Vilken version av SharePoint använder jag?

Vilken version av SharePoint använder jag?

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När du letar efter hjälp online du behöver du ofta veta vilken SharePoint-version du använder. Det här avsnittet har utformats för att hjälpa dig att ta reda på det.

Obs!: Om du har fått här från ett annat avsnitt när du har hittat vilken version av SharePoint du använder, klickar du på knappen föregående i webbläsaren och gå tillbaka till avsnittet.

Uppdatera den 2 maj 2017 tack vare feedback från kunder.

Ta reda på vilken SharePoint-version du använder

Medan SharePoint inte har en version knapp eller dialogrutan med versionsinformation om det inte finns några olika funktioner på varje version. Tyvärr de inte alltid här på grund av graden av anpassning som administratör och webbplatsdesignern har gjort. Om du inte kan se dem, be din chef, administratör eller ID avdelning.

Om du ser något välbekant klickar du på bilden för att visa mer information om den SharePoint-versionen.

SharePoint Online

Det övre vänstra hörnet av startskärmen i SharePoint Online.

Om du ser

 1. Det finns inget menyfliksområde och det finns en startikon för appar.

 2. Brödtexten visar ofta besökta och förslag på webbplatser

 3. I Snabbstartfältet visas Följer, Senaste och Aktuella länkar som alternativ.

Du använder SharePoint Online

SharePoint Online klassisk upplevelse

Det övre vänstra hörnet i SharePoint Online i klassiskt läge med startikonen för appar och namnet

Om du ser

 1. Titeln på miljön är Office 365

 2. Appens namn är SharePoint. Det finns ett menyfliksområde.

Du använder SharePoint Online klassisk uppstå

SharePoint Server 2016

Det övre vänstra hörnet i SharePoint 2016 med startikonen för appar och namnet

Om du ser

 1. Titeln på miljön är SharePoint

 2. Rubriken för programmet är webbplatser. Rubriken visas också på startprogrammet så här. Det finns en menyflik.

Du använder SharePoint 2016

SharePoint Server 2013

Övre vänstra hörnet i SharePoint 2013

Om du ser

 1. Det finns ett menyfliksområde, men ingen startikon för appar* och endast "SharePoint visas i namnlisten.

  * Fr.o.m. juli 2016 är startikonen för appar nu tillgänglig för SharePoint Server 2013-hybridinstallationer. Mer information finns i SharePoint-hybrid

 2. Om du vill växla mellan apparna finns det en menyrad överst.

Du använder SharePoint 2013

SharePoint Server 2010

Det övre vänstra hörnet i SharePoint 2010

Om du ser

 1. Knappen Webbplatsåtgärder används för att komma till alla SharePoint 2010-inställningar.

 2. Start är en knapp och inte en länk.

 3. Snabbstartfältet visar Bibliotek, Listor och Diskussioner som standard.

Du använder SharePoint 2010

Obs!: Ett möjligt problem med beskrivningarna på de här sidorna är om din version av SharePoint har anpassats av din administratör eller webbplatsansvarig. SharePoint är extremt konfigurerbart och administratören kan ändra praktiskt taget alla aspekter av hur en webbplats ser ut och vilka alternativ du har. Om din webbplats inte passar in på någon av de här guiderna kan du behöva fråga din administratör eller webbplatsansvarig.

Överst på sidan

SharePoint Online

SharePoint Online uppdateras ofta, så om du använder Office 365 eller SharePoint Online fristående kommer alltid att den senaste versionen.

SharePoint Online kan arbeta i SharePoint Online user interface läge och SharePoint klassisk upplevelse.

Användargränssnittet SharePoint Online är lätt att känna igen. Du kan ha SharePoint fristående eller Office 365-grupp-anslutna SharePoint webbplatser i SharePoint Online user interface läge. Skillnaden är att gruppen anslutna webbplatser har ”offentlig grupp” som en underrubrik under webbplatsens rubrik.

SharePoint grupp-anslutna webbplatser i Office 365

Rubrik för gruppen anslutna webbplatser

På den omarbetade startsidan visas ofta besökta webbplatser, den senaste aktiviteten, webbplatser du följer och rekommenderade platser. Det finns heller inget menyfliksområde.

Vy av den moderna startsidan

Sidan Webbplatsinnehåll har också uppdaterats. Du kan nu lägga till en lista, ett dokumentbibliotek, appar eller en underwebbplats direkt från huvudmenyerna.

Länken Ny klickad med Lista markerad

Dokumentbibliotek erbjuder list- och panelvyer med möjligheten att fästa filer, bilder, videor, ljud och vad du än vill nära till hands högst upp på sidan.

Modernt dokumentbibliotek med bilder

I dokumentbibliotek kan du flytta eller kopiera filer mellan mapparna i biblioteket med Flytta till och Kopiera till.

Knappen Kopiera till i huvudmenyn
Startikonen för appar i SharePoint 2016 med appmenyn öppen

Listor uppdateras också med ett nytt utseende och via användargränssnittet SharePoint Online det finns inga menyfliksområdet.

Vy av en lista i SharePoint

Informationsfönstret. Klicka på Öppna information fönstret Informationsfönster för dokumentbibliotek och visa sammanhangsberoende information på lista, bibliotek eller enskilda filer.

Knappen Öppna informationsfönstret markerad
Startikonen för appar i SharePoint 2016 med appmenyn öppen

Du kan visa filaktivitet i ett dokumentbibliotek. Välj en fil och visa eller redigera egenskaper som namn, titel eller hash-taggar.

Informationsfönstret för en markerad fil.
Startikonen för appar i SharePoint 2016 med appmenyn öppen

Kommandoraden ovanför biblioteket har en ellips (...) som du kan klicka på för fler alternativ. Kommandona i kommandofältet visas i helskärmsläge eller på ellipsmenyn om i en mindre storlek används. Kommandofältet ändras också beroende på om du har markerat objekt eller inte.

Ellips med utcheckningsmeny där Checka ut är markerat
Startikonen för appar i SharePoint 2016 med appmenyn öppen

I det nya användargränssnittet för listor har du de nya funktionerna Flöde och PowerApps i kommandofältet.

Flow-meny i lista med Lägg till flöde markerat
Startikonen för appar i SharePoint 2016 med appmenyn öppen

Du hittar också Snabbredigering och Exportera till Excel i fältet.

SharePoint Online-lista med Exportera till Excel markerat
Startikonen för appar i SharePoint 2016 med appmenyn öppen

SharePoint Server 2016 och SharePoint Online klassisk upplevelse   

SharePoint Server 2016 och SharePoint Online klassisk upplevelse påminner mycket om. Men det finns två lätt att platsen undantag alla i det övre vänstra hörnet av skärmen. Här är ett snabbt sätt att kontrollera. Om du använder SharePoint Online klassisk upplevelse kan använda du hjälpavsnitt som anges för SharePoint 2016.

SharePoint Online Klassisk upplevelse

Det övre vänstra hörnet i SharePoint Online i klassiskt läge med startikonen för appar och namnet
 1. Titeln på miljön är Office 365

 2. Appens namn är SharePoint

SharePoint Server 2016

Det övre vänstra hörnet i SharePoint 2016 med startikonen för appar och namnet
 1. Titeln på miljön är SharePoint

 2. Appens namn är Webbplatser. Den här titeln visas även på startikonen för appar enligt följande.

Resurser   

Nyheter i SharePoint Online

Hjälp för SharePoint Online

Överst på sidan

SharePoint Server 2016

SharePoint Server 2016 påminner om SharePoint 2013. Kommandocentren för båda är menyfliksområden och många av inställningarna och innehållsskärmar är desamma. Det finns emellertid vissa skillnader.

Om du har SharePoint Online men finns i klassisk upplevelse ser ganska mycket allt ut SharePoint 2016 med två undantag:

SharePoint Server 2016

Det övre vänstra hörnet i SharePoint 2016 med startikonen för appar och namnet
 1. Titeln på miljön är SharePoint

 2. Appens namn är Webbplatser. Den här titeln visas även på startikonen för appar enligt följande.

SharePoint Online Klassisk upplevelse

Det övre vänstra hörnet i SharePoint Online i klassiskt läge med startikonen för appar och namnet
 1. Titeln på miljön är Office 365

 2. Appens namn är SharePoint

Här vissa visuella ledtrådar om du vill identifiera SharePoint 2016. SharePoint 2016 är den första versionen av SharePoint att använda startprogramsikonen . SharePoint 2016 delar detta med SharePoint Online och är där du kan börja SharePoint, OneDrive, nyhetsfeed och andra program beroende på hur administratören har konfigurerat.

Startikon för SharePoint 2016 med paneler
Startikonen för appar i SharePoint 2016 med appmenyn öppen

Inställningar för knappen Knappen Inställningar i namnlisten i SharePoint 2016. i SharePoint 2016 är till vänster om din inloggning-ID och hjälper ikonen (? ), där SharePoint 2013 är till höger om ditt användarnamn. Knappen Inställningar delas raden med startprogrammet, miljö-namn och rubrik app är i namnlisten.

Den nedrullningsbara menyn Inställningar i SharePoint 2016
Startikonen för appar i SharePoint 2016 med appmenyn öppen

Det finns ett kommandofält i SharePoint 2016-dokumentbibliotek. Du kan använda det till att skapa ett nytt dokument, ladda upp, synkronisera och utföra andra biblioteksrelaterade uppgifter. Objekt som inte får plats på kommandoraden visas under kommandot Mer.

Dialogruta med ett SharePoint-dokumentbibliotek som innehåller flera filer.
Startikonen för appar i SharePoint 2016 med appmenyn öppen

Kommandon i kommandofältet ändra om du tittar på en lista eller ett dokumentbibliotek. En lista erbjuds bara två alternativ, Ny och Redigera, så att det ser annorlunda ut.

Kommandofältet för listor i SharePoint 2016
Startikonen för appar i SharePoint 2016 med appmenyn öppen

Vyer visas precis under kommandofältet. Klicka på ellipsen (...) för att visa en nedrullningsbar meny där du kan ändra eller skapa en vy.

Resurser   

Nyheter i SharePoint 2016

Vad har utgått i SharePoint 2016

SharePoint Server 2016-hjälp

Överst på sidan

SharePoint Server 2013

SharePoint Server 2013 har ett menyfliksområde med knappar för att starta uppgifter. Skillnaden mellan det här och SharePoint 2016 är att det inte finns någon startikon för appar.

Menyfliksområdet i övre vänstra hörnet i SharePoint 2013
Startikonen för appar i SharePoint 2016 med appmenyn öppen

Menyraden för SharePoint, nyhetsfeeds eller Yammer och OneDrive (eller OneDrive) visas längst upp till höger. Om det finns ytterligare program installerade visas de också.

Övre menyrad i SharePoint 2013
Startikonen för appar i SharePoint 2016 med appmenyn öppen

Knappen SharePoint 2013-inställningar finns i det övre länkfältet, till höger om ditt inloggnings-ID. Det här skiljer sig från SharePoint 2016 där den är till vänster om ditt inloggnings-ID.

Knappen Inställningar i SharePoint 2013 med den nedrullningsbara menyn
Startikonen för appar i SharePoint 2016 med appmenyn öppen

Resurser   

Vad är nytt i SharePoint 2013

Vad har utgått i SharePoint 2013

SharePoint Server 2013-hjälp

Överst på sidan

SharePoint Server 2010

Menyn Webbplatsåtgärder i SharePoint 2010
Startikonen för appar i SharePoint 2016 med appmenyn öppen

SharePoint Server 2010 är desamma SharePoint senare versioner. Knappen saknas Inställningar, men en Webbplatsåtgärder Webbplatsåtgärder-menyn knapp längst upp till vänster på skärmen. När du klickar på Webbplatsåtgärder Webbplatsåtgärder-menyn får du ett alternativ för att skapa nya sidor, webbplatser, dokumentbibliotek, visa och uppdatera behörigheter och komma åt alla Webbplatsinställningar och innehåll.

I Snabbstartfältet till vänster på sidan hittar du rubriker som Bibliotek, Listor och Diskussioner. Du kan också öppna Papperskorgen eller visa allt webbplatsinnehåll.

Snabbstartfältet i SharePoint 2010
Startikonen för appar i SharePoint 2016 med appmenyn öppen

När du öppnar antingen bibliotek eller listor och klickar på Skapa illustreras urvalet av typer med färgglada och relativt detaljerade ikoner. De senare versionerna av SharePoint användare mer förenklade ikoner. Från bibliotek eller listor kan du dessutom filtrera typer från alla till bara den typ du vill använda.

Sidan Skapa lista eller bibliotek i SharePoint 2010 med markerade meddelanden
Startikonen för appar i SharePoint 2016 med appmenyn öppen

När du klickar på Allt webbplatsinnehåll visas en lista över de element som din webbplats innehåller, inklusive en beskrivning och datum för senaste ändring.

Sidan Allt webbplatsinnehåll i SharePoint 2010
Startikonen för appar i SharePoint 2016 med appmenyn öppen

Resurser   

Vad är nytt i SharePoint 2010

Vad har utgått i SharePoint 2010

Överst på sidan

Om Snabbstartfältet

Snabbstartfältet är ett fönster som visas till vänster på skärmen där du kan gå direkt till sidor, bibliotek och andra områden på din webbplats.

Du kan ange om listor och bibliotek ska visas här, liksom sidor, underwebbplatser, wiki-sidor och andra områden på din SharePoint-webbplats. Snabbstartfältet är en konstant navigeringsmetod i olika versioner av SharePoint, även om dess utseende och innehåll ändras mellan olika versioner.

Du kan lägga till nästan alla element på webbplatsen SharePointSnabbstart via inställningarna. Använda Inställningar för lista eller Inställningar för bibliotek för listor och bibliotek, och klicka på listnamn, beskrivning och navigering eller bibliotek namn, beskrivning och navigering och leta efter Visa det här dokumentbiblioteket i Snabbstart?

Mer information om att redigera Snabbstartfältet finns i anpassa navigeringen på gruppwebbplatsen.

Snabbstartfältet i SharePoint Online

SharePoint_Online Snabbstartfältet

Snabbstartfältet i SharePoint 2016/SharePoint Online i klassiskt läge

SharePoint 2016 och SharePoint_Online klassisk råka ut för Snabbstart

Snabbstartfältet i SharePoint 2013

SharePoint 2013Snabbstart

Snabbstartfältet i SharePoint 2010

SharePoint 2010Snabbstart

Du kan också visa Snabbstartfältet som en trädvy. Mer information om det finns i Visa trädvyn i Snabbstartfältet.

Snabbstartfältet med trädvyn
Startikonen för appar i SharePoint 2016 med appmenyn öppen

Överst på sidan

Om startikonen för appar

Startikonen för appar är en rutnätsikon som öppnar en meny med bildminiatyrer av dina appar.

Startikon för SharePoint 2016 med paneler
Startikonen för appar i SharePoint 2016 med appmenyn öppen

Den finns i det övre vänstra hörnet av SharePoint Online, Office 365 och SharePoint 2016. Fr.o.m. juli 2016 är startikonen för appar tillgänglig för administratörer att distribuera i SharePoint Server 2013-hybridinstallationer. Appmenyn kan variera beroende på vilka appar du har installerat eller prenumererar.

Startikonen för appar i SharePoint Online med öppen med startknappen markerad
Startikonen för appar i SharePoint Online med appmenyn öppen

Överst på sidan

Ett ord för anpassning och hittar versionen andra sätt

SharePoint kan anpassas så att den inte längre ser ut som i exemplet som visas här. Det är svårt att avgöra vilken version när kraftigt anpassats. Ett annat sätt att ta reda på vilken version du har här.

Hjälp för att Tryck på knappen Hjälp ? från startsidan SharePoint. Då visas en hjälpfönstret för versionen. Det enda undantaget är SharePoint Online, som visar en vanlig webbsida. SharePoint serverprodukter varje har sina egna hjälpfönstret och sidan som identifierar vilken version det kommer från.

SharePoint Server 2016

SharePoint 2016 hjälp rubrik

SharePoint Server 2013

Hjälp om SharePoint 2013 rubrik

SharePoint Server 2010

Hjälp för SharePoint 2010 rubrik

SharePoint Server 2007

Hjälp om SharePoint 2007 rubrik

Lämna en kommentar

Var den här artikeln till hjälp? Berätta det i så fall för oss längst ned på den här sidan. Om den inte var till hjälp, låt oss veta vad som är förvillande eller saknas. Vi använder din feedback för att dubbelkolla uppgifter, lägga till info och uppdatera artikeln.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×