Video: Skapa ett navigeringsformulär

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Access 2010 innehåller en ny navigeringskontroll som hjälper dig att växla mellan de olika formulären och rapporterna i din databas. Om du tänker publicera en databas på webben är ett navigeringsformulär det bästa sättet att skapa ett menyformulär eller en ”startsida” för webbdatabasen. Titta på den här videon om du vill lära dig hur du använder kontrollen för att konstruera ett lättanvänt navigeringsformulär.

Videons innehåll

Skapa ett navigeringsformulär

 • På fliken Skapa, i gruppen Formulär, klickar du på Navigering och väljer sedan vilken typ av navigeringsformulär som du vill ha.

  Access skapar ett formulär och visar det i layoutvyn.

Lägga till ett formulär eller en rapport i ett navigeringsformulär

 1. Om navigeringsfönstret inte redan visas kan du trycka på F11 för att visa det.

 2. Kontrollera att navigeringsformuläret är öppet i layoutvyn genom att högerklicka på det i navigeringsfönstret och sedan klicka på Layoutvy.

 3. Dra formuläret eller rapporten från navigeringsfönstret till knappen [Lägg till ny].

  Access skapar en ny navigeringsknapp och visar formuläret eller rapporten i objektsfönstret.

Redigera etiketten längst upp i formuläret

Access lägger som standard till etiketten ”Navigeringsformulär” i formulärhuvudet. Gör så här om du vill redigera etiketten:

 1. Öppna formuläret i layoutvyn genom att högerklicka på det i navigeringsfönstret och sedan klicka på Layoutvy.

 2. Klicka en gång på etiketten i formulärhuvudet för att markera den, och sedan en gång till för att placera markören i etiketten.

 3. Redigera etiketten efter behov och tryck sedan på ENTER.

Redigera formulärbeskrivningen

Formulärbeskrivningen är den text som visas på dokumentfliken ovanför formuläret, eller i fönstrets namnlist om du har ställt in att databasen ska visa objekt som överlappande fönster. Gör så här om du vill redigera formulärbeskrivningen:

 1. Öppna formuläret i layoutvyn genom att högerklicka på det i navigeringsfönstret och sedan klicka på Layoutvy.

 2. Högerklicka på formulärhuvudet nästan längst upp i formuläret och klicka sedan på Formuläregenskaper.

 3. Gå till fliken Alla i åtgärdsfönstret Egenskapssida och redigera egenskapen Beskrivning efter behov.

Använda ett Office-tema i en databas

Med hjälp av Office-teman kan du snabbt ändra alla färger och teckensnitt som används i en databas. Ett tema påverkar alla objekt i databasen, inte bara det som är öppet för stunden.

 1. Öppna ett valfritt formulär eller en valfri rapport i layoutvyn genom att högerklicka på det/den i navigeringsfönstret och sedan klicka på Layoutvy.

 2. På fliken Design använder du alternativen i gruppen Teman för att tillämpa olika färg- och teckensnittsteman på databasen.

 3. Om du bara vill ändra färgerna, och lämna teckensnitten oförändrade, väljer du ett objekt i galleriet Färger.

 4. Om du bara vill ändra teckensnitten, och lämna färgerna oförändrade, väljer du ett objekt i galleriet Teckensnitt.

 5. Om du vill ändra både färgerna och teckensnitten väljer du ett objekt i galleriet Teman. I galleriet kan du föra muspekaren över respektive objekt för att få se en dynamisk förhandsgranskning av temat, och sedan klickar du på det tema som du vill använda.

Ändra färg eller form på en navigeringsknapp

Med hjälp av snabbformat kan du snabbt ändra färgen eller formen på navigeringsknapparna. Du kan ge varje knapp ett unikt format eller tillämpa samma format på alla knappar.

 1. Öppna navigeringsformuläret i layoutvyn genom att högerklicka på det i navigeringsfönstret och sedan klicka på Layoutvy.

 2. Markera den eller de navigeringsknappar som du vill ändra.

 3. Använd kommandona i gruppen Kontrollformatering för att tillämpa de format som du önskar.

Ställa in navigeringsformuläret som standardvisningsformulär

Eftersom ett navigeringsformulär ofta används som menyformulär eller ”startsida” för en databas kan det vara en god idé att det visas automatiskt varje gång som databasen öppnas. Att ange ett standardwebbvisningsformulär är dessutom ett mycket viktigt steg när du skapar en webbdatabas, eftersom Access-navigeringsfönstret inte är tillgängligt i webbläsaren.

Använd dig av den här proceduren för att ställa in navigeringsformuläret som standardvisningsformulär.

 1. Gå till Hjälp på fliken Arkiv och klicka på Alternativ.

 2. Klicka på Aktuell databas.

 3. Om du vill ställa in vilket standardformulär som ska visas när du öppnar databasen i Access går du till Programalternativ och väljer ett formulär i listan Visningsformulär.

 4. Om du vill ställa in vilket standardformulär som ska visas när du öppnar databasen på en SharePoint-server går du till Programalternativ och väljer ett formulär i listan Webbvisningsformulär.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×