Villkorsstyrd formatering fungerar inte i tidigare versioner av Excel

Orsak: En eller flera celler i arbetsboken innehåller datastaplar, färgskalor eller ikonuppsättningar, som inte visas i tidigare versioner av Excel.

Lösning:    Använd klassisk villkorsstyrd formatering.

Även om du väljer att inte ersätta formateringen i arbetsboken finns de regler för villkorsstyrd formatering som du skapade kvar och tillämpas när du öppnar arbetsboken igen i Excel för Mac 2011 eller Excel 2007 för Windows och senare, såvida reglerna inte ändrades i en tidigare version av Excel.

 1. Om du vill ändra formateringen klickar du på felmeddelandet Arbetsboken innehåller villkorsstyrd formatering som inte kan visas i rutan Resultat i kompatibilitetsrapporten. När du gör det markeras det område som den villkorsstyrda formateringen tillämpas på.

  Om flera områden innehåller villkorsstyrd formatering visas ett fel för varje område i rutan Resultat.

 2. På fliken Start, under Format klickar du på Villkorsstyrd formatering.

  Fliken Start, gruppen Format

 3. Peka på Radera regler och klicka på Radera regler i hela bladet.

 4. Markera alla data igen, gå till fliken Start, klicka på Villkorsstyrd formatering under Format, peka på Markera cellregler eller Regler för över/under och välj önskade alternativ. Dessa är klassiska formateringstyper som är kompatibla med tidigare versioner.

Orsak: Vissa celler har fler villkorsstyrda format än vad som är tillgängligt i tidigare versioner av Excel. Endast de tre första villkoren visas i dessa versioner.

Lösning:    Använd högst tre regler för villkorsstyrd formatering.

Även om du väljer att inte ersätta formateringen i arbetsboken finns de regler för villkorsstyrd formatering som du skapade kvar och tillämpas när du öppnar arbetsboken igen i Excel för Mac 2011 eller Excel 2007 för Windows och senare, såvida reglerna inte ändrades i en tidigare version av Excel.

 1. Om du vill ändra formateringen klickar du på felmeddelandet Arbetsboken innehåller villkorsstyrd formatering som inte kan visas i rutan Resultat i kompatibilitetsrapporten. När du gör det markeras det område som den villkorsstyrda formateringen tillämpas på.

  Om flera områden innehåller villkorsstyrd formatering visas ett fel för varje område i rutan Resultat.

 2. Gå till fliken Start, klicka på Villkorsstyrd formatering under Format och klicka på Hantera regler.

  Fliken Start, gruppen Format

 3. Kontrollera att det finns högst tre regler. Om du vill ta bort en regel markerar du regeln och klickar på Ta_bort_markerad_regel .

  Upprepa dessa steg för alla fel som visas i rutan Resultat.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×