Office
Logga in

Video: Skapa ett gränssnittsmakro (UI-makro)

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

I Access 2010 syftar termen ”gränssnittsmakron” på de makron som är kopplade till objekt i användargränssnittet, till exempel knappar, textrutor och rapporter. Detta särskiljer dem från andra makron som är kopplade till tabeller, och som kallas datamakron. I videon visas grunderna för hur du skapar ett gränssnittsmakro.

I den här videon

I den här videon visas hur du skapar två formulär: ett datablad och ett detaljformulär. Sedan visas hur du lägger till ett inbäddat gränssnittsmakro till databladet, så att detaljformuläret öppnas med rätt post när du klickar på ett ID i databladet.

Skapa ett databladsformulär

Om du inte redan har ett datablad eller ett annat formulär som du vill använda, kan du skapa ett med den här proceduren.

 1. Välj den tabell eller databasfråga i navigeringsfönstret som innehåller de data du vill använda i databladet.

 2. Klicka på Datablad under Formulär på fliken Skapa.

  Formuläret skapas och visas. Du kan börja använda det med en gång, eller spara och stänga formuläret.

Skapa ett detaljformulär

Om du inte redan har ett detaljformulär eller ett annat formulär för en enskild post som du vill använda, kan du skapa ett med den här proceduren.

 1. Välj den tabell eller databasfråga i navigeringsfönstret som innehåller de data du vill använda i databladet.

 2. Klicka på Formulär under Formulär på fliken Skapa.

  Formuläret skapas och visas. Du kan börja använda det med en gång, eller spara och stänga formuläret.

Lägga till ett makro som öppnar ett formulär från ett datablad

 1. Öppna databladet genom att dubbelklicka på på det i navigeringsfönstret.

 2. Om egenskapssidan inte redan visas trycker du på F4 för att öppna den.

 3. Klicka på kolumnrubriken för det fält som du vill lägga till makrot i. Detta är den kolumn som du klickar på för att öppna detaljformuläret när makrot är klart.

 4. Klicka på Vid klickning eller Vid dubbelklickning på fliken Händelse på egenskapssidan (beroende på om du vill klicka en eller två gånger på fältet för att öppna formuläret), och klicka sedan på knappen Bygg Bild av knapp .

 5. Skriv öppna i rutan Sök i fönstret Åtgärdskatalog.

 6. Dra makroåtgärden ÖppnaFormulär till makrofönstret, eller dubbelklicka på åtgärden.

 7. Fyll i argumenten som hör till makroåtgärden ÖppnaFormulär. I exemplet har vi använt följande värden:

Argument

Värde

Formulärnamn

frmContactDetails

Where-villkor

ID = [Forms]![frmContactList]![ID]

Dataläge

Redigera

Fönstervisning

Dialog

Om det behövs kan du ersätta formulärets namn (frmContactList) och fältnamnet (ID) med de värden som är relevanta för dina formulär. Om det visas ytterligare argument kan du låta dem vara tomma.

 1. När du är klar med argumentvärdena klickar du på Stäng på fliken Design.

 2. Stäng egenskapssidan och testa makrot genom att dubbelklicka på det fält där du la till makrot.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×