Visa dina anteckningar privat medan du gör en presentation på flera skärmar

I föredragshållarvyn kan du visa anteckningar tillsammans med presentationen på en dator (t.ex. din egen) medan åhörarna får se presentationen utan anteckningar på en annan skärm.

Det går bara att visa en presentation på två bildskärmar i PowerPoint. Du kan dock ange att en presentation kan visas på tre eller flera bildskärmar som är kopplade till en och samma dator.

Tips: Mer information om föredragshållarvyn finns i Vad är föredragshållarvyn?.

Föredragshållarvyn

Artikelinnehåll

Förutsättningar för föredragshållarvyn

Ange att föredragshållarvyn i PowerPoint ska användas på två bildskärmar

Visa en presentation på två bildskärmar

Aktivera visning på flera bildskärmar (tre eller fler)

Förutsättningar för föredragshållarvyn

Du måste göra följande innan du kan använda föredragshållarvyn:

 • Kontrollera att datorn du använder för presentationen går att använda med flera bildskärmar. De flesta datorer har inbyggt stöd för flera skärmar, men om din dator inte har det måste du ha två grafikkort.

  Tips: Information om stöd för flera skärmar finns på datortillverkarens webbplats.

 • Det går bara att använda två bildskärmar till en presentation i PowerPoint. Du kan dock visa en presentation på tre eller fler skärmar som är kopplade till samma dator. Information om hur du använder tre eller fler skärmar finns i avsnittet om stöd för flera bildskärmar.

 • Ange att föredragshållarvyn ska användas i PowerPoint.

Överst på sidan

Ange att föredragshållarvyn i PowerPoint ska användas på två bildskärmar

 1. Klicka på Använd föredragshållarvy i gruppen Bildskärmar på fliken Bildspel.

  Obs!: Dialogrutan Bildskärmsinställningar i Kontrollpanelen i Windows öppnas eventuellt. Om dialogrutan inte visas har du redan ställt in alternativet. Om du ändå vill ändra inställningarna letar du reda på dialogrutan Bildskärmsinställningar med hjälp av hjälpen till Microsoft Windows. Följ sedan steg 2 till 4.

 2. Klicka på ikonen för bildskärmen där du vill visa anteckningarna i dialogrutan Bildskärmsinställningar på fliken Bildskärm. Markera sedan kryssrutan Detta är min primära bildskärm.

  Om kryssrutan Detta är min primära bildskärm är markerad och otillgänglig är bildskärmen redan den primära bildskärmen. Det går bara att välja en primär bildskärm i taget. Om du klickar på en annan bildskärmsikon blir kryssrutan Detta är min primära bildskärm tillgänglig och omarkerad.

 3. Klicka på bildskärmsikonen för den andra bildskärmen där åhörarna ska se presentationen, markera kryssrutan Utöka Windows-skrivbordet till denna bildskärm och klicka på OK.

 4. Kontrollera att bildskärmen där presentationen visas för åhörarna visas i listan Visa på i gruppen Bildskärmar på fliken Bildspel.

Överst på sidan

Visa en presentation på två bildskärmar

 1. Klicka på Konfigurera bildspel i gruppen Konfigurera på fliken Bildspel.

 2. Välj önskade alternativ i dialogrutan Inställningar för bildspel och klicka på OK.

 3. Starta presentationen genom att klicka på Bildspel i gruppen Presentationsvyer på fliken Visa.

Överst på sidan

Aktivera visning på flera bildskärmar (tre eller fler)

Innan du kan visa en presentation på en dator som har tre eller fler bildskärmar måste du aktivera stödet för flera skärmar.

 1. Klicka på Använd föredragshållarvy i gruppen Bildskärmar på fliken Bildspel.

  Tips: Dialogrutan Bildskärmsinställningar i Kontrollpanelen i Windows öppnas eventuellt. Om den inte gör det letar du reda på den med hjälp av hjälpen till Microsoft Windows

 2. Klicka på bildskärmsikonen för föredragshållarens bildskärm i dialogrutan Bildskärmsinställningar på fliken Bildskärm och markera sedan kryssrutan Detta är min primära bildskärm.

  Tips: Om kryssrutan Detta är min primära bildskärm är markerad och inte kan användas, är bildskärmen redan den primära bildskärmen. Du kan bara välja en primär bildskärm i taget. Om du klickar på en annan bildskärmsikon avmarkeras kryssrutan Detta är min primära bildskärm och den kan användas igen.

 3. Klicka på varje ytterligare bildskärm åhörarna ska använda, markera kryssrutan Utöka Windows-skrivbordet till denna bildskärm och klicka sedan på OK.

  Meddelanden: 

  • Inaktivera funktionen för flera bildskärmar genom att avmarkera kryssrutan Utöka Windows-skrivbordet till denna bildskärm i dialogrutan Bildskärmsinställningar på fliken Bildskärm.

Överst på sidan

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×