Visa, ändra och återställa ett konferens-ID som kopplats till en användare

Ett konferens-ID kopplas automatiskt till användare när de konfigureras för konferens med uppringning med hjälp av Microsoft som leverantör för konferens med uppringning. Det konferens-ID som har kopplats kan vara antingen statiskt eller dynamiskt och skickas i mötesinbjudan när mötet schemaläggs.

Statiska ID:n används när personer i organisationen trivs med det, när de inte vill komma ihåg ett slumpmässigt nummer, när de kan välja ett visst nummer eller när de har ett nummer som är lätt att komma ihåg. När dynamiska konferens-ID:n används kopplas varje möte som en användare schemalägger till ett unikt konferens-ID. Om du vill koppla dynamiska och statiska konferens-ID:n, klicka här.

Även om ett statiskt konferens-ID skapas automatiskt och kopplas till en användare kan det finnas tillfällen då en användare inte vill använda detta och du vill ställa in det till ett visst nummer. Det kan också vara så att dina användare inte kan komma ihåg sitt konferens-ID eller har tappat bort det. Du kan då använda administrationscentret för Skype för företag och Windows PowerShell för att visa, ändra och återställa deras konferens-ID.

Användaren får ett e-postmeddelande med konferens-ID:t och standardtelefonnumren för konferenser med uppringning. Om du återställer konferens-ID:t skickas ett annat e-postmeddelande med konferens-ID:t, men utan PIN-kod.

Visa konferens-ID:t

Du kan visa deras konferens-ID och skicka det till dem.

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 2. Gå till administrationscentret för Office 365 > Skype för företag.

 3. Gå till Administrationscenter för Skype för företag > Konferens med uppringning. I användarlistan väljer du användaren som behöver konferens-ID:t.

 4. Titta under Konferens-ID i åtgärdsfönstret.

  Tips: Du kan skicka all konferensinformation till användaren i ett meddelande med konferens-ID och uppringningstelefonnummer genom att klicka på länken Skicka konferensinformation via e-post när du har valt användaren på sidan Uppringda användare.

  Du kan använda Windows PowerShell för att visa en användares konferens-ID – det gör du genom att köra:

  Get-CsOnlineDialInConferencingUser -Identity “Amos Marble” 

  Mer information om cmdleten finns i Get-CsOnlineDialInConferencingUser.

Koppla eller ändra konferens-ID:t

Du kan koppla eller ändra ett konferens-ID för en användare om någon till exempel vill ha ett konferens-ID som är enkelt att komma ihåg.

Obs!: Du kan inte använda administrationscentret för Skype för företag om du vill redigera ett konferens-ID som har skapats automatiskt, men du kan använda Windows PowerShell för att redigera och ändra ett konferens-ID som du själv har skapat.

 1. Om du vill redigera eller ändra en användares konferens-ID kör du:

  Tips: Ett konferens-ID måste bestå av 7 siffror. Det kan inte ändras i administrationscentret för Skype för företag eller med Windows PowerShell.

  Set-CsOnlineDialInConferencingUser -Identity “Amos Marble” -ConferenceId 8271964

Återställa konferens-ID:t

Du kan återställa ett konferens-ID för användare om de till exempel glömmer bort det.

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 2. Gå till administrationscentret för Office 365 > Skype för företag.

 3. Gå till Administrationscenter för Skype för företag > Konferens med uppringning. I åtgärdsrutan under Konferens-ID klickar du på Återställ.

 4. I fönstret Återställa konferens-ID? klickar du på Ja. Ett konferens-ID skapas då automatiskt, och användaren får ett e-postmeddelande med det nya ID:t.

  Du kan återställa en användares konferens-ID med Windows PowerShell. Det gör du genom att köra:

  Set-CsOnlineDialInConferencingUser -Identity “Amos Marble” -ResetLeaderPIN 8271964

Vad behöver du veta mer?

Vill du veta hur du hanterar Windows PowerShell?

Mer information finns i

Konfigurera uppringnings- eller PSTN-konferens för Skype för företag

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×