Viktig information om Microsoft Office Communicator 2007 R2

Senast uppdaterat: januari 2009

Välkommen till Viktig information om Microsoft® Office Communicator 2007 R2. Den här artikeln innehåller information om kända problem med Office Communicator 2007 R2.

Viktigt

Det här dokumentet innehåller viktig information som du bör känna till innan du distribuerar och använder Office Communicator 2007 R2-klienten.

Office Communicator 2007 R2-användare som ringer upp konferenser via automatisk dirigering med det publicerade telefonnumret ser inte URI:n

Problem:     Office Communicator 2007 R2-användare som ringer upp konferenser via automatisk dirigering med det publicerade telefonnumret ser ett GUID i stället för URI:n i konversationsfönstret.

Lösning:     I den här versionen finns ingen lösning.

Funktionen Hitta tidigare konversationer fungerar inte om Office Communicator 2007 R2 och Outlook inte körs på samma språk

Problem:     Funktionen Hitta tidigare konversationer i Office Communicator 2007 R2 returnerar fel om Communicator och Outlook inte körs på samma språk (t.ex. om Communicator körs på svenska och Outlook på engelska).

Lösning:     Kör Office Communicator 2007 R2 och Outlook på samma språk.

Office-integrationen för Office Communicator 2007 R2-användare fungerar inte efter installationen av Office Communications Server 2007 R2 Attendant

Problem: Office    -integrationen för Office Communicator 2007 R2-användare fungerar inte efter installationen av Office Communications Server 2007 R2 Attendant.

Lösning:     Det finns ingen lösning på det här problemet. Användare måste avinstallera Office Communications Server 2007 R2 Attendant för att återställa Office-integrationen.

Office Communicator använder ett principvärde för att bestämma läget för anslutningssäkerhet

Problem:     Om läget Hög säkerhet krävs för att ansluta från Office Communicator-klienter bör grupprincipen EnableSIPHighSecurityMode anges innan anslutningen till servern upprättas. Om du inte anger den här principen kommer en del av inloggningsprocessen inte att använda hög säkerhet.

Lösning:     I den här versionen finns ingen lösning.

Det går inte att skriva eller klistra in hebreiska tecken i knappsatsen

Problem:     Det går inte att skriva eller klistra in hebreiska tecken i knappsatsens textruta i Office Communicator 2007 R2.

Lösning:     I den här versionen finns ingen lösning.

Samexisterande Office Communicator 2007- och Office Communicator 2007 R2-slutpunkter kan visa olika antal olästa telefonsvararmeddelanden

Problem:     Om du har både Office Communicator 2007- och Office Communicator 2007 R2-slutpunkter kan olika antal olästa telefonsvararmeddelanden visas.

Lösning:     Det finns ingen lösning på det här problemet. Uppgradera slutpunkterna till Office Communicator 2007 R2.

Samexistensen mellan Office Communicator 2007 och Office Communicator 2007 R2 är begränsad

Problem:     Office Communicator 2007 slutar svara när en användare anger regler för vidarekoppling av samtal (administratörs- eller gruppsamtal) i Office Communicator 2007 R2 och försöker logga in med Office Communicator 2007.

Lösning:     Uppgradera till Office Communicator 2007 R2 på alla enheter.

Sökning fungerar kanske inte i vissa fält i Office Communicator 2007 R2

Problem:     En ändring av principen som tillåter användare att söka efter kontakter baserat på olika fält (GAL-principen) kan leda till problem med sökningen efter kontakter i Office Communicator.

Lösning:     Ta bort principnyckeln SearchPrefixFlags i HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Communicator och ta bort GAL-databasen. GAL-databasen finns i följande mappar:

  • Vista: användarprofil%\AppData\Local\Microsoft\Communicator

  • Windows XP: %användarprofil%\Local Settings\Application Data\Microsoft\Communicator\<sip-adress>

Office Communicator 2007 R2 är inte kompatibel med Office Communications Server 2007

Problem:     Office Communicator 2007 R2-användare som är inloggade på en dator med Office Communications Server 2007 upplever problem under inkommande samtal. Om användaren t.ex. klickar på Besvara samtal i en avisering om ett inkommande samtal skapas ingen ljudkonversation, utan användarens samtalskontroller inaktiveras och samtalet kopplas från efter en tid.

Lösning:     Använd inte Office Communicator 2007 R2 med Office Communications Server 2007.

Ändringar i systemets standardljudenhet när Office Communicator 2007 R2 körs kräver att Communicator startas om

Problem:     Om en användare ändrar datorns standardljudenhet på Kontrollpanelen i Windows när Office Communicator 2007 R2 körs, kommer ändringarna inte att genomföras förrän användaren stänger och startar om Communicator2007R2.

Lösning:     Stäng och starta om Communicator.

Identifieringen av ljud- eller videoenheter misslyckas i Windows Vista om användaren ansluter enheten i en annan USB-port

Problem:     Om en användare väljer en enhet som standardenhet för ljud eller video för konversationer i Office Communicator 2007 R2 och sedan kopplar ifrån enheten och ansluter den till en annan USB-port kanske inte Communicator känner igen den eftersom den tilldelas ett annat namn i Windows. Detta problem gäller endast Windows Vista.

Lösning:     Användaren kan koppla tillbaka enheten till den port som den ursprungligen var ansluten till.

Anpassad ljudfil kan inte spelas upp i Communicator

Problem:     Om en användare väljer en egen ljudfil som ska spelas upp i Office Communicator 2007 R2, spelar Communicator inte upp den. De vanligaste WAV-filerna har ett WAVEFORMTEX-format. Det finns dock ett format som heter WAVEFORMATEXTENSIBLE som har stöd för ljud av högre kvalitet med fler kanaler. Communicator stödjer inte WAVEFORMATEXTENSIBLE-formatet. Filer med formatet WAVEFORMTEX och WAVEFORMATEXTENSIBLE har samma filnamnstillägg (.wav), så användaren kan inte skilja dem åt genom att titta på filnamnet.

Lösning:     Det finns för tillfället ingen lösning. Användarna måste välja WAV-filer som inte använder formatet WAVFORMATEXTENSIBLE.

Office Communicator 2007 R2 kan inte ringa VoIP-samtal till externa användare efter att ha anslutit via ett virtuellt privat nätverk (VPN)

Problem:     Om en användare har både interna och externa SIP-servrar konfigurerade och loggar in på Communicator 2007 R2 hemifrån, utan att använda ett virtuellt privat nätverk (VPN), och sedan ansluter via ett VPN, loggas användaren automatiskt ut och in igen i Communicator. Detta medför att användaren inte kan ringa VoIP-samtal eftersom FQDN (Fully Qualified Domain Name) för Media Relay inte kan matchas.

Lösning:     Logga ut manuellt och logga sedan in igen och ange uppgifterna på nytt.

Ljud- och videosamverkan mellan Office Communicator 2005 och Office Communicator 2007 R2 stöds inte

Problem:     Ljud- och videosamverkan mellan Office Communicator 2005 och Office Communicator 2007 R2 stöds inte.

Lösning:     Det finns ingen lösning. Användarna måste uppgradera till Office Communicator 2007 eller senare för att ljud- och videofunktionerna ska fungera med Office Communicator 2007 R2.

Office Communicator kan inte avbryta installationen

Problem:     Om meddelandet Värden skrivs till systemregistret visas och användaren försöker avbryta installationen av Office Communicator, ser det ut som om installationen avbryts och meddelandet Installationen av Microsoft Office Communicator slutfördes inte visas. Men installationen avbröts inte.

Lösning:     I den här versionen finns ingen lösning.

MUI-paketet fungerar inte om det har installerats i en annan mapp än Office Communicator

Problem:     MUI-paketet (Multilingual User Interface) fungerar inte om det har installerats i en annan mapp än Office Communicator.

Lösning:     Kontrollera att MUI-paketet och Office Communicator har installerats i samma mapp.

Tillbaka till början

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×