Visa data från flera källor i en enda datavy

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

De flesta företag lagrar relaterade data på olika platser. Produktinformation lagras till exempel i en XML-fil med namnet produkter.xml, medan information om produktkategorier lagras i en annan XML-fil med namnet kategorier.xml. De två datakällorna är relaterade till varandra med ett fält med namnet CategoryID.

Med Microsoft Office SharePoint Designer 2007 kan du på ett enkelt sätt länka datakällor som innehåller relaterade data och sedan skapa en enda datavy som visar data från dessa länkade datakällor. Du kan till och med länka olika typer av datakällor – t.ex. kan du länka en XML-fil till en SQL-databas.

När du länkar datakällor skapas en enda datakälla som visas i datakällbiblioteket tillsammans med alla andra datakällor. Du skapar en vy av denna länkade datakälla på ungefär samma sätt som andra datavyer. När du har skapat en vy av en länkad datakälla kan du filtrera, sortera, gruppera, formatera eller annat med datavyn som du kan göra med andra datavyer.

I den här artikeln beskrivs hur du skapar två exempel-XML-filer som ska användas som datakällor, hur du länkar de två datakällorna och hur du sedan skapar en enda vy som visar data från båda källorna. I artikeln används en XML-fil som datakälla så att du lätt kan skapa den och följa med. Följande procedur fungerar emellertid med valfri datakälla, t.ex. SQL-databaser.

Viktigt!: I den här artikeln beskrivs också hur du skapar datavyer på SharePoint-webbplatser som finns på servrar som kör Windows SharePoint Services 3.0. Alla funktioner kanske inte finns om webbplatsen inte lagras på en server som körs på Windows SharePoint Services 3.0.

Mer information om datavyer finns i Skapa en datavy.

I den här artikeln

Skapa två XML-filer som exempel på datakällor

Länka datakällor

Skapa en datavy

Föreslagna fortsättning

Skapa två XML-filer som exempeldatakällor

Northwind Traders hanterar sina produktlistor i XML-format. De har också en kategorilista. De två listorna länkas med fältet CategoryID. Genom att länka dessa två XML-filer och skapa en enda datavy, kan du skapa en lista med produkter som struktureras efter produktkategori.

Skapa filen produkter.xml

Om du redan skapat products.xml för Skapa en datavykan gå vidare till nästa avsnitt.

 1. Klicka på Öppna webbplatsArkiv-menyn.

 2. Bläddra till och välj SharePoint-webbplatsen i dialogrutan Öppna webbplats och klicka sedan på Öppna.

 3. Om du uppmanas till det skriver du ditt namn och lösenord i dialogrutan Anslut till. Klicka sedan på OK.

 4. Klicka på NyttArkiv-menyn.

 5. Dubbelklicka på Textfil i dialogrutan Nytt.

 6. Kopiera följande rader med kod genom att markera dem och trycka på CTRL+C:

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <ProductsRoot>
  <Products>
  <ProductID>1</ProductID>
  <ProductName>Chai</ProductName>
  <SupplierID>1</SupplierID>
  <CategoryID>1</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>10 boxes x 20 bags</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>18</UnitPrice>
  <UnitsInStock>39</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>0</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>10</ReorderLevel>
  <Discontinued>0</Discontinued>
  </Products>
  <Products>
  <ProductID>2</ProductID>
  <ProductName>Chang</ProductName>
  <SupplierID>1</SupplierID>
  <CategoryID>1</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>24 - 12 oz bottles</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>19</UnitPrice>
  <UnitsInStock>17</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>40</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>25</ReorderLevel>
  <Discontinued>0</Discontinued>
  </Products>
  <Products>
  <ProductID>3</ProductID>
  <ProductName>Aniseed Syrup</ProductName>
  <SupplierID>1</SupplierID>
  <CategoryID>2</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>12 - 550 ml bottles</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>10</UnitPrice>
  <UnitsInStock>13</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>70</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>25</ReorderLevel>
  <Discontinued>0</Discontinued>
  </Products>
  <Products>
  <ProductID>4</ProductID>
  <ProductName>Chef Anton's Cajun Seasoning</ProductName>
  <SupplierID>2</SupplierID>
  <CategoryID>2</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>48 - 6 oz jars</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>22</UnitPrice>
  <UnitsInStock>53</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>0</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>0</ReorderLevel>
  <Discontinued>0</Discontinued>
  </Products>
  <Products>
  <ProductID>5</ProductID>
  <ProductName>Chef Anton's Gumbo Mix</ProductName>
  <SupplierID>2</SupplierID>
  <CategoryID>2</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>36 boxes</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>21.35</UnitPrice>
  <UnitsInStock>0</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>0</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>0</ReorderLevel>
  <Discontinued>1</Discontinued>
  </Products>
  </ProductsRoot>
 7. Placera insättningspunkten högst upp på sidan i Office SharePoint Designer 2007 och tryck på CTRL+V för att klistra in koden som du kopierade till sidan.

 8. Klicka på Spara somArkiv-menyn.

 9. I rutan filnamn i dialogrutan Spara som skriver du products.xml.

 10. Klicka på XML i listan Filformat och sedan på Spara.

Skapa kategorier.xml

 1. Om en SharePoint-webbplats är öppen går du vidare till steg 4. Annars klickar du på Öppna webbplatsArkiv-menyn.

 2. Bläddra till och välj SharePoint-webbplatsen i dialogrutan Öppna webbplats och klicka sedan på Öppna.

 3. Om du uppmanas till det skriver du ditt namn och lösenord i dialogrutan Anslut till. Klicka sedan på OK.

 4. Klicka på NyttArkiv-menyn.

 5. Dubbelklicka på Textfil i dialogrutan Nytt.

 6. Kopiera följande rader med kod genom att markera dem och trycka på CTRL+C:

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <CategoriesRoot>
  <Categories>
  <CategoryID>1</CategoryID>
  <CategoryName>Beverages</CategoryName>
  <Description>Soft drinks, coffees, teas, beer, and ale</Description>
  </Categories>
  <Categories>
  <CategoryID>2</CategoryID>
  <CategoryName>Condiments</CategoryName>
  <Description>Sweet and savory sauces, relishes, spreads, and seasonings</Description>
  </Categories>
  <Categories>
  <CategoryID>3</CategoryID>
  <CategoryName>Confections</CategoryName>
  <Description>Desserts, candies, sweetbreads</Description>
  </Categories>
  <Categories>
  <CategoryID>4</CategoryID>
  <CategoryName>Dairy Products</CategoryName>
  <Description>Cheeses</Description>
  </Categories>
  <Categories>
  <CategoryID>5</CategoryID>
  <CategoryName>Grains/Cereals</CategoryName>
  <Description>Breads, crackers, pasta, and cereal</Description>
  </Categories>
  <Categories>
  <CategoryID>6</CategoryID>
  <CategoryName>Meat/Poultry</CategoryName>
  <Description>Prepared meats</Description>
  </Categories>
  <Categories>
  <CategoryID>7</CategoryID>
  <CategoryName>Produce</CategoryName>
  <Description>Dried fruit and bean curd</Description>
  </Categories>
  <Categories>
  <CategoryID>8</CategoryID>
  <CategoryName>Seafood</CategoryName>
  <Description>Seaweed and fish</Description>
  </Categories>
  </CategoriesRoot>
 7. Placera insättningspunkten högst upp på sidan i Office SharePoint Designer 2007 och tryck på CTRL+V för att klistra in koden som du kopierade till sidan.

 8. Klicka på Spara somArkiv-menyn.

 9. I rutan filnamn i dialogrutan Spara som skriver du kategorier.XML.

 10. Klicka på XML i listan Filformat och sedan på Spara.

Överst på sidan

Länka datakällorna

Innan du kan skapa en datavy som visar data från flera källor, måste du först länka datakällorna genom att använda datakällbiblioteket. Du vill skapa en lista med produkter som är strukturerade efter produktkategori, så du måste skapa en datakälla som länkar filen produkter.xml till filen kategorier.xml.

 1. Klicka på DatakällbibliotekÅtgärdsfönster-menyn.

 2. Klicka på plustecknet (+) bredvid Länkade källor i åtgärdsfönstret Datakällbibliotek och klicka sedan på Skapa en ny länkad källa.

 3. Klicka på Konfigurera länkad källa i dialogrutan Egenskaper för datakälla.

 4. Klicka på kategorier.xml under Tillgängliga datakällor i guiden Länka datakällor och klicka sedan på Lägg till. Klicka sedan på produkter.xml och därefter på Lägg till.

 5. Klicka på Nästa.

 6. Klicka på Koppla datakällornas innehåll med hjälp av Information om datakälla för att infoga datavyer och kopplade undervyer under Markera den länktyp som bäst representerar relationen mellan de markerade källorna.

  Det finns två alternativ: sammanfoga eller koppla. Du sammanfogar data när du har olika datakällor med samma fält som du vill sammanfoga till en enda datakälla. Du kopplar data när du har två olika datakällor som har ett gemensamt fält vilket kopplar den ena datakällan med den andra. Eftersom produkter.xml och kategorier.xml är två olika datakällor med det gemensamma fältet CategoryID, ska du koppla de två datakällorna.

 7. Klicka på Slutför.

 8. Klicka på fliken Allmänt i dialogrutan Egenskaper för datakälla.

 9. Skriv Kategorier och produkter i rutan Namn.

 10. Klicka på OK.

  Avsnittet Länkade källor i datakällbiblioteket som visar den nya datakällan Kategorier och produkter

  Nu visas den nya länkade datakällan under Länkade källor i datakällbiblioteket.

Överst på sidan

Skapa en datavy

Nu när du har länkat datakällorna kan du skapa en datavy som visar data från den länkade datakällan genom att använda åtgärdsfönstret Information om datakälla.

Du ska nu skapa en datavy av produktlistan som är strukturerad efter produktkategori. För varje kategori i kategorier.xml kan du visa produkterna i respektive kategori från produkter.xml.

Eftersom du vill skapa en datavy som visar varje produkt efter kategori, ska du först skapa en vy av kategorier.xml.

Datavyer baseras på Microsofts ASP.NET 2.0-teknik. Om du vill skapa en datavy måste du utgå från en ASP.NET-sida (ASPX-fil). I det här exemplet ska du skapa en ny ASP.NET-sida och sedan infoga en datavy på sidan.

 1. Klicka på NyttArkiv-menyn.

 2. Dubbelklicka på ASPX i dialogrutan Nytt.

  En ny sida med en FORM-tagg öppnas.

  ASP.NET-formtagg

 3. Klicka på Infoga datavyDatavy-menyn.

  En tom datavy visas på sidan och åtgärdsfönstret Datakällbibliotek öppnas.

  En tom datavy

  Nu när du har infogat datavyn är det dags att börja lägga till data.

 4. Klicka på plustecknet (+) bredvid Länkade källor i åtgärdsfönstret Datakällbibliotek, klicka på Kategorier och produkter och klicka sedan på Visa data.

  Först ska du skapa en datavy av kategorier.xml.

 5. Klicka på CategoryName i mappen Categories i åtgärdsfönstret Information om datakälla. Tryck på och håll ned CTRL medan du klickar på Description.

  Två fält som är valda i mappen Categories i åtgärdsfönstret Information om datakälla

 6. Klicka på Infoga markerade fält som och sedan på Vy med flera objekt för att infoga den valda informationen i datavyn.

  Obs!: Visa enskilda objekt innehåller en enda post i en datavy. Vy med flera objekt innehåller fler poster, med fälten i kolumner och rubriker för varje kolumn.

  De fält som du väljer i åtgärdsfönstret Information om datakälla visas nu i datavyn.

  Datavy med poster från kategorier.xml

  I nästa steg ska du skapa en ny kolumn som visar en undervy (en datavy som finns inuti en cell i en annan datavy) med data från produkter.xml.

 7. Högerklicka i kolumnen Beskrivning i datavyn, klicka på Infoga på snabbmenyn och sedan på Kolumn till höger.

 8. Placera insättningspunkten i en cell i den nya kolumnen.

 9. Klicka på ProductName i mappen Products i åtgärdsfönstret Information om datakälla. Tryck på och håll ned CTRL medan du klickar på UnitsInStock, UnitsOnOrder och ReorderLevel.

  Mappen Products i åtgärdsfönstret Information om datakälla

 10. Klicka på Infoga markerade fält som och sedan på Delad undervy.

  En delad undervy är en undervy av den datakälla som är kopplad till en annan datakälla via ett gemensamt fält. I nästa steg ska du länka fältet CategoryID i kategorier.xml till fältet CategoryID i produkter.xml.

 11. Klicka på CategoryID under Categories i dialogrutan Koppla undervy. Klicka på CategoryID under Products och sedan på OK.

  Dialogrutan Koppla undervy

  De fält som du väljer i åtgärdsfönstret Information om datakälla visas nu i den nya kolumnen. Eftersom fälten CategoryIDmellan de två källorna är länkade, visas bara dryckesprodukterna i listan Beverages, smaktillsatser visas i listan Condiments o.s.v..

  Datavy med en undervy av produktlistan från en associerad kategorilista

Överst på sidan

Förslag på nästa steg

Datavyer är avancerade, helt anpassningsbara vyer av uppdateringsbara datakällor. När du har skapat en datavy av en länkad datakälla, kan du anpassa datavyn på samma sätt som andra datavyer. Nu när du har lärt dig att skapa en enda datavy som visar data från flera datakällor kanske du vill lära dig att:

 • Filtrera data i en datavy    Du kan enkelt filtrera data i en datavy. Mer information finns i filtrera data i en datavy.

 • Sortera och gruppera data i en datavy     Du kan snabbt sortera eller gruppera data i en datavy. Mer information finns i Sortera och gruppera data i en datavy.

 • Använd villkorsstyrd formatering i en datavy    Du kan använda särskild formatering i en datavy när data i datavyn uppfyller vissa villkor. Mer information finns i Använd villkorsstyrd formatering i en datavy.

 • Skapa en formelkolumn i en datavy    Precis som med ett kalkylblad kan du lägga till formler i datavyn som utför beräkningar på dina data och visa resultatet i en separat kolumn. Mer information finns i Skapa en formelkolumn i en datavy.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×