Visa dina uppgifter

Uppgifter visas på tre platser i Microsoft Office Outlook 2007: i Att göra-fältet, i Uppgifter och i listan över uppgifter i Kalender. Om du abonnerar på en Windows SharePoint Services 3.0-uppgiftslista kommer uppgifter som tilldelas till dig från den listan också att visas på alla dessa tre platser.

Vad vill du göra?

Visa dina uppgifter i Uppgifter

Visa dina uppgifter i Att göra-fältet

Visa dina uppgifter i listan över uppgifter i kalendern

Visa dina uppgifter i Uppgifter

  • Klicka på Uppgifter i navigeringsfönstret.

    Tips: Du kan ändra hur uppgiftslistan visas genom att ändra inställningen Aktuell vy i navigeringsfönstret.

Överst på sidan

Visa dina uppgifter i Att göra-fältet

Att göra-fältet visas som standard i alla Outlook-vyer. Du kan aktivera och inaktivera Att göra-fältet. Dessutom kan du välja en minimerad version av Att göra-fältet som tar mindre plats på skärmen.

Att göra-fält

När du aktiverar eller inaktiverar Att göra-fältet eller visar det minimerat i en viss vy gäller inställningarna bara för just den vyn. Om du till exempel inaktiverar Att göra-fältet i E-post kommer det att vara inaktiverat varje gång du öppnar E-post, även efter att du har startat om programmet. Däremot visas fortfarande Att göra-fältet i andra vyer som Kalender, Anteckningar och Uppgifter.

  • Öppna Visa-menyn, peka på Att göra-fältet och klicka på Normal, Minimerat eller Av.

Överst på sidan

Visa dina uppgifter i listan över uppgifter i kalendern

Listan över uppgifter visas bara i vyerna Dag och Vecka i Outlook-kalendern. Du aktiverar och inaktiverar listan över uppgifter i Kalender genom att klicka på Visa, peka på Lista över uppgifter och sedan klicka på Normal eller Av.

Om du bara vill visa antalet aktuella uppgifter klickar du på Visa i Kalender, pekar på Lista över uppgifter och klickar på Minimerad . Du kan också klicka på den övre kanten på listan över uppgifter när pekaren blir en Ikon för storleksändring , och dra uppåt eller nedåt.

Lista över uppgifter

Tips: Om du vill skapa nya uppgifter i listan över uppgifter måste du använda inställningen Normal för listan över uppgifter.

Överst på sidan

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×