den yttre Oom-funktionen utvärderas till Sant och returnerar "HAR FÖRFALLIT". För den tredje uppgiften (måla garage), utvärderas den yttre Oom-funktionen till Falskt och den kapslade Oom-funktionen testar därför om förfallodatumet är samma som dagens datum. Eftersom det är det visar den kapslade Oom-funktionen "Förfaller i dag". För den fjärde uppgiften (beskära träd) utvärderas ingen av Oom-funktionerna till Sant. Därför visas ingenting eftersom det inte finns något argument av typen "värde om falskt" för den kapslade Oom-funktionen. Du kan självklart lägga till ett argument om du vill att något annat ska visas i det här fallet.

Tips

Kapsla OOM-funktioner är upplevelsen, men du vill vanligen inte gå mer än en eller två nivåer. Uttrycken kan snabbt bli svåra att läsa och underhålla. Om din kapslade OOM får ut över manuellt, kan du överväga att använda Switch, funktion, vilket ger en liknande ”om – sedan” snäll av logik.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×