Viktig information för OneDrive

Viktig information för OneDrive

Uppdaterades senast: 18 juli 2019

I den här artikeln finns information om de senaste OneDrive-versionerna för Windows, Mac, Android och iOS. Viktig information ingår endast för versioner som når produktion.

Ladda ned OneDrive för Windows– 19.103.0527.0003 (15 juli 2019)

Nyheter

 • Felkorrigeringar för att förbättra pålitlighet och prestanda.

Aktuella versioner och förhandsversioner

Insiders-testgrupp

Produktionstestgrupp

Företagstestgrupp

Senast släppta versionen

19.123.0624.0002

19.103.0527.0003

19.033.0218.0012

Lanseras

19.086.0502.0008

(19 augusti 2019)

Meddelanden: 

Viktig information om OneDrive för Windows (Produktionstestgrupp)

 • Felkorrigeringar för att förbättra pålitlighet och prestanda.

 • Felkorrigeringar för att förbättra pålitlighet och prestanda.

 • Nya funktioner som lanseras gradvis till användare:

  • Ny OneDrive-ikon i Utforskaren och aktivitetsfältet.

  • B2B-synkronisering – OneDrive kan nu synkronisera SharePoint Online-innehåll från externa organisationer som har delats med dig, precis som innehåll från din egen organisation. Mer information

 • Felkorrigeringar för att förbättra pålitlighet och prestanda.

 • Programkorrigeringar för att förbättra tillförlitligheten och prestandan.

 • Felkorrigeringar för att förbättra pålitlighet och prestanda.

 • Felkorrigeringar för att förbättra pålitlighet och prestanda.

 • Felkorrigeringar för att förbättra pålitlighet och prestanda.

 • Offentlig förhandsversion för installation per dator av synkroniseringsklienten. Mer information

 • Nya funktioner som lanseras gradvis till användare:

  • Företagsanvändare kan använda det nya alternativet ”få hjälp” i OneDrive-aktivitet för att skapa ett supportärende.

  • Förbättrad identifieringslogik för nätverk för att direkt starta synkroniseringen när en giltig anslutning finns tillgänglig. Tidigare kunde det ta upp till 5 minuter innan klienten återanslöt i vissa fall. 

 • Programkorrigeringar för att förbättra tillförlitlighet.

 • Felkorrigeringar för att förbättra pålitlighet.

 • Felkorrigeringar för att förbättra pålitlighet.

 • Programkorrigeringar för att förbättra tillförlitligheten och prestandan.

 • Nya funktioner som lanseras gradvis till användare: 

  • Användarna får nu ett meddelande om pågående filuppladdningar när de loggar ut från datorn.

 • Programkorrigering för att förbättra tillförlitlighet.

 • Felkorrigeringar för att förbättra pålitlighet och prestanda.

 • Nya funktioner som lanseras gradvis till användare: 

  • Användare kan nu använda snabbmenyalternativet "Flytta till OneDrive" för att flytta filer till sin OneDrive-mapp.

 • Programkorrigeringar för att förbättra tillförlitligheten och prestandan.

 • Grupprincipdefinitioner har uppdaterats med tydligare beskrivningar av funktioner och beteenden.

Viktig information om OneDrive för Windows (Företagstestgrupp)

 • Programkorrigeringar för att förbättra tillförlitligheten och prestandan.

 • Nya funktioner som lanseras gradvis till användare:

  • Ny OneDrive-ikon i Utforskaren och aktivitetsfältet.

  • Företagsanvändare kan använda det nya alternativet ”få hjälp” i OneDrive-aktivitet för att skapa ett supportärende.

  • Förbättrad identifieringslogik för nätverk för att direkt starta synkroniseringen när en giltig anslutning finns tillgänglig. Tidigare kunde det ta upp till 5 minuter innan klienten återanslöt i vissa fall. 

  • B2B-synkronisering – OneDrive kan nu synkronisera SharePoint Online-innehåll från externa organisationer som har delats med dig, precis som innehåll från din egen organisation. Mer information

 • Programkorrigeringar för att förbättra tillförlitligheten och prestandan.

 • Nya funktioner som lanseras gradvis till användare:

  • Användarna får nu ett meddelande om pågående filuppladdningar när de loggar ut från datorn.

  • Användare kan nu använda snabbmenyalternativet "Flytta till OneDrive" för att flytta filer till sin OneDrive-mapp.

  • Grupprincip för obevakad konfiguration av användarkonton har nu stöd för SharePoint Server 2019.

 1. Klicka på OneDrive-molnikonen i meddelandefältet och välj Mer > Inställningar.

 2. Välj fliken Om. Versionsnumret visas under Om Microsoft OneDrive.

Ladda ned OneDrive för Mac (fristående .pkg) – 19.086.0502.0008 (1 juli 2019)

Också tillgängligt från Mac App Store.

Nyheter

 • Felkorrigeringar för att förbättra klientens pålitlighet och prestanda.

Aktuella versioner och förhandsversioner

Insiders-testgrupp

Produktionstestgrupp

Företagstestgrupp

Senast släppta versionen

19.123.0624.0002

19.086.0502.0008
(Fristående)

19.070.0410.0007
(Mac App Store)

19.033.0218.0014

Lanseras

19.103.0527.0003

19.086.0502.0009

(19 augusti 2019)

Meddelanden: 

Viktig information om OneDrive för Mac (Produktionstestgrupp)

 • Felkorrigeringar för att förbättra klientens pålitlighet och prestanda.

 • Nya funktioner som lanseras gradvis till användare:

  • OneDrive-ikonen har uppdaterats till den nya designen i hela produkten, Finder och menyrad inbegripet.

 • Felkorrigeringar för att förbättra klientens pålitlighet och prestanda.

 • Felkorrigeringar för att förbättra klientens pålitlighet och prestanda.

 • Felkorrigeringar för att förbättra klientens pålitlighet och prestanda.

 • Nya funktioner som lanseras gradvis till användare: 

  • Förbättrad identifieringslogik för nätverk för att direkt starta synkroniseringen när en giltig anslutning finns tillgänglig. Tidigare kunde det ta upp till 5 minuter innan klienten återanslöt i vissa fall.

 • Programkorrigeringar för att förbättra tillförlitlighet.

 • Felkorrigeringar för att förbättra pålitlighet.

 • Felkorrigeringar för att förbättra pålitlighet.

 • Nya funktioner som lanseras gradvis till användare:

  • Företagsanvändare kan använda det nya alternativet ”få hjälp” i OneDrive-aktivitet för att skapa ett supportärende.

 • Felkorrigeringar för att förbättra pålitlighet.

 • Felkorrigeringar för att förbättra pålitlighet.

 • Felkorrigeringar för att förbättra pålitlighet och prestanda.

 • Felkorrigeringar för att förbättra pålitlighet och prestanda.

 • Nya funktioner som lanseras gradvis till användare:

  • Förbättrat stöd för konfigurationer för flera bildskärmar.

  • Det här är den senaste versionen som kan köras på Mac OS X 10.11. Mer information

 • Felkorrigeringar för att förbättra pålitlighet och prestanda.

 • Nya funktioner som lanseras gradvis till användare: 

  • Support för SharePoint Server 2019-synkronisering är nu tillgänglig för MacOS. Implementeringen fungerar med autentiseringsprotokollen Basic, NTLM och Kerberos.

 • Felkorrigeringar för att förbättra pålitlighet och prestanda.

 • Nya funktioner som lanseras gradvis till användare: 

  • Filer på begäran är nu tillgängligt för användare med macOS 10.14.2 och senare. Du kan aktivera Filer på begäran på menyn Inställningar.

Viktig information om OneDrive för Mac (Företagstestgrupp)

 • Programkorrigeringar för att förbättra tillförlitligheten och prestandan.

 • Nya funktioner som lanseras gradvis till användare:

  • Företagsanvändare kan använda det nya alternativet ”få hjälp” i OneDrive-aktivitet för att skapa ett supportärende.

  • Förbättrad identifieringslogik för nätverk för att direkt starta synkroniseringen när en giltig anslutning finns tillgänglig. Tidigare kunde det ta upp till 5 minuter innan klienten återanslöt i vissa fall. 

 • Programkorrigeringar för att förbättra tillförlitligheten och prestandan.

 1. Klicka på OneDrive-molnikonen i meddelandefältet och välj Mer > Inställningar.

 2. Välj fliken Om. Versionsnumret visas under Om Microsoft OneDrive.

Ladda ned OneDrive för Android – v5.34.3 (5 juli 2019)

Nyheter

 • Förutom en PIN-kod kan du nu använda ditt fingeravtryck för att låsa OneDrive-appen.

 • Vi har förbättrat vår rutnätsvy för att framhäva dina foton på bästa sätt och för att göra det enklare än någonsin att se vilka foton som säkerhetskopieras i fliken Foton.

Förhandsversioner

Gå med i OneDrive Preview för Android och få tidig tillgång till nya funktioner i OneDrive Android-appen.

Ladda ned OneDrive för iOS – v10.75.9 (10 juli 2019)

Nyheter

 • Safari-sidor som PDF-filer, laddas upp via appen Filer, verkade ladda upp framgångsrikt, men misslyckades i själva verket. Vi har åtgärdat det här problemet och uppladdningarna kommer inte bara att verka framgångsrika, utan också vara det.

Förhandsversioner

Gå med i OneDrive Preview för iOS och få tidig tillgång till nya funktioner i OneDrive iOS-appen. 

Viktig information för OneDrive för iOS

Det här skulle inte vara möjligt utan din feedback. Om du stöter på problem kan du skaka enheten och trycka på ”Rapportera ett problem”.

 • Den här uppdateringen innehåller felkorrigeringar och förbättringar av stabiliteten.

 • Översättning av text fungerade inte för vissa användare, vilket gjorde att vissa alternativ på sidan Inställningar blev förvirrande. Det här är åtgärdat och kommer att se ut som du förväntar dig.

 • Med vår nya och förbättrade delade vy för företagskunder är det ännu enklare att samarbeta med andra! Det är nu ännu enklare att hitta saker när du kan se vem som har delat dokument med dig och när de delades.

 • Fil- och mappnamn som börjar med ^-tecknet visades som ett tomt namn. Vi har åtgärdat det problemet och ^filnamnen ^fungerar ^nu. ^.^

 • Den här uppdateringen innehåller också andra felkorrigeringar och förbättringar av stabiliteten.

Vi har åtgärdat ett problem där vissa användare har fastnat i en oändlig inläsning efter att ha loggat in på ett företagskonto. Användarna kan nu komma åt sina filer efter att ha loggat in – som förväntat.

Vi har uppdaterat färgen på vår mappikon till en blandning av Tuscany och honung med en aningens smörkola. En del tycker kanske att det rör sig om en enkel ikonuppdatering, men vi tycker att det sätter en helt ny standard.

Vi har uppdaterat vår appikon för att återspegla hur vi har förenklat och moderniserat arbetet i molnet – med varsamt utformade upplevelser som respekterar arvet från Office och välkomnar den nya tiden.

Vi har åtgärdat ett problem med datumväljaren för tidsbegränsade länkar där datum och veckodag inte visades korrekt. Även om onsdagar ibland kan kännas som måndagar så har vår datumväljare nu allt under kontroll.

Vi har uppdaterat hur album och taggar visas i vyn med alla foton, vilket ger större skärmyta för dina foton och ett modernare svar på "vad som döljer sig bakom lucka nummer ett".

"Hej Siri, skanna en whiteboard." Eller ett visitkort, dokument, foto – allt du behöver, med andra ord. Aktivera kortkommandon för OneDrive genom att gå till Inställningar -> Siri och Sök.

När vissa användare startade appen blev den långsammare eller kraschade. Vi har gjort en del finjusteringar för att åtgärda problemet, och appen kan nu öppnas och köras smidigt igen.

När vissa användare startade appen blev den långsammare eller kraschade. Vi har gjort en del finjusteringar för att åtgärda problemet, och appen kan nu öppnas och köras smidigt igen.

Att dela idéer med varandra tycker vi är bra. Därför har vi åtgärdat ett problem där resurstillägget hindrade delning av stora foton.

Ibland när man tryckte på "Kopiera till OneDrive" och "AirDrop" via delningsbladet kunde filerna bokstavligt talat släppas i en överföring. Detta har åtgärdats och alla filer hamnar nu där de ska.

Vi har åtgärdat ett problem med iMessage-tillägget där icke-foton inte gick att välja. Problemet har åtgärdats och du kan nu infoga alla dina filer i iMessage, både foton och icke-foton.

Fotoöverföringen har förbättrats och du kan nu se foton och videor som laddas upp direkt i fotovyn – ett bevis på att något faktiskt händer trots att man stirrar på det.

Det fanns en bugg i vår iMessage-app – jo, vi har en iMessage-app – där det stod "Öppna i On" istället för "Öppna i OneDrive". Problemet är åtgärdat, inte med de saknade sex tecknen, men med en liten appikon högst upp till höger i filförhandsgranskningen. Ett bevis på att vi verkligen anstränger oss lite extra.

Vi började vårstäda lite tidigare än vanligt genom att finjustera några detaljer i användargränssnittet gällande sökfunktionen.

Vi har åtgärdat en bugg som hindrade en del Office-dokument från att öppnas korrekt i appen.

Ibland fick en textanteckning i en PDF-fil ett eget liv och roterade som den ville. Problemet har åtgärdats.

Vi har åtgärdat ett problem där ett oväntat tomrum visades ovanför sökresultat. Problemet har åtgärdats.

Appen Filer stängs eller uppdateras inte längre oväntat när du bläddrar bland OneDrive-filer.

Behöver du mer hjälp?

Mer information finns i hjälpcentret för OneDrive:

Online

Få onlinehjälp
Visa fler supportsidor för OneDrive och OneDrive för företag.
För OneDrive-mobilappen finns mer information i Felsöka problem med OneDrive-mobilappen.

Ikonen för att skicka e-post till supporten

Skicka e-post till supporten
Om du fortfarande behöver hjälp kan du skaka du din mobila enhet när du använder OneDrive-appen eller skicka ett e-postmeddelande till OneDrive-supportteamet. Om du vill kontakta OneDrive för företag-supporten från din PC- eller Mac-dator väljer du OneDrive-ikonen i meddelandefältet eller menyraden, och sedan Mer > Skicka feedback > Jag ogillar något.

OneDrive för företag Administratörer kan också se OneDrive för företag Tech Community, Hjälp för OneDrive för företag-administratörer eller kontakta Office 365 för företag-supporten.

Office 365-forum

Tips
Om du anger din plats kan vi kanske lösa problemet snabbare.

Fungerar det? Vänligen svara på e-postmeddelandet du skickade och berätta om OneDrive börjar fungera igen.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×