Viktigt för Microsoft Office Live Meeting Service API 2007

I Viktigt (nedan) får du information om ändringar i Microsoft Office Live Meeting Service API sedan uppdateringen av version 4.0 för Live Meeting 2007 i oktober 2007. Detaljinformation om ändringarna finns i den senaste versionen av dokumentationen till Microsoft Live Meeting Service API som finns tillgänglig på MSDN.

Version 2 av tjänsten

Distributionsdatum: april–maj 2008

• Nu går det att inaktivera det dubbelriktade ljudet vid användning av VoIP för ett konferenssamtal utan att även inaktivera det enkelriktade ljudet vid användning av Internetsändning. VoIP-baserat dubbelriktat ljud inaktiveras nu om något av attributen enableAudioVOIP eller allowEnableAudioVOIP har värdet falskt när de returneras från GetConferencingServiceData7Reply. Sändningsbaserat enkelriktat ljud aktiveras eller inaktiveras beroende på den policy för Internetsändning som angivits av konferenscentrets administratör. Tidigare inaktiverades både VoIP-baserat och Internetsändningsbaserat ljud om något av attributen hade värdet falskt.

Version 1 av tjänsten

Distributionsdatum: februari–mars 2008

• Ett nytt attribut, uid, läggs till för användaralternativen. Detta attribut fungerar som ett statiskt och unikt ID för en användare inom ett konferenscenter. I kombination med det befintliga attributet userID, kan situationer där en användares userID ändras nu hanteras enkelt i Live Meeting Service API. Berörda element är till exempel CreateUserRequest, GetUserRequest, GetUser7Request, User.

• Attributet personalRecordingEnabled i elementet GetConferencingServiceData7Reply får nu värdet falskt om klientinspelningar inaktiveras på kontonivå. Tidigare returnerades det felaktiga värdet sant.

• Elementet GetConferencingServiceData7Reply returnerar nu en enda rad för fältet recordingEnabled. Tidigare returnerades raden felaktigt två gånger.

• Ett fel i elementet ListConnectedVisitorsReply har nu korrigerats så att korrekta data returneras, till exempel aktuellt antal deltagare och presentatörer som är anslutna till mötet.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×