Visa, öppna och spara bifogade filer

Bifogade filer är filer eller objekt som kan bifogas i ett e-postmeddelande. Den här artikeln förklarar hur du förhandsgranskar, öppnar eller sparar bifogade filer som du tar emot. Med Förhandsgranskning av bifogad fil, en ny funktion i Microsoft Office 2007-systemet kan du förhandsgranska vissa bifogade filtyper utan att öppna dem. Information om hur du skickar bifogade filer i ett e-postmeddelande finns i Bifoga en fil eller ett annat objekt i ett e-postmeddelande.

Viktigt!: Microsoft Outlook spärrar som standard bifogade filer som kan vara skadliga och innehålla virus (inklusive BAT-, EXE-, VBS- och JS-filer). Du kan inte granska eller få åtkomst till en spärrad bifogad fil, men en lista med spärrade bifogade filer visas i Informationsfält högst upp i meddelandet. Du bör dock endast förhandsgranska eller öppna bifogade filer från betrodda källor.

Informationsfältet

I den här artikeln

Visa en bifogad fil utan att öppna den (förhandsgranskning)

Öppna en bifogad fil

Spara en bifogad fil

Var i ett meddelande visas bifogade filer?

Visa en bifogad fil utan att öppna den (förhandsgranskning)

Om du tar emot en bifogad fil i ett meddelande och snabbt vill se vad filen innehåller utan att öppna den kan du förhandsgranska den bifogade filen. Du kan förhandsgranska en bifogad fil i läsfönstret eller i ett öppet meddelande. Förhandsgranskningen som medföljer Office-version 2007 är aktiverade som standard.

Obs!: Om du vill förhandsgranska en bifogad fil som har skapats i ett program i Microsoft Office 2007-systemet måste du ha det Office 2007-programmet installerat på datorn. Om du till exempel vill förhandsgranska en bifogad Word-fil måste du ha Word installerat. Om du vill förhandsgranska en bifogad Excel-fil måste du ha Excel installerat.

Förhandsgranskning av bifogade filer stöds för meddelanden som har formatet HTML och oformaterad text, men inte för meddelanden i RTF-format. Dessutom är förhandsgranskning av bifogade filer endast tillgänglig när du granskar mottagna meddelanden, inte när du själv skapar nya meddelanden.

Information om att förhandsgranska bifogade PDF-filer finns i Förhandsgranska PDF-bilagor.

Mer information om Förhandsgranskning av bifogad fil

Med Förhandsgranskning av bifogade filer som ingår i Office-version 2007 kan du förhandsgranska följande filer i Microsoft Office Outlook 2007:

 • Microsoft Office Outlook 2007-objekt.

 • Microsoft Office Word 2007-dokument

 • Microsoft Office PowerPoint 2007-presentationer

 • Microsoft Office Excel 2007-kalkylblad

 • Microsoft Office Visio 2007-ritningar

 • Bilder och textfiler

Andra programleverantörer kan tillhandahålla egna förhandsgranskare som stöder ytterligare filtyper för bifogade filer. Använd webbläsaren om du vill söka efter ytterligare information. Du kan hämta och installera sådana program om du vill förhandsgranska andra filtyper i Outlook.

Viktigt!: För att skydda datorn mot skadlig kod inaktiveras inbäddat aktivt innehåll i bifogade filer (t.ex. skript, makron, och ActiveX-kontroller) under förhandsgranskningen. Du bör bara förhandsgranska och öppna bifogade filer från betrodda källor.

Aktivera och inaktivera Förhandsgranskning av bifogade filer

Den förhandsgranskning av bifogade filer som ingår i Office-version 2007 är aktiverad som standard. Om du inte vill använda förhandsgranskning av bifogade filer inaktiverar du funktionen på följande sätt:

 1. Klicka på SäkerhetscenterVerktyg-menyn i Outlook och sedan på Hantera bilagor.

 2. Gör något av följande:

  • Inaktivera all förhandsgranskning av bifogade filer genom att klicka på Inaktivera förhandsgranskning av bifogad fil.

  • Om du vill inaktivera en specifik förhandsgranskning av bifogade filer klickar du på Förhandsgranskare för bifogade filer och dokument, avmarkerar kryssrutan för den förhandsgranskning som du vill inaktivera och klickar sedan på OK.

Om du vill aktivera förhandsgranskning klickar du för att markera alternativet Inaktivera förhandsgranskning av bifogad fil eller specifika alternativ för förhandsgranskning av bifogade filer.

Mer information om förhandsgranskning av bifogade filer finns i Hitta förhandsgranskning av bifogade filer.

Förhandsgranska en bifogad fil i:

Förhandsgranska bifogade filer i läsfönstret

Förhandsgranska bifogade filer i ett öppet meddelande

Förhandsgranska bifogade filer i läsfönstret

 1. Välj ett meddelande med en bifogad fil som du vill förhandsgranska i meddelandelistan.

 2. Klicka på den bifogade filen i Läsfönster. Om det finns flera bifogade filer kan du behöva rulla i vågrät riktning för att hitta den bifogade fil du vill granska.

  Obs!: I förhandsgranskningen visas kanske inte det senaste innehållet i filen. Om du vill visa den senaste informationen öppnar du filen. Du kan till exempel dubbelklicka på en bifogad DOCX-fil om du vill öppna den i Microsoft Word.

 3. När du vill gå tillbaka till själva meddelandet klickar du på knappen Meddelande.

Förhandsgranska bifogad fil

1. Klicka om du vill visa meddelandet

2. Klicka om du vill förhandsgranska bifogade filer

3. Förhandsgranskning av bifogade filer

4. Klicka på PowerPoint-bilden om du vill visa nästa bild i presentationen

Förhandsgranska bifogade filer i ett öppet meddelande

 1. Öppna meddelandet som innehåller den bifogade filen. Meddelanden med bifogade filer markeras med en gemikon i meddelandelistan.

 2. Klicka på den bifogade filen i det öppna meddelandet om du vill förhandsgranska det.

 3. Om du vill återgå till meddelandetexten klickar du på knappen Meddelande.

Överst på sidan

Öppna en bifogad fil

Du kan öppna en bifogad fil från Läsfönster, från ett meddelande i en meddelandelista, till exempel Inkorgen eller i ett öppet meddelande.

Viktigt!: Microsoft Outlook spärrar som standard bifogade filer som kan vara skadliga och innehålla virus (inklusive BAT-, EXE-, VBS- och JS-filer). Du kan inte granska eller få åtkomst till en spärrad bifogad fil, men en lista med spärrade bifogade filer visas i Informationsfält högst upp i meddelandet. Du bör dock endast förhandsgranska eller öppna bifogade filer från betrodda källor.

Informationsfältet

Öppna en bifogad fil från:

Läsfönster

Meddelandelistan

Ett öppet meddelande

Öppna bifogade filer från läsfönstret

 1. Markera meddelandet med en bifogad fil i meddelandelistan.

 2. Dubbelklicka på den bifogade filen i läsfönstret.

  Obs!: Om du har möjlighet att välja mellan att öppna och spara den bifogade filen är det en bra idé att först spara filen och skanna den med hjälp av ett antivirusprogram innan du öppnar den.

Öppna en bifogad fil från meddelandelistan

 1. Högerklicka på meddelandet som innehåller den bifogade filen i meddelandelistan.

 2. Klicka på Visa bifogade filer i snabbmenyn och klicka sedan på den bifogade filens namn.

Öppna bifogade filer från ett öppet meddelande

 1. Öppna meddelandet som innehåller den bifogade filen.

 2. Dubbelklicka på den bifogade filen.

Överst på sidan

Spara en bifogad fil

När du har öppnat och visat en bifogad fil kan du spara den på hårddisken. Om ett meddelande har fler än en bifogad fil kan du spara flera bifogade filer som en grupp eller en i taget.

Spara en enstaka bifogad fil från ett meddelande

 1. I ett öppet eller förhandsgranskat meddelande högerklickar du på den bifogade filen du vill spara.

 2. På snabbmenyn klickar du på Spara som.

 3. Välj en sökväg till mappen och klicka sedan på Spara.

Spara flera bifogade filer i ett meddelande

Gör något av följande:

 • Spara alla bifogade filer i ett öppet meddelande   

  1. Klicka på Andra åtgärder i gruppen Åtgärder på fliken Meddelande i det öppna meddelandet och klicka sedan på Spara bifogade filer.

  2. Klicka på OK, välj en sökväg till mappen och klicka sedan på OK igen.

 • Spara alla bifogade filer från meddelandelistan   

  1. Markera meddelandet med den bifogade filen i meddelandelistan.

  2. Arkiv-menyn pekar du på Spara bifogade filer och klickar sedan på Alla bifogade filer.

  3. Klicka på OK, välj en sökväg till mappen och klicka sedan på OK igen.

Överst på sidan

Var i ett meddelande visas bifogade filer?

Meddelanden med bifogade filer markeras med en gemikon Ikon för bifogade filer i meddelandelistan. Beroende på det mottagna meddelandets format visas meddelanden på två olika ställen i meddelandet.

 • Om meddelandet har formatet HTML eller oformaterad text visas de bifogade filerna i rutan för bifogade filer under raden Ämne.

  Raden med bifogade filer

 • Om meddelandets format är Rich Text Format (RTF) visas bifogade filer i meddelandets brödtext. Även om filen verkar vara inbäddad i meddelandet är det faktiskt fortfarande en separat bifogad fil.

  Bifogad fil i meddelandetext

Det format som använts för att skapa meddelandet visas i namnlisten högst upp i meddelandet.

Meddelande

Överst på sidan

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×