Visa Sökanvändningsrapporter

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du är en SharePoint-administratör i din organisation kan är du antagligen frågor och svar om Sök användning, t.ex:

  • Vilka är de vanligaste frågorna på webbplatsen per dag eller månad?

  • Hur många sökfrågor kör användarna i genomsnitt?

  • Vilka frågor klickar användarna sällan på eftersom frågorna inte visas i något resultat?

  • Hur ofta utlöses frågeregler och hur ofta klickar användarna på framhävda resultat?

I den här artikeln beskrivs hur du kan använda Sökrapporter i administrationscentret för SharePoint för att hitta svaren på dessa frågor.

Så här visar du en rapport

  1. Logga in i Office 365 som global administratör eller SharePoint-administratör.

  2. Välj startikonen Ikonen som ser ut som en våffla representerar en knapp som visar flera program sida vid sida för att välja program. i det övre vänstra hörnet och välj Administratör för att öppna administrationscenter för Office 365. (Om du inte ser administratörspanelen har du inte administratörsbehörigheter för Office 365 i din organisation.)

  3. I panelen till vänster väljer du Administrationscenter > SharePoint.

  4. Välj Sök.

  5. Välj Visa användningsrapporter.

  6. Hämta en rapport genom att klicka på en länk på sidan. Rapporten öppnas i ett Excel-kalkylblad eller i något annat program som du hittar online.

Översikt över söka i rapporter

Rapport

Beskrivning

Antal frågor

Den här rapporten innehåller antalet utförda sökfrågor. Du kan använda rapporten om du vill identifiera trender i sökfrågevolymen och tidpunkter med hög och liten sökaktivitet.

Toppfrågor per dag

Den här rapporten innehåller de vanligaste sökfrågorna. Du kan använda rapporten om du vill veta mer om vilken typ av information som besökarna letar efter.

Toppfrågor per månad

Den här rapporten innehåller de vanligaste sökfrågorna. Du kan använda rapporten om du vill veta mer om vilken typ av information som besökarna letar efter.

Avbrutna frågor per dag

Den här rapporten innehåller vanliga sökfrågor som användarna sällan klickar på. Du kan använda rapporten om du vill identifiera sökfrågor som kan leda till missnöje hos användarna och för att öka möjligheten att innehåll kan identifieras. Överväg sedan att använda frågeregler för att förbättra frågornas resultat.

Avbrutna frågor per månad

Den här rapporten innehåller vanliga sökfrågor som användarna sällan klickar på. Du kan använda rapporten om du vill identifiera sökfrågor som kan leda till missnöje hos användarna och för att öka möjligheten att innehåll kan identifieras. Överväg sedan att använda frågeregler för att förbättra frågornas resultat.

Frågor utan resultat per dag

Den här rapporten innehåller vanliga sökfrågor som inte har gett något resultat. Du kan använda rapporten om du vill identifiera sökfrågor som kan leda till missnöje hos användarna och för att öka möjligheten att innehåll kan identifieras. Överväg sedan att använda frågeregler för att förbättra frågornas resultat.

Frågor utan resultat per månad

Den här rapporten innehåller vanliga sökfrågor som inte har gett något resultat. Du kan använda rapporten om du vill identifiera sökfrågor som kan leda till missnöje hos användarna och för att öka möjligheten att innehåll kan identifieras. Överväg sedan att använda frågeregler för att förbättra frågornas resultat.

Frågeregelanvändning per dag

Den här rapporten visar hur ofta frågeregler utlöses, hur många ordlistetermer som används i reglerna och hur ofta användarna klickar på de framhävda resultaten. Använd den här rapporten om du vill granska hur pass användbara frågereglerna och de framhävda resultaten är för användarna.

Frågeregelanvändning per månad

Den här rapporten visar hur ofta frågeregler utlöses, hur många ordlistetermer som används i reglerna och hur ofta användarna klickar på de framhävda resultaten. Använd den här rapporten om du vill granska hur pass användbara frågereglerna och de framhävda resultaten är för användarna.

Mer information finns i

Hälsorapporter för sökningar

Visa rapporter om webbplatsanvändning

Visa rapporter på webbplatsaktivitet

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×