Visa ditt schema och dina uppgifter på skrivbordet

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Min dag är ett fristående program som visar Outlook-information. Även när Outlook är stängt kan du behålla Min dag öppet på skrivbordet och enkelt se ditt schema, hantera uppgifter och komma åt kontakter.

Följande illustration visar de viktigaste delarna i fönstret Min dag.

Fönstret My Day

Bildtext 1  Knappar för att växla dag

Bildtext 2  Kalenderområde

Bildtext 3  Växlingsknapp för att visa ej slutförda eller slutförda uppgifter

Bildtext 4  Knapp för ny uppgift

Bildtext 5  Knapp för att visa eller dölja uppgifter

Bildtext 6  Visa eller dölja Sök efter kontakter

Bildtext 7  Knapp för inställningar för Min dag

  1. Klicka på Min dag  Knappen My Day i Outlooks verktygsfält.

  2. Gör något av följande i programmet Min dag:

Om du vill

Gör följande

Visa händelser och uppgifter för nästa dag eller föregående dag

Klicka på knapparna för att växla dag Pilknappar i My Day .

Tips: Kortkommandona för att flytta framåt eller bakåt en dag är KOMMANDO + HÖGERPIL och KOMMANDO + VÄNSTERPIL.

Visa information om en kalenderhändelse

Klicka på händelsen.

Öppna en händelse, uppgift eller ett flaggat objekt i Outlook

Dubbelklicka på objektet.

Visa eller dölja dagens uppgiftslista

Klicka på knappen Uppgifter Knappen Uppgifter i My Day .

Växla mellan att visa ej slutförda eller slutförda uppgifter för dagen

När uppgiftslistan visas klickar du på Uppgifter eller Slutförd  My Day - växling mellan Uppgifter eller Slutförd .

Markera en uppgift eller flagga ett objekt som slutfört

Markera kryssrutan bredvid objektet.

Objektet flyttas från listan Uppgifter till listan Slutförd i Min dag och markeras också som slutfört i Outlook.

Skapa en ny aktivitet

Klicka på Knappen Ny uppgift i My Day , ange information om uppgiften och klicka sedan på Spara.

Söka efter en kontakt

Klicka på knappen Kontakter Sök efter kontakter i My Day .

Tips: När du hittar önskad kontakt kan du markera kontakten för att visa knappar för att skapa Nytt e-postmeddelande och Nytt möte med kontakten.

Ange inställningar för Min dag

Klicka på Knappen Alternativ i My Day .

Visa Min dag i Dock

Klicka på Knappen Alternativ i My Day , klicka på fliken Allmänt, markera kryssrutan Visa Min dag i menyraden och markera sedan kryssrutan Visa Min dag i Dock.

Tips: I Inställningar för Min dag kan du ange kortkommandon för att skapa en uppgift och visa eller dölja fönstret Min dag.

Se även

Skapa, redigera eller ta bort uppgifter

Lägga till eller ta bort en meddelandeflagga

Skapa ett möte eller en avtalad tid

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×