Videoklipp om Power View och Power Pivot

Här är en samling videoklipp om Power View och Power Pivot i Microsoft Excel 2013.

Komma igång med Power View

uppspelningsikon

Mer information om att skapa Power View-blad i Excel 2013.

Skapa visualiseringar

Bubbel- och punktdiagram   

uppspelningsikon

Mer information om bubbel- och punktdiagram.

Cirkeldiagram   

uppspelningsikon

Mer information om cirkeldiagram.

Multiplar

uppspelningsikon

Mer information om multiplar.

Kort   

uppspelningsikon

Mer information om kort.

Brickor   

uppspelningsikon

Mer information om brickor.

Matris   

uppspelningsikon

Mer information om matriser.

Kartor

Skapa kartor   

uppspelningsikon

Mer information om kartor.

Åtgärda tvetydiga kartdata   

uppspelningsikon

Mer information om kartor.

Utforska data

Filter   

uppspelningsikon

Mer information om filter och markering.

Markering   

uppspelningsikon

Mer information om att markera.

Utsnitt   

uppspelningsikon

Mer information om utsnitt.

Sortera   

uppspelningsikon

Mer information om sortering.

Uppdatera data och datamodellen

uppspelningsikon

Mer information om att uppdatera data och datamodellen.

Hierarkier

Arbeta med hierarkier   

uppspelningsikon

Mer information om hierarkier.

Öka detaljnivån med en hierarki i modellen   

uppspelningsikon

Mer information om att granska nedåt.

Öka detaljnivån i en ad hoc-hierarki

uppspelningsikon

Mer information om att granska nedåt.

Power Pivot

Ange standardvärden   

uppspelningsikon

Mer information om att konfigurera standardfält för Power View-rapporter

Dölj kolumner och tabeller   

uppspelningsikon

Mer information om att dölja tabeller, kolumner och fält från pivottabeller och Power View.

Lägga till beskrivningar i kolumner och tabeller   

uppspelningsikon

Mer information om att lägga till beskrivningar till Power Pivot-tabeller, -kolumner och -fält.

Relationer   

uppspelningsikon

Mer information om relationer i Power View.

Summera efter   

uppspelningsikon

Mer information om att ange standardaggregeringar.

Se även

Power Pivot: Kraftfull dataanalys och datamodellering i Excel

Power View: Utforska, visualisera och presentera dina data

Självstudier: Analysera pivottabelldata med en datamodell i Excel 2013

Hämta Excel-arbetsboken med Olympics-datauppsättningen

Gäller för: Excel 2013Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk