Visa eller ändra egenskaperna för en Office-fil

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Dokumentegenskaper, eller metadata, är information om en fil som beskriver eller identifierar den. Dokumentegenskaperna omfattar bland annat rubrik, författarens namn, ämne och nyckelord som identifierar dokumentets ämne eller innehåll.

Om du anger dokumentegenskaper för filerna kan du lätt ordna och hitta dina dokument senare. Du kan också söka efter dokument med hjälp av dokumentegenskaperna.

Vad vill du göra?

Mer information om hur du använder dokumentegenskaper

Visa och ändra egenskaper för den aktiva filen

Visa eller skapa anpassade egenskaper för en fil

Läsa mer om hur du använder dokumentegenskaper

Det finns fyra typer av dokumentegenskaper:

 • Standardegenskaper     Office-dokument är kopplade till en uppsättning standardegenskaper, till exempel författare, titel och ämne som standard. Du kan ange en egen textvärden för de här egenskaperna att göra det lättare att ordna och identifiera dina dokument. I Word, kan du använda egenskapen nyckelord (kallas även taggar) du lägger till nyckelordet ”kund” i filerna försäljning. Du kan söka efter alla filerna med hjälp av nyckelordet.

 • Automatiskt uppdaterade egenskaper     Dessa egenskaper omfattar både filsystemsegenskaper (t.ex. filstorlek eller datum då en fil skapades eller ändrades) och statistik som underhålls av Office-programmen (t.ex. antalet ord eller tecken i ett dokument). Du kan inte ange eller ändra automatiskt uppdaterade egenskaper.

  Du kan använda automatiskt uppdaterade egenskaper för att identifiera eller söka efter dokument. Du kan till exempel söka efter alla filer som har skapats efter den 3 augusti 2015 eller för alla filer som senast ändrades igår.

 • Anpassade egenskaper     Du kan definiera ytterligare anpassade egenskaper för Office-dokument. Du kan ge de anpassade egenskaperna ett textvärde, tidsvärde eller numeriskt värde, och du kan också använda värdena ja eller nej. Du kan välja namn från en lista med förslag eller definiera egna namn.

 • Egenskaper för dokumentbibliotek     Det här är egenskaper som hör till dokument i en dokumentbibliotek på en webbplats eller i en gemensam mapp. När du skapar ett nytt dokumentbibliotek kan du ange en eller flera dokumentbiblioteksegenskaper och ange regler på deras värden. När du lägger till dokument till dokumentbiblioteket, uppmanas du att ta med värden för alla egenskaper som krävs eller uppdatera alla egenskaper som är felaktiga. Ett dokumentbibliotek som samlar in produktidéer kan till exempel fråga person för egenskaper som skickas av, datum, kategori och beskrivning. När du öppnar ett dokument från ett dokumentbibliotek i Word 2016, Excel 2016 eller PowerPoint 2016 kan du redigera och uppdatera de här egenskaperna för dokumentbiblioteket genom att klicka på Arkiv > Info. Alla obligatoriska egenskaper från dokumentbiblioteket positioneras med röda kantlinjer på fliken Info i Word 2016, Excel 2016 och PowerPoint 2016. Mer information om att redigera egenskaperna för dokumentbiblioteket i Office 2016-program finns där är dokumentinformationspanelen i Office 2016?

  Överst på sidan

Visa och ändra egenskaper för den aktiva filen

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Info.

 3. Klicka på länken Visa och redigera Databasegenskaper högst upp på sidan.

 4. Klicka på flikarna om du vill markera de egenskaper som du vill visa eller uppdatera i dialogrutan Egenskaper.

  Egenskaper på fliken Sammanfattning

 5. Klicka på OK. Alla ändringar du gjort sparas automatiskt.

 6. Klicka på fliken Arkiv igen när du vill gå tillbaka till databasen.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Visa arbetsboksegenskaperna genom att klicka på Info.

 3. Om du vill lägga till eller ändra egenskaper placerar du pekaren över den egenskap som du vill uppdatera och anger informationen.

 4. Klicka på fliken Arkiv igen när du vill återgå till arbetsboken. Alla ändringar du gjort sparas automatiskt.

  Valfritt steg:

  • Klicka på länken Visa alla egenskaper längst ned på sidan om du vill se fler egenskaper.

  • Klicka på Egenskaper för överst på sidan om du vill öppna en egenskapsdialogruta där du kan lägga till eller redigera alla egenskaper samtidigt och visa dokumentinformation och statistik och klicka på Avancerade egenskaper.

   Öppna avancerade egenskaper

   Du kan lägga till eller redigera rubrik, ämne, författare, chef, företag, kategori, nyckelord (kallas också taggar) och kommentarer på fliken Sammanfattning.

   Egenskaper på fliken Sammanfattning

   Klicka på fliken anpassad om du vill visa anpassade egenskaper.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Visa presentationsegenskaperna genom att klicka på Info.

 3. Om du vill lägga till eller ändra egenskaper placerar du pekaren över den egenskap som du vill uppdatera och anger informationen.

 4. Klicka på fliken Arkiv igen när du vill återgå till presentationen. Alla ändringar du gjort sparas automatiskt.

  Valfritt steg:

  • Klicka på länken Visa alla egenskaper längst ned på sidan om du vill se fler egenskaper.

  • Klicka på Egenskaper för överst på sidan om du vill öppna en egenskapsdialogruta där du kan lägga till eller redigera alla egenskaper samtidigt och visa dokumentinformation och statistik och klicka på Avancerade egenskaper.

   Öppna avancerade egenskaper

   Du kan lägga till eller redigera rubrik, ämne, författare, chef, företag, kategori, nyckelord (kallas också taggar) och kommentarer på fliken Sammanfattning.

   Egenskaper på fliken Sammanfattning

   Klicka på fliken anpassad om du vill visa anpassade egenskaper.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Visa projektegenskaperna genom att klicka på Info.

 3. Om du vill lägga till eller ändra egenskaper placerar du pekaren över den egenskap som du vill uppdatera och anger informationen.

 4. Klicka på fliken Arkiv igen när du vill återgå till projektet. Alla ändringar du gjort sparas automatiskt.

  Valfritt steg:

  Klicka på Projektinformation högst upp på sidan om du vill visa fler egenskaper eller statistik och klicka sedan på Avancerade egenskaper eller Projektstatistik.

  Alternativ för Project-Information

  Du kan lägga till eller redigera rubrik, ämne, författare, chef, företag, kategori, nyckelord (kallas också taggar) och kommentarer på fliken Sammanfattning i dialogrutan Egenskaper.

  Egenskaper på fliken Sammanfattning

  Klicka på fliken anpassade i dialogrutan Egenskaper om du vill visa anpassade egenskaper.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Visa egenskaperna genom att klicka på Info.

 3. Klicka på fliken Arkiv igen när du vill återgå till publikationen. Alla ändringar du gjort sparas automatiskt.

Valfritt steg:

Klicka på Publikationsegenskaper högst upp på sidan om du vill öppna en egenskapsdialogruta där du kan lägga till eller redigera alla egenskaper samtidigt och visa dokumentinformation och statistik och klicka sedan på Avancerade egenskaper.

Öppna avancerade egenskaper

Du kan lägga till eller redigera rubrik, ämne, författare, chef, företag, kategori, nyckelord (kallas också taggar) och kommentarer på fliken Sammanfattning.

Egenskaper på fliken Sammanfattning

Klicka på fliken anpassad om du vill visa anpassade egenskaper.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Visa egenskaperna genom att klicka på Info.

 3. Om du vill lägga till eller ändra egenskaper placerar du pekaren över den egenskap som du vill uppdatera och anger informationen.

 4. Klicka på fliken Arkiv igen när du vill återgå till publikationen. Alla ändringar du gjort sparas automatiskt.

  Valfritt steg:

  • Klicka på Egenskaper för överst på sidan om du vill öppna en egenskapsdialogruta där du kan lägga till eller redigera alla egenskaper samtidigt och visa dokumentinformation och klicka på Avancerade egenskaper.

   Öppna avancerade egenskaper

   Du kan lägga till eller redigera egenskaper, till exempel rubrik, ämne, författare, chef, företag, kategori, nyckelord (kallas också taggar) och kommentarer på fliken Sammanfattning.

   Egenskaper på fliken Sammanfattning

  • Om du vill lägga till en länk till relaterade dokument klickar du på Relaterade dokument längst ned på sidan och välj Lägg till en länk till ett relaterat dokument.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Visa dokumentegenskaperna genom att klicka på Info.

 3. Om du vill lägga till eller ändra egenskaper placerar du pekaren över den egenskap som du vill uppdatera och anger informationen. Observera att för vissa metadata, till exempel författare, du måste högerklickar du på egenskapen och välj Ta bort eller Redigera.

 4. Klicka på fliken Arkiv igen när du vill återgå till dokumentet. Alla ändringar du gjort sparas automatiskt.

  Valfritt steg:

  • Klicka på länken Visa alla egenskaper längst ned på sidan om du vill se fler egenskaper.

  • Klicka på Egenskaper för överst på sidan om du vill öppna en egenskapsdialogruta där du kan lägga till eller redigera alla egenskaper samtidigt och visa dokumentinformation och statistik och klicka på Avancerade egenskaper.

   Öppna avancerade egenskaper

   Du kan lägga till eller redigera rubrik, ämne, författare, chef, företag, kategori, nyckelord (kallas också taggar) och kommentarer på fliken Sammanfattning.

   Egenskaper på fliken Sammanfattning

   Klicka på fliken anpassad om du vill visa anpassade egenskaper.

Visa eller skapa anpassade egenskaper för en fil

Anpassade egenskaper är egenskaper som du definierar för ett Office-dokument. Du kan tilldela en text, tid eller numeriska värdet till anpassade egenskaper och du kan även tilldela dem värdena Ja eller Nej. Du kan välja från en lista med förslag på namn eller definiera egna.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Info.

 3. Klicka på länken Visa och redigera Databasegenskaper högst upp på sidan.

 4. Klicka på fliken Eget.

  • Skriv i rutan Namn ett namn på den anpassade egenskapen eller markera ett namn i listan.

  • Välj datatypen för den egenskap som du vill lägga till i rutan Typ.

  • Ange ett värde för egenskapen i rutan Värde. Det värde som du anger måste stämma överens med alternativet som du valde i listan Typ. Om du t.ex. valde Tal i listan Typ måste du ange ett tal i rutan Värde. Värden som inte stämmer överens med egenskapstypen sparas som text.

 5. Klicka på Lägg till och sedan på OK.

 6. Klicka på fliken Arkiv igen när du vill gå tillbaka till databasen.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Info.

 3. Klicka på Egenskaper för överst på sidan och välj Avancerade egenskaper.

 4. Klicka på fliken Eget.

  • Skriv i rutan Namn ett namn på den anpassade egenskapen eller markera ett namn i listan.

  • Välj datatypen för den egenskap som du vill lägga till i rutan Typ.

  • Ange ett värde för egenskapen i rutan Värde. Det värde som du anger måste stämma överens med alternativet som du valde i listan Typ. Om du t.ex. valde Tal i listan Typ måste du ange ett tal i rutan Värde. Värden som inte stämmer överens med egenskapstypen sparas som text.

 5. Klicka på Lägg till och sedan på OK.

 6. Klicka på fliken Arkiv igen när du vill återgå till arbetsboken.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Info.

 3. Klicka på Egenskaper för överst på sidan och välj Avancerade egenskaper.

 4. Klicka på fliken Eget.

  • Skriv i rutan Namn ett namn på den anpassade egenskapen eller markera ett namn i listan.

  • Välj datatypen för den egenskap som du vill lägga till i rutan Typ.

  • Ange ett värde för egenskapen i rutan Värde. Det värde som du anger måste stämma överens med alternativet som du valde i listan Typ. Om du t.ex. valde Tal i listan Typ måste du ange ett tal i rutan Värde. Värden som inte stämmer överens med egenskapstypen sparas som text.

 5. Klicka på Lägg till och sedan på OK.

 6. Klicka på fliken Arkiv igen när du vill återgå till presentationen.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Info.

 3. Klicka på Projektinformation högst upp på sidan och välj Avancerade egenskaper.

 4. Klicka på fliken Eget.

  • Skriv i rutan Namn ett namn på den anpassade egenskapen eller markera ett namn i listan.

  • Välj datatypen för den egenskap som du vill lägga till i rutan Typ.

  • Ange ett värde för egenskapen i rutan Värde. Det värde som du anger måste stämma överens med alternativet som du valde i listan Typ. Om du t.ex. valde Tal i listan Typ måste du ange ett tal i rutan Värde. Värden som inte stämmer överens med egenskapstypen sparas som text.

 5. Klicka på Lägg till och sedan på OK.

 6. Klicka på fliken Arkiv igen när du vill återgå till projektet.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Info.

 3. Klicka på Publikationsegenskaper högst upp på sidan och välj Avancerade egenskaper.

 4. Klicka på fliken Eget.

  • Skriv i rutan Namn ett namn på den anpassade egenskapen eller markera ett namn i listan.

  • Välj datatypen för den egenskap som du vill lägga till i rutan Typ.

  • Ange ett värde för egenskapen i rutan Värde. Det värde som du anger måste stämma överens med alternativet som du valde i listan Typ. Om du t.ex. valde Tal i listan Typ måste du ange ett tal i rutan Värde. Värden som inte stämmer överens med egenskapstypen sparas som text.

 5. Klicka på fliken Arkiv igen när du vill återgå till publikationen.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Info.

 3. Klicka på Egenskaper för överst på sidan och välj Avancerade egenskaper.

 4. Klicka på fliken Eget.

  • Skriv i rutan Namn ett namn på den anpassade egenskapen eller markera ett namn i listan.

  • Välj datatypen för den egenskap som du vill lägga till i rutan Typ.

  • Ange ett värde för egenskapen i rutan Värde. Det värde som du anger måste stämma överens med alternativet som du valde i listan Typ. Om du t.ex. valde Tal i listan Typ måste du ange ett tal i rutan Värde. Värden som inte stämmer överens med egenskapstypen sparas som text.

 5. Klicka på fliken Arkiv igen när du vill återgå till dokumentet.

Vad vill du göra?

Mer information om hur du använder dokumentegenskaper

Visa och ändra egenskaper för den aktiva filen

Visa eller skapa anpassade egenskaper för en fil

Läsa mer om hur du använder dokumentegenskaper

Det finns fem typer av dokumentegenskaper:

 • Standardegenskaper     Office-dokument är kopplade till en uppsättning standardegenskaper, till exempel författare, titel och ämne som standard. Du kan ange en egen textvärden för de här egenskaperna att göra det lättare att ordna och identifiera dina dokument. I Word, kan du använda egenskapen nyckelord (kallas även taggar) du lägger till nyckelordet ”kund” i filerna försäljning. Du kan söka efter alla filerna med hjälp av nyckelordet.

 • Automatiskt uppdaterade egenskaper     Dessa egenskaper omfattar både filsystemsegenskaper (t.ex. filstorlek eller datum då en fil skapades eller ändrades) och statistik som underhålls av Office-programmen (t.ex. antalet ord eller tecken i ett dokument). Du kan inte ange eller ändra automatiskt uppdaterade egenskaper.

  Du kan använda de automatiskt uppdaterade egenskaperna för att identifiera eller söka efter dokument. Du kan t.ex. söka efter alla filer som har skapats efter 3 augusti 2005 eller efter alla filer som senast ändrades i går.

 • Anpassade egenskaper     Du kan definiera ytterligare anpassade egenskaper för Office-dokument. Du kan ge de anpassade egenskaperna ett textvärde, tidsvärde eller numeriskt värde, och du kan också använda värdena ja eller nej. Du kan välja namn från en lista med förslag eller definiera egna namn.

 • Egenskaper för din organisation     Om din organisation har anpassat Dokumentinformationspanelen, kan de dokumentegenskaper som hör till dokumentet vara specifika för din organisation.

 • Egenskaper för dokumentbibliotek     Det här är egenskaper som hör till dokument i en dokumentbibliotek på en webbplats eller i en gemensam mapp. När du skapar ett nytt dokumentbibliotek kan du ange en eller flera dokumentbiblioteksegenskaper och ange regler på deras värden. När du lägger till dokument till dokumentbiblioteket, uppmanas du att ta med värden för alla egenskaper som krävs eller uppdatera alla egenskaper som är felaktiga. Ett dokumentbibliotek som samlar in produktidéer kan till exempel fråga person för egenskaper som skickas av, datum, kategori och beskrivning. När du öppnar ett dokument från ett dokumentbibliotek i Word, Excel eller PowerPoint kan du redigera och uppdatera de här egenskaperna för dokumentbiblioteket i dokumentinformationspanelen.

Överst på sidan

Visa och ändra egenskaper för den aktiva filen

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Info.

 3. Klicka på länken Visa och redigera Databasegenskaper högst upp på sidan.

 4. Klicka på flikarna om du vill markera de egenskaper som du vill visa eller uppdatera i dialogrutan Egenskaper .

  Egenskaper på fliken Sammanfattning

  Obs!: Om din organisation har anpassat Dokumentinformationspanelen eller om dokumentet vars egenskaper du vill visa är sparat i ett dokumentbibliotek eller på en dokumenthanteringsserver, kan det finnas fler dokumentegenskapsvyer.

 5. Klicka på OK. Alla ändringar du gör sparas automatiskt.

 6. Klicka på fliken Arkiv igen när du vill återgå till filen.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Visa arbetsboksegenskaperna genom att klicka på Info.

 3. Om du vill lägga till eller ändra egenskaper placerar du pekaren över den egenskap som du vill uppdatera och anger informationen.

 4. Klicka på fliken Arkiv igen när du vill återgå till arbetsboken. Alla ändringar du gör sparas automatiskt.

  Valfritt steg:

  • Klicka på länken Visa alla egenskaper längst ned på sidan om du vill se fler egenskaper.

  • Klicka på Egenskaper för överst på sidan om du vill öppna en egenskapsdialogruta där du kan lägga till eller redigera alla egenskaper samtidigt och visa dokumentinformation och statistik och klicka på Avancerade egenskaper.

   Öppna avancerade egenskaper

   Du kan lägga till eller redigera rubrik, ämne, författare, chef, företag, kategori, nyckelord (kallas också taggar) och kommentarer på fliken Sammanfattning.

   Egenskaper på fliken Sammanfattning

   Klicka på fliken anpassad om du vill visa anpassade egenskaper.

  • Om du vill visa egenskaperna på en panel i din arbetsbok klickar du på Egenskaper högst upp på sidan och väljer Visa dokumentpanel.

  Obs!: Om din organisation har anpassat Dokumentinformationspanelen eller om dokumentet vars egenskaper du vill visa är sparat i ett dokumentbibliotek eller på en dokumenthanteringsserver, kan det finnas fler dokumentegenskapsvyer.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Visa formulärstatistiken genom att klicka på Info.

 3. Om du vill ändra formulärets Namn, ID eller Beskrivning klickar du på Egenskaper för formulärmall och ändrar i fälten efter behov.

 4. Markera kryssrutan Aktivera anpassad kategori och skriv in ett namn på den anpassade kategorin om du vill visa detta formulär i en anpassad kategori i InfoPath Filler.

 5. Klicka på OK.

 6. Klicka på fliken Arkiv igen när du vill återgå till arbetsboken. Alla ändringar du gör sparas automatiskt.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Visa presentationsegenskaperna genom att klicka på Info.

 3. Om du vill lägga till eller ändra egenskaper placerar du pekaren över den egenskap som du vill uppdatera och anger informationen.

 4. Klicka på fliken Arkiv igen när du vill återgå till presentationen. Alla ändringar du gör sparas automatiskt.

  Valfritt steg:

  • Klicka på länken Visa alla egenskaper längst ned på sidan om du vill se fler egenskaper.

  • Klicka på Egenskaper för överst på sidan om du vill öppna en egenskapsdialogruta där du kan lägga till eller redigera alla egenskaper samtidigt och visa dokumentinformation och statistik och klicka på Avancerade egenskaper.

   Öppna avancerade egenskaper

   Du kan lägga till eller redigera rubrik, ämne, författare, chef, företag, kategori, nyckelord (kallas också taggar) och kommentarer på fliken Sammanfattning.

   Egenskaper på fliken Sammanfattning

   Klicka på fliken anpassad om du vill visa anpassade egenskaper.

  • Om du vill visa egenskaperna på en panel i din arbetsbok klickar du på Egenskaper högst upp på sidan och väljer Visa dokumentpanel.

  Obs!: Om din organisation har anpassat Dokumentinformationspanelen eller om dokumentet vars egenskaper du vill visa är sparat i ett dokumentbibliotek eller på en dokumenthanteringsserver, kan det finnas fler dokumentegenskapsvyer.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Visa projektegenskaperna genom att klicka på Info.

 3. Om du vill lägga till eller ändra egenskaper placerar du pekaren över den egenskap som du vill uppdatera och anger informationen.

 4. Klicka på fliken Arkiv igen när du vill återgå till projektet. Alla ändringar du gör sparas automatiskt.

  Valfritt steg:

  Klicka på Projektinformation högst upp på sidan om du vill visa fler egenskaper eller statistik och klicka sedan på Avancerade egenskaper eller Projektstatistik.

  Alternativ för Project-Information

  Du kan lägga till eller redigera rubrik, ämne, författare, chef, företag, kategori, nyckelord (kallas också taggar) och kommentarer på fliken Sammanfattning i dialogrutan Egenskaper.

  Egenskaper på fliken Sammanfattning

  Klicka på fliken anpassade i dialogrutan Egenskaper om du vill visa anpassade egenskaper.

  Obs!: Om din organisation har anpassat Dokumentinformationspanelen eller om dokumentet vars egenskaper du vill visa är sparat i ett dokumentbibliotek eller på en dokumenthanteringsserver, kan det finnas fler dokumentegenskapsvyer.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Visa egenskaperna genom att klicka på Info.

 3. Klicka på fliken Arkiv igen när du vill återgå till publikationen. Alla ändringar du gör sparas automatiskt.

  Valfritt steg:

  Klicka på Publikationsegenskaper högst upp på sidan om du vill öppna en egenskapsdialogruta där du kan lägga till eller redigera alla egenskaper samtidigt och visa dokumentinformation och statistik och klicka sedan på Avancerade egenskaper.

  Öppna avancerade egenskaper

  Du kan lägga till eller redigera rubrik, ämne, författare, chef, företag, kategori, nyckelord (kallas också taggar) och kommentarer på fliken Sammanfattning.

  Egenskaper på fliken Sammanfattning

  Klicka på fliken anpassad om du vill visa anpassade egenskaper.

  Obs!: Om din organisation har anpassat Dokumentinformationspanelen eller om dokumentet vars egenskaper du vill visa är sparat i ett dokumentbibliotek eller på en dokumenthanteringsserver, kan det finnas fler dokumentegenskapsvyer.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Visa egenskaperna genom att klicka på Info.

 3. Om du vill lägga till eller ändra egenskaper placerar du pekaren över den egenskap som du vill uppdatera och anger informationen.

 4. Klicka på fliken Arkiv igen när du vill återgå till publikationen. Alla ändringar du gör sparas automatiskt.

  Valfritt steg:

  Klicka på Egenskaper för överst på sidan om du vill öppna en egenskapsdialogruta där du kan lägga till eller redigera alla egenskaper samtidigt och visa dokumentinformation och klicka på Avancerade egenskaper.

  Öppna avancerade egenskaper

  Du kan lägga till eller redigera egenskaper, till exempel rubrik, ämne, författare, chef, företag, kategori, nyckelord (kallas också taggar) och kommentarer på fliken Sammanfattning.

  Egenskaper på fliken Sammanfattning

  Meddelanden: 

  • Om du vill lägga till en länk till relaterade dokument klickar du på Relaterade dokument längst ned på sidan och välj Lägg till en länk till ett relaterat dokument.

  • Om din organisation har anpassat Dokumentinformationspanelen eller om dokumentet vars egenskaper du vill visa är sparat i ett dokumentbibliotek eller på en dokumenthanteringsserver, kan det finnas fler dokumentegenskapsvyer.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Visa dokumentegenskaperna genom att klicka på Info.

 3. Om du vill lägga till eller ändra egenskaper placerar du pekaren över den egenskap som du vill uppdatera och anger informationen.

 4. Klicka på fliken Arkiv igen när du vill återgå till dokumentet. Alla ändringar du gör sparas automatiskt.

  Valfritt steg:

  • Klicka på länken Visa alla egenskaper längst ned på sidan om du vill se fler egenskaper.

  • Klicka på Egenskaper för överst på sidan om du vill öppna en egenskapsdialogruta där du kan lägga till eller redigera alla egenskaper samtidigt och visa dokumentinformation och statistik och klicka på Avancerade egenskaper.

   Öppna avancerade egenskaper

   Du kan lägga till eller redigera rubrik, ämne, författare, chef, företag, kategori, nyckelord (kallas också taggar) och kommentarer på fliken Sammanfattning.

   Egenskaper på fliken Sammanfattning

   Klicka på fliken anpassad om du vill visa anpassade egenskaper.

  • Om du vill visa egenskaperna på en panel i din arbetsbok klickar du på Egenskaper högst upp på sidan och väljer Visa dokumentpanel.

  Obs!: Om din organisation har anpassat Dokumentinformationspanelen eller om dokumentet vars egenskaper du vill visa är sparat i ett dokumentbibliotek eller på en dokumenthanteringsserver, kan det finnas fler dokumentegenskapsvyer.

Visa eller skapa anpassade egenskaper för en fil

Anpassade egenskaper är egenskaper som du definierar för ett Office-dokument. Du kan ge de anpassade egenskaperna ett textvärde, tidsvärde eller numeriskt värde, och du kan också använda värdena ja eller nej. Du kan välja namn från en lista med förslag eller definiera egna namn.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Info.

 3. Klicka på länken Visa och redigera Databasegenskaper högst upp på sidan.

 4. Klicka på fliken Eget.

  • Skriv i rutan Namn ett namn på den anpassade egenskapen eller markera ett namn i listan.

  • Välj datatypen för den egenskap som du vill lägga till i rutan Typ.

  • Ange ett värde för egenskapen i rutan Värde. Det värde som du anger måste stämma överens med alternativet som du valde i listan Typ. Om du t.ex. valde Tal i listan Typ måste du ange ett tal i rutan Värde. Värden som inte stämmer överens med egenskapstypen sparas som text.

 5. Klicka på Lägg till och sedan på OK.

 6. Klicka på fliken Arkiv igen när du vill återgå till arbetsboken.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Info.

 3. Klicka på Egenskaper för överst på sidan och välj Avancerade egenskaper.

 4. Klicka på fliken Eget.

  • Skriv i rutan Namn ett namn på den anpassade egenskapen eller markera ett namn i listan.

  • Välj datatypen för den egenskap som du vill lägga till i rutan Typ.

  • Ange ett värde för egenskapen i rutan Värde. Det värde som du anger måste stämma överens med alternativet som du valde i listan Typ. Om du t.ex. valde Tal i listan Typ måste du ange ett tal i rutan Värde. Värden som inte stämmer överens med egenskapstypen sparas som text.

 5. Klicka på Lägg till och sedan på OK.

 6. Klicka på fliken Arkiv igen när du vill återgå till arbetsboken.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Info.

 3. Klicka på Egenskaper för överst på sidan och välj Avancerade egenskaper.

 4. Klicka på fliken Eget.

  • Skriv i rutan Namn ett namn på den anpassade egenskapen eller markera ett namn i listan.

  • Välj datatypen för den egenskap som du vill lägga till i rutan Typ.

  • Ange ett värde för egenskapen i rutan Värde. Det värde som du anger måste stämma överens med alternativet som du valde i listan Typ. Om du t.ex. valde Tal i listan Typ måste du ange ett tal i rutan Värde. Värden som inte stämmer överens med egenskapstypen sparas som text.

 5. Klicka på Lägg till och sedan på OK.

 6. Klicka på fliken Arkiv igen när du vill återgå till presentationen.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Info.

 3. Klicka på Projektinformation högst upp på sidan och välj Avancerade egenskaper.

 4. Klicka på fliken Eget.

  • Skriv i rutan Namn ett namn på den anpassade egenskapen eller markera ett namn i listan.

  • Välj datatypen för den egenskap som du vill lägga till i rutan Typ.

  • Ange ett värde för egenskapen i rutan Värde. Det värde som du anger måste stämma överens med alternativet som du valde i listan Typ. Om du t.ex. valde Tal i listan Typ måste du ange ett tal i rutan Värde. Värden som inte stämmer överens med egenskapstypen sparas som text.

 5. Klicka på Lägg till och sedan på OK.

 6. Klicka på fliken Arkiv igen när du vill återgå till projektet.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Info.

 3. Klicka på Publikationsegenskaper högst upp på sidan och välj Avancerade egenskaper.

 4. Klicka på fliken Eget.

  • Skriv i rutan Namn ett namn på den anpassade egenskapen eller markera ett namn i listan.

  • Välj datatypen för den egenskap som du vill lägga till i rutan Typ.

  • Ange ett värde för egenskapen i rutan Värde. Det värde som du anger måste stämma överens med alternativet som du valde i listan Typ. Om du t.ex. valde Tal i listan Typ måste du ange ett tal i rutan Värde. Värden som inte stämmer överens med egenskapstypen sparas som text.

 5. Klicka på fliken Arkiv igen när du vill återgå till publikationen.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Info.

 3. Klicka på Egenskaper för överst på sidan och välj Avancerade egenskaper.

 4. Klicka på fliken Eget.

  • Skriv i rutan Namn ett namn på den anpassade egenskapen eller markera ett namn i listan.

  • Välj datatypen för den egenskap som du vill lägga till i rutan Typ.

  • Ange ett värde för egenskapen i rutan Värde. Det värde som du anger måste stämma överens med alternativet som du valde i listan Typ. Om du t.ex. valde Tal i listan Typ måste du ange ett tal i rutan Värde. Värden som inte stämmer överens med egenskapstypen sparas som text.

 5. Klicka på fliken Arkiv igen när du vill återgå till dokumentet.

Vad vill du göra?

Mer information om hur du använder dokumentegenskaper

Visa dokumentegenskaperna när du öppnar eller sparar en fil

Visa egenskaper för det aktuella dokumentet

Ändra egenskaper för det aktuella dokumentet

Skapa anpassade egenskaper för ett dokument

Läsa mer om hur du använder dokumentegenskaper

Dokumentegenskaper, eller metadata, är information om en fil som beskriver eller identifierar den. Dokumentegenskaperna omfattar bland annat rubrik, författarens namn, ämne och nyckelord som identifierar dokumentets ämne eller innehåll.

Om du anger motsvarande värden för egenskaperna dokumentfält för dina dokument kan du enkelt ordna och identifiera dokumenten senare. Du kan också söka efter dokument baserat på deras egenskaper. I Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007 och Microsoft Office PowerPoint 2007, kan du visa eller redigera dokumentegenskaper enkelt medan du arbetar med dokumentinnehåll med hjälp av dokumentinformationspanelen, som visas längst upp i ditt dokument i Office-programmet.

Det finns fem typer av dokumentegenskaper:

 • Standardegenskaper     Microsoft Office-dokument är kopplade till en uppsättning standardegenskaper, till exempel författare, titel och ämne som standard. Du kan ange en egen textvärden för de här egenskaperna att göra det lättare att ordna och identifiera dina dokument. I Word, kan du använda egenskapen nyckelord (kallas även taggar) du lägger till nyckelordet ”kund” i filerna försäljning. Du kan söka efter alla filerna med hjälp av nyckelordet.

 • Automatiskt uppdaterade egenskaper     Dessa egenskaper omfattar både filsystemsegenskaper (t.ex. filstorlek eller datum då en fil skapades eller ändrades) och statistik som underhålls av Office-programmen (t.ex. antalet ord eller tecken i ett dokument). Du kan inte ange eller ändra automatiskt uppdaterade egenskaper.

  Du kan använda de automatiskt uppdaterade egenskaperna för att identifiera eller söka efter dokument. Du kan t.ex. söka efter alla filer som har skapats efter 3 augusti 2005 eller efter alla filer som senast ändrades i går.

 • Anpassade egenskaper     Du kan definiera ytterligare anpassade egenskaper för Office-dokument. Du kan ge de anpassade egenskaperna ett textvärde, tidsvärde eller numeriskt värde, och du kan också använda värdena ja eller nej. Du kan välja namn från en lista med förslag eller definiera egna namn.

 • Egenskaper för din organisation     Om din organisation har anpassat Dokumentinformationspanelen, kan de dokumentegenskaper som hör till dokumentet vara specifika för din organisation.

 • Egenskaper för dokumentbibliotek     Det här är egenskaper som hör till dokument i en dokumentbibliotek på en webbplats eller i en gemensam mapp. När du skapar ett nytt dokumentbibliotek kan du ange en eller flera dokumentbiblioteksegenskaper och ange regler på deras värden. När användare lägga till dokument till dokumentbiblioteket, uppmanas de att ange värdena för var och en av de här egenskaperna. Ett dokumentbibliotek som samlar in produktidéer kan till exempel fråga person för egenskaper som skickas av, datum, kategori och beskrivning. När du öppnar ett dokument från ett dokumentbibliotek i Office Word 2007, Office Excel 2007 eller Office PowerPoint 2007 kan du redigera och uppdatera de här egenskaperna för dokumentbiblioteket i dokumentinformationspanelen.

Överst på sidan

Visa dokumentegenskaperna när du öppnar eller sparar en fil

Du kan visa egenskaperna för en fil i dialogrutan Öppna eller Spara som dialogrutan.

 1. Markera dokumentet som du vill visa egenskaper i dialogrutan Öppna eller Spara som dialogrutan.

 2. Klicka på pilen bredvid vyer och gör sedan något av följande:

  • Klicka på information om du vill visa egenskaper, till exempel storleken på filen och det datum då filen senast ändrades.

  • Klicka på Egenskaper om du vill visa alla dokumentegenskaper.

Visa egenskaper för det aktuella dokumentet

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , peka på Hantera och klicka sedan på Databasegenskaper.

 2. Klicka på flikarna om du vill markera de egenskaper som du vill visa i dialogrutan Egenskaper för namn.

Använd dokumentinformationspanelen för att visa eller ändra dokumentegenskaperna.

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , gå till Förbered och klicka sedan på Egenskaper.

 2. Klicka på pilen bredvid Dokumentegenskaper att välja uppsättningen egenskaper som du vill visa (till exempel Avancerade egenskaper ) Dokumentinformationspanelen.

  Meddelanden: 

  • Du kan visa anpassade egenskaper genom att klicka på Avancerade egenskaper.

  • Om din organisation har anpassat Dokumentinformationspanelen eller om dokumentet vars egenskaper du vill visa är sparat i ett dokumentbibliotek eller på en dokumenthanteringsserver, kan det finnas fler dokumentegenskapsvyer.

Använd dokumentinformationspanelen för att visa eller ändra dokumentegenskaperna.

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , gå till Förbered och klicka sedan på Egenskaper.

 2. Klicka på pilen bredvid Dokumentegenskaper att välja uppsättningen egenskaper som du vill visa (till exempel Avancerade egenskaper ) Dokumentinformationspanelen.

  Meddelanden: 

  • Du kan visa anpassade egenskaper genom att klicka på Avancerade egenskaper.

  • Om din organisation har anpassat Dokumentinformationspanelen eller om dokumentet vars egenskaper du vill visa är sparat i ett dokumentbibliotek eller på en dokumenthanteringsserver, kan det finnas fler dokumentegenskapsvyer.

 1. Klicka på EgenskaperArkiv-menyn.

 2. Klicka på flikarna om du vill markera de egenskaper som du vill visa i dialogrutan Publikationsegenskaper.

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , gå till Förbered och klicka sedan på Egenskaper.

 2. Klicka på pilen bredvid Dokumentegenskaper att välja uppsättningen egenskaper som du vill visa (till exempel Avancerade egenskaper ) Dokumentinformationspanelen.

  Meddelanden: 

  • Du kan visa anpassade egenskaper genom att klicka på Avancerade egenskaper.

  • Om din organisation har anpassat Dokumentinformationspanelen eller om dokumentet vars egenskaper du vill visa är sparat i ett dokumentbibliotek eller på en dokumenthanteringsserver, kan det finnas fler dokumentegenskapsvyer.

Ändra egenskaper för det aktuella dokumentet

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , peka på Hantera och klicka sedan på Databasegenskaper.

 2. Ange värdena för standardegenskaper, till exempel Titel och Författare på fliken Sammanfattning i dialogrutan Egenskaper för namn.

Använd dokumentinformationspanelen för att visa eller ändra dokumentegenskaperna.

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , gå till Förbered och klicka sedan på Egenskaper.

 2. Klicka på pilen bredvid Dokumentegenskaper att välja uppsättningen egenskaper som du vill ändra, till exempel Avancerade egenskaper i Dokumentinformationspanelen.

  Obs!: Om din organisation har anpassat dokumentinformationspanelen, eller om dokumentet som du vill ändra egenskaper har sparats på en dokumentbibliotek eller en server för dokumenthantering, kan det finnas fler egenskapen dokumentvyer.

 3. Skriv den information som du vill använda i var och en av rutorna egenskapen fält i Dokumentinformationspanelen.

  Obs!: Egenskapsfält som är markerade med en röd asterisk är obligatoriska fält och du kan behöva utföra dem innan du kan spara dokumentet.

Använd dokumentinformationspanelen för att visa eller ändra dokumentegenskaperna.

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , gå till Förbered och klicka sedan på Egenskaper.

 2. Klicka på pilen bredvid Dokumentegenskaper att välja uppsättningen egenskaper som du vill ändra, till exempel Avancerade egenskaper i Dokumentinformationspanelen.

  Obs!: Om din organisation har anpassat dokumentinformationspanelen, eller om dokumentet som du vill ändra egenskaper har sparats på en dokumentbibliotek eller en server för dokumenthantering, kan det finnas fler egenskapen dokumentvyer.

 3. Skriv den information som du vill använda i var och en av rutorna egenskapen fält i Dokumentinformationspanelen.

  Obs!: Egenskapsfält som är markerade med en röd asterisk är obligatoriska fält och du kan behöva utföra dem innan du kan spara dokumentet.

 1. Klicka på EgenskaperArkiv-menyn.

 2. Ange värdena för standardegenskaper, till exempel Titel och Författare på fliken Sammanfattning i dialogrutan Egenskaper för publikation.

Använd dokumentinformationspanelen för att visa eller ändra dokumentegenskaperna.

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , gå till Förbered och klicka sedan på Egenskaper.

 2. Klicka på pilen bredvid Dokumentegenskaper att välja uppsättningen egenskaper som du vill ändra, till exempel Avancerade egenskaper i Dokumentinformationspanelen.

  Obs!: Om din organisation har anpassat dokumentinformationspanelen, eller om dokumentet som du vill ändra egenskaper har sparats på en dokumentbibliotek eller en server för dokumenthantering, kan det finnas fler egenskapen dokumentvyer.

 3. Skriv den information som du vill använda i var och en av rutorna egenskapen fält i Dokumentinformationspanelen.

  Obs!: Egenskapsfält som är markerade med en röd asterisk är obligatoriska fält och du kan behöva utföra dem innan du kan spara dokumentet.

Skapa anpassade egenskaper för ett dokument

Anpassade egenskaper är egenskaper som du definierar för ett Office-dokument. Du kan ge de anpassade egenskaperna ett textvärde, tidsvärde eller numeriskt värde, och du kan också använda värdena ja eller nej. Du kan välja namn från en lista med förslag eller definiera egna namn.

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , peka på Hantera och klicka sedan på Databasegenskaper.

 2. Klicka på fliken Eget.

 3. Skriv i rutan Namn ett namn på den anpassade egenskapen eller markera ett namn i listan.

 4. Välj datatypen för den egenskap som du vill lägga till i rutan Typ.

 5. Ange ett värde för egenskapen i rutan Värde. Det värde som du anger måste stämma överens med alternativet som du valde i listan Typ. Om du t.ex. valde Tal i listan Typ måste du ange ett tal i rutan Värde. Värden som inte stämmer överens med egenskapstypen sparas som text.

 6. Klicka på Lägg till.

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , gå till Förbered och klicka sedan på Egenskaper.

 2. Klicka på pilen bredvid DokumentegenskaperDokumentinformationspanelen och klicka på Avancerade egenskaper.

 3. Klicka på fliken anpassade i dialogrutan Dokumentegenskaper.

 4. Skriv i rutan Namn ett namn på den anpassade egenskapen eller markera ett namn i listan.

 5. Välj datatypen för den egenskap som du vill lägga till i rutan Typ.

 6. Ange ett värde för egenskapen i rutan Värde. Det värde som du anger måste stämma överens med alternativet som du valde i listan Typ. Om du t.ex. valde Tal i listan Typ måste du ange ett tal i rutan Värde. Värden som inte stämmer överens med egenskapstypen sparas som text.

 7. Klicka på Lägg till.

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , gå till Förbered och klicka sedan på Egenskaper.

 2. Klicka på pilen bredvid DokumentegenskaperDokumentinformationspanelen och klicka på Avancerade egenskaper.

 3. Klicka på fliken anpassade i dialogrutan Dokumentegenskaper.

 4. Skriv i rutan Namn ett namn på den anpassade egenskapen eller markera ett namn i listan.

 5. Välj datatypen för den egenskap som du vill lägga till i rutan Typ.

 6. Ange ett värde för egenskapen i rutan Värde. Det värde som du anger måste stämma överens med alternativet som du valde i listan Typ. Om du t.ex. valde Tal i listan Typ måste du ange ett tal i rutan Värde. Värden som inte stämmer överens med egenskapstypen sparas som text.

 7. Klicka på Lägg till.

 1. Klicka på EgenskaperArkiv-menyn.

 2. Klicka på fliken Eget.

 3. Skriv i rutan Namn ett namn på den anpassade egenskapen eller markera ett namn i listan.

 4. Välj datatypen för den egenskap som du vill lägga till i rutan Typ.

 5. Ange ett värde för egenskapen i rutan Värde. Det värde som du anger måste stämma överens med alternativet som du valde i listan Typ. Om du t.ex. valde Tal i listan Typ måste du ange ett tal i rutan Värde. Värden som inte stämmer överens med egenskapstypen sparas som text.

 6. Klicka på Lägg till.

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , gå till Förbered och klicka sedan på Egenskaper.

 2. Klicka på pilen bredvid DokumentegenskaperDokumentinformationspanelen och klicka på Avancerade egenskaper.

 3. Klicka på fliken anpassade i dialogrutan Dokumentegenskaper.

 4. Skriv i rutan Namn ett namn på den anpassade egenskapen eller markera ett namn i listan.

 5. Välj datatypen för den egenskap som du vill lägga till i rutan Typ.

 6. Ange ett värde för egenskapen i rutan Värde. Det värde som du anger måste stämma överens med alternativet som du valde i listan Typ. Om du t.ex. valde Tal i listan Typ måste du ange ett tal i rutan Värde. Värden som inte stämmer överens med egenskapstypen sparas som text.

 7. Klicka på Lägg till.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×