Viktig information för synkroniseringsklienten för OneDrive

Viktig information för synkroniseringsklienten för OneDrive

Här får du information om de senaste versionerna av ny synkroniseringsklient för OneDrive som släppts. Viktig information ingår endast för versioner som når produktions- och företagstestgrupperna. Insiders får uppdateringarna snabbare med nya funktioner hela tiden.

Här är de senaste versionerna för de olika grupperna (rings) enligt OneDrive-synkroniseringsklientens uppdateringsprocess.

Insiders-testgrupp

Produktionstestgrupp

Företagstestgrupp

Windows

Senast släppta versionen

17.3.7289.1207

17.3.7131.1115

17.3.6966.0824

Lanseras

17.3.7076.1026 (8 januari)

Mac

Senast släppta versionen

Kan inte användas

17.3.7131.1115

17.3.6967.0824

Lanseras

17.3.7078.1101 (8 januari)

Obs!: En lucka i tabellen betyder att ingen ny version är aktuell för den gruppen just nu.

Nedladdningar

Välj plattform och expandera de olika versionsnumren för att se vad som uppdaterats för var och en av dessa versioner:

Uppdateringsinformation för Windows

Nya funktioner och uppdateringar:

 • Felkorrigeringar för att förbättra klientens pålitlighet och prestanda.

Nya funktioner och uppdateringar:

 • Korrigering för att åtgärda ett fel som gör att den tillfälliga mappen fylls med loggar.

Nya funktioner och uppdateringar:

 • Felkorrigeringar för att förbättra klientens pålitlighet och prestanda.

Nya funktioner och uppdateringar:

Nya funktioner och uppdateringar:

 • Förbättringar av grupprinciptillämpning. Grupprincippaket (ADM) finns nu med OneDrive-installationen. Läs mer.

 • Åtgärdade problemen avseende synkroniserings- och programstabilitet.

Kritiska programkorrigeringar:

 • Åtgärdade problemen avseende synkroniserings- och programstabilitet.

Nya funktioner och uppdateringar:

 • Du kan nu dela filer från snabbmenyn.

Kritiska programkorrigeringar:

 • Åtgärdat ett mindre problem för versionen.

Nya funktioner och uppdateringar:

 • Aktivitetscenter har uppdateras för att visa mer information. Du kan nu se mappen för objekt som har uppdaterats, samt se om de har flyttats eller givits ett nytt namn.

 • Åtgärdade ett fel i Hjälpmedel relaterat till Aktivitetscenter.

 • Ökar maximal sökvägslängd för filer och mappar. Läs mer om den nya begränsningen för sökvägslängd.

Kritiska programkorrigeringar:

 • Åtgärdade problemen avseende synkroniserings- och programstabilitet.

  Obs!: Den här versionen av OneDrive är inte tillgänglig för nedladdning förrän den är färdig för produktion.

Kritiska programkorrigeringar:

 • Åtgärdade ett mindre problem relaterat till den förpaketerade installationen av OneDrive i Windows Creators-uppdateringen.

  Obs!: Den här versionen av OneDrive är inte tillgänglig för nedladdning. Den är endast tillgänglig som en del av de förinstallerade versionerna av Windows.

Kritiska programkorrigeringar:

 • Åtgärdade de vanligaste problemen avseende synkroniserings- och programstabilitet.

Kritiska programkorrigeringar:

 • Åtgärdade de vanligaste problemen avseende synkroniserings- och programstabilitet.

Nya funktioner och uppdateringar:

Nya funktioner och uppdateringar:

 • OneDrive aktivitetscenter har förbättrats för användare med nedsatt ny.

 • Stöd för Office 365 med 21Vianet har lagts till.

Kritiska programkorrigeringar:

 • Åtgärdade de vanligaste problemen med avseende på synkroniseringsstabilitet.

 • Åtgärdade de vanligaste problemen med avseende på programstabilitet.

 • Åtgärdade ett problem där felet ”OneDrive behöver uppdateras” visades felaktigt.

 • Åtgärdade ett problem som orsakade att användare hade flera OneDrive-genvägar i Utforskaren.

Nya funktioner och uppdateringar:

 • Nu kan du migrera användare från den tidigare synkroniseringsklienten för OneDrive för företag (Groove.exe) till OneDrive-synkroniseringsklient (OneDrive.exe) för gruppwebbplatser. Mer information finns i Gå över från den tidigare synkroniseringsklienten för OneDrive för företag.

 • Du kan nu återanvända en befintlig plats med samma namn när du lägger till en SharePoint-webbplats eller en delad OneDrive för företag-mapp.

Kritiska programkorrigeringar:

 • Åtgärdade flera olika problem relaterade till synkronisering av SharePoint-webbplatser och delade OneDrive för företag-filer.

Nya funktioner och uppdateringar:

 • Lade till support för Office 365 Germany.

 • (Distribution pågår) Aktivitetscentret för OneDrive har uppdaterats för att tillhandahålla information om de senaste aktiviteterna.

Kritiska programkorrigeringar:

 • Åtgärdade de vanligaste problemen med avseende på programstabilitet.

 • Åtgärdade ett sällsynt problem där OneDrive försökte ladda upp en fil två gånger.

 • Åtgärdade ett problem som ledde till att användare behövde konfigurera om OneDrive i onödan.

Diverse programkorrigeringar.

Nya funktioner och uppdateringar:

 • Samma versioner körs nu på Windows och Mac.

 • Synkroniserar delade mappar

 • Synkroniserar skrivskyddade filer och mappar.

Diverse programkorrigeringar.

Nya funktioner och uppdateringar:

 • Användare kan välja vilka mappar som ska synkroniseras när du konfigurerar synkronisering för en SharePoint-webbplats.

Diverse programkorrigeringar.

Nya funktioner och uppdateringar:

 • Synkronisera SharePoint-webbplatsbibliotek.

 • Du kan konfigurera synkronisering från en viss mapp på en webbplats.

 • Synkroniseringsklienten har nu stöd för samtidig redigering och delning direkt från Office-filer.

 • Du kan välja vilka mappar du vill synkronisera i OneDrive-inställningarna.

Kritiska programkorrigeringar:

 • Åtgärdat vissa regressionsproblem som ledde till att synkroniseringsklienten kraschade.

Nya funktioner och uppdateringar:

 • Nedladdningsprestanda har förbättrats.

 • OneDrive identifierar när tillägg för överlägg i Utforskaren är felaktiga och ger användaren en uppmaning om att åtgärda det.

 • OneDrive försöker nu uppdatera till den senaste versionen som är tillgänglig för alla kunder, även om en nyare version gradvis har börjat introduceras men inte ännu har nått dig.

 • En ny schemalagd aktivitet har lagts till för att hjälpa till att hålla OneDrive uppdaterat.

 • (Lanseras) Ett nytt alternativ har lagts till för att begränsa hur stor bandbredd som används för att överföra filer.

 • (Lanseras) En inställning har lagts till för att begränsa bandbredden automatiskt.

Kritiska programkorrigeringar:

 • Åtgärdat problem med att klienter inte kunde loggas in och konfigureras korrekt.

 • Åtgärdat ett problem där inloggningsdialogrutan visades om OneDrive startades med DisablePersonalSync angett på Windows 10.

 • Åtgärdat diverse kraschar och buggar.

Kritiska programkorrigeringar:

 • Löste ett problem där OneDrive felaktigt kände av att Privat synkronisering hade inaktiverats i Windows 8.1.

 • Löste ett problem som ibland orsakade att filer öppnades i Office för att avsluta synkronisering.

Diverse programkorrigeringar.

Funktionsuppdatering: Den nya funktionen är nu aktiverad som standard.

Nya funktioner och uppdateringar:

 • Installationsprogrammet för OneDrive accepterar nu både företags-e-postadresser och privata e-postadresser och omdirigerar till inloggning enligt detta. Registernycklar behövs inte längre för distribution.

 • Den nya funktionen är nu aktiverad. Användare som vill gå över till den nya klienten behöver bara uppdatera till den senaste versionen av Office och OneDrive, och därefter logga in med samma konto. Läs mer i artikeln Gå över från den befintliga OneDrive för företag-synkroniseringsklienten.

 • OneDrive har nu stöd för synkronisering av affärskonton i Windows 8.1. Det är bara att starta OneDrive för företag i Windows 8.1 för att komma igång.

 • Överföringshastigheten visas nu när du hovrar över molnet i aktivitetsfältet.

Kritisk programkorrigering:

 • Vi har korrigerat felet med klientorganisationsidentifiering där en användare loggade in och fick ett felmeddelande om att det saknas Internetanslutning.

Uppdateringsinformation för Mac

Nya funktioner och uppdateringar:

 • Felkorrigeringar för att förbättra klientens pålitlighet och prestanda.

 • Förbättringar av tillförlitligheten för inställningen ”Öppna vid inloggning” för den fristående Mac-klienten.

Nya funktioner och uppdateringar:

 • Felkorrigeringar för att förbättra pålitlighet.

Nya funktioner och uppdateringar:

 • Felkorrigeringar för att förbättra pålitlighet och prestanda.

 • Användarna meddelas när ett synkroniseringsbibliotek blir skrivskyddat eller när det blir redigerbart.

 • Nya inställningar för att kontrollera dataflödet för maximal uppladdning och nedladdning.

 • Åtgärdade problemen avseende synkroniserings- och programstabilitet.

 • Åtgärdade problemen avseende synkroniserings- och programstabilitet.

Nya funktioner och uppdateringar:

 • Du kan nu dela filer via snabbmenyn.

 • Ny funktion för att automatiskt spara skärmbilder i OneDrive har lagts till.

Kritiska programkorrigeringar:

 • Åtgärdade de vanligaste problemen avseende synkroniserings- och programstabilitet.

Nya funktioner och uppdateringar:

 • Vi har lagt till snabbmenyn för OneDrive. Om du vill aktivera snabbmenyn aktiverar du Finder-tillägg för OneDrive och startar om mac OS eller Finder efter uppdateringen.

 • Vi har även lagt till Dela-kommandot i snabbmenyn så att du kan dela filer och mappar från Finder.

 • Aktivitetscenter har uppdateras för att visa mer information. Du kan nu se mappen för objekt som har uppdaterats, samt se om de har flyttats eller givits ett nytt namn.

 • Åtgärdade ett fel i Hjälpmedel relaterat till Aktivitetscenter.

 • Ökar maximal sökvägslängd för filer och mappar. Läs mer om den nya begränsningen för sökvägslängd.

Kritiska programkorrigeringar:

 • Åtgärdade de vanligaste problemen avseende synkroniserings- och programstabilitet.

Kritiska programkorrigeringar:

 • Åtgärdade de vanligaste problemen avseende synkroniserings- och programstabilitet.

Nya funktioner och uppdateringar:

Nya funktioner och uppdateringar:

 • OneDrive-synkroniseringsklienten för Mac är nu tillgänglig som en separat nedladdning. Innan du installerar eller distribuerar klienten för Mac som en separat nedladdning ska du ta bort Mac App Store-versionen på datorn (om den installerats tidigare).

 • OneDrive startas nu om automatiskt efter en krasch. Vi har även lagt till ett sätt att rapportera återkommande krascher.

 • Stöd för Office 365 med 21Vianet har lagts till.

 • (Distribution pågår) Vi har åter aktiverat möjligheten att begränsa bandbreddsanvändningen automatiskt eller till en viss gräns.

Kritiska programkorrigeringar:

 • Åtgärdade de vanligaste problemen med avseende på synkroniseringsstabilitet.

 • Åtgärdade de vanligaste problemen med avseende på programstabilitet.

Nya funktioner och uppdateringar:

 • Du kan nu återanvända en befintlig plats med samma namn när du lägger till en SharePoint-webbplats eller en delad OneDrive för företag-mapp.

Kritiska programkorrigeringar:

 • Åtgärdade flera olika problem relaterade till synkronisering av SharePoint-webbplatser och delade OneDrive för företag-filer.

Nya funktioner och uppdateringar:

 • Lade till support för Office 365 Germany.

 • (Distribution pågår) Aktivitetscentret för OneDrive har uppdaterats för att tillhandahålla information om de senaste aktiviteterna.

Kritiska programkorrigeringar:

 • Åtgärdade de vanligaste problemen med avseende på programstabilitet.

 • Åtgärdade ett sällsynt problem där OneDrive försökte ladda upp en fil två gånger.

 • Åtgärdade ett problem som ledde till att användare behövde konfigurera om OneDrive i onödan.

Diverse programkorrigeringar.

Nya funktioner och uppdateringar:

 • Samma versioner körs nu på Windows och Mac.

 • Synkroniserar delade mappar

 • Synkroniserar skrivskyddade filer och mappar.

Diverse programkorrigeringar.

Nya funktioner och uppdateringar:

 • Nedladdningsprestanda har förbättrats.

 • Dialogrutan Välj mappar visar nu storleken på filer eller mappar som du kan synkronisera.

 • Filer eller mappar med accenttecken visar nu korrekt status i överlägg.

 • [Lanseras] Ett nytt alternativ har lagts till för att begränsa hur stor bandbredd som används för att överföra filer.

 • [Lanseras] En inställning har lagts till för att begränsa bandbredden automatiskt.

Kritiska programkorrigeringar:

 • Åtgärdat problem med att klienter inte kunde loggas in och konfigureras korrekt.

 • Åtgärdat diverse kraschar och buggar.

Kritisk programkorrigering: I den här uppdateringen hanteras problemet med att användarna i vissa konfigurationer för ADFS-klientorganisation inte kunde logga in om ADFS-servern inte uppfyllde vissa säkerhetskrav för HTTP-trafik.

Nya funktioner och uppdateringar:

 • First Fun-funktionen accepterar nu både företags-e-postadresser och privata e-postadresser och omdirigerar till inloggning enligt detta. Distributionsstandard behövs inte längre.

 • Överföringshastigheten visas nu i den nedrullningsbara menyn.

Kritisk programkorrigering:

 • Vi har korrigerat felet med klientorganisationsidentifiering där en användare loggade in och fick ett felaktigt meddelande om att det saknas Internetanslutning.

Så här kontrollerar du vilken version du har

 1. Klicka på den blå OneDrive molnikonen i meddelandefältet.

  En skärmbild där markören hovrar över den blå OneDrive-ikonen i Aktivitetsfältet med texten OneDrive – Contoso.

  (Eventuellt måste du klicka på pilen Visa dolda ikoner Knappen Visa dolda ikoner. bredvid meddelandefältet om du vill visa OneDrive-ikonen. Om ikonen inte visas i meddelandefältet kanske OneDrive inte körs. Klicka på Start, skriv OneDrive i sökrutan och klicka på OneDrive i sökresultaten.)

 2. I Aktivitetscentret klickar du på kugghjulsikonen Inställningar.

 3. Välj fliken Om. Versionsnumret visas under Om Microsoft OneDrive.

Ytterligare resurser

För ytterligare resurser om OneDrive-synkroniseringsklient:

Titel

Beskrivning

Komma igång med den nya synkroniseringsklienten för OneDrive i Windows

Lär dig hur Windows-användare kan konfigurera OneDrive-synkroniseringsklient.

Vilken version av OneDrive använder jag?

Lär dig hur du tar reda på vilken OneDrive-synkroniseringsklient du använder.

Distribuera den nya synkroniseringsklienten för OneDrive i företagsmiljö

Lär dig hur administratörer kan distribuera OneDrive-synkroniseringsklient för Windows till användare i deras företagsmiljö.

Gå över från den föregående synkroniseringsklienten för OneDrive för företag

Lär dig hur Windows-användare kan gå över från den befintliga OneDrive för företag-synkroniseringsklienten till OneDrive-synkroniseringsklient.

Använda grupprincip för att styra synkroniseringsinställningar för OneDrive-klient 

Lär dig hur administratörer kan hantera OneDrive-synkroniseringsklient för användare via grupprincip.

Komma igång med den nya synkroniseringsklienten för OneDrive på Mac OS X

Lär dig hur Mac-användare kan konfigurera OneDrive-synkroniseringsklient.

Konfigurera den nya synkroniseringsklienten för OneDrive i Mac OS X

Lär dig hur administratörer kan använda alternativen för att konfigurera OneDrive-synkroniseringsklient på Mac OS X-datorer.

Restriktioner och begränsningar när du synkroniserar filer och mappar

Knowledge Base-artikel med viktig information och begränsningar (t.ex. ogiltiga tecken i filnamn).

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×