Video: Lägga till och redigera filer

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Du kan bifoga, förhandsgranska och redigera Office-dokument, PDF-filer, bilder och videor som bifogas i en Yammer-konversation. Öppna i helskärmsläge eller redigera med Office Online direkt från konversationen eller listan Filer. Du kan även redigera Word-, PowerPoint- och Excel-filer samtidigt med andra.

Obs!: Eftersom funktionerna förhandsgranskning och redigering i Yammer använder Office Online, fungerar det endast när de bifogade filerna är av filtyper som är kompatibla med Office Online, till exempel Word-dokument, Excel-kalkylblad och PowerPoint-presentationer. Du kan förhandsgranska PDF-filer i Yammer, men redigering är inte tillgängligt.

Bifoga en fil

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto och gå sedan till appstartikonen Startprogramsknappen och klicka på Yammer.

 2. I det vänstra fönstret klickar du på en grupp som du redan har anslutit till eller på Upptäck fler grupper för att söka efter en annan grupp.

 3. Gör något av följande:

  • Ange ett svar på ett meddelande genom att klicka på Svara Svara-ikon .

  • Publicera ett nytt meddelande genom att klicka på Uppdatera överst i gruppen.

 4. Klicka på Bifoga Bifoga-ikonen och sedan på något av följande:

  • Ladda upp en fil från datorn – när du vill hitta och öppna en fil.

  • Välj en fil i Yammer – om du vill skapa en länk till en befintlig fil i Yammer-nätverket

 5. Klicka på Publicera.

Bifoga en fil i ett meddelande

Förhandsgranska en fil

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto och gå sedan till appstartikonen Startprogramsknappen och klicka på Yammer.

 2. I det vänstra fönstret klickar du på en grupp som du redan har anslutit till eller på Upptäck fler grupper för att söka efter en annan grupp.

 3. Leta upp ett meddelande med en bifogad fil och klicka i rutan som innehåller en miniatyr av den bifogade filen.

  Förhandsgranska en bifogad fil i ett meddelande

  När du öppnar en bifogad fil från en konversation visar förhandsgranskningen även konversationen i det högra fönstret. Du kan bidra till konversationen här när du förhandsgranskar filen.

 4. Om du vill stänga förhandsgranskningen klickar du på X högst upp i fönstret.

Redigera en fil

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto och gå sedan till appstartikonen Startprogramsknappen och klicka på Yammer.

 2. I det vänstra fönstret klickar du på en grupp som du redan har anslutit till eller på Upptäck fler grupper för att söka efter en annan grupp.

 3. Leta upp ett meddelande med en bifogad fil och klicka i rutan som innehåller en miniatyr av den bifogade filen. Klicka sedan på Gå till fil.

 4. Om du vill redigera filen i Office Online klickar du på Redigera fil under Filåtgärder i det högra fönstret.

  Redigera en bifogad fil i ett meddelande
 5. Gör önskade ändringar i filen.

 6. Om du vill avsluta redigeringen stänger du fliken i webbläsaren. Ändringarna sparas automatiskt i den bifogade filen.

Markera en fil som ”Officiell”

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto och gå sedan till appstartikonen Startprogramsknappen och klicka på Yammer.

 2. I det vänstra fönstret klickar du på en grupp som du redan har anslutit till eller på Upptäck fler grupper för att söka efter en annan grupp.

 3. Leta upp ett meddelande med en bifogad fil och klicka i rutan som innehåller en miniatyr av den bifogade filen. Klicka sedan på Gå till fil.

 4. Klicka på Markera som officiell och lås ändringar under Filåtgärder i det högra fönstret.

Officiellt innehåll visas högre upp i sökresultat och innehållskataloger så att du hittar det enklare.

Visa alla filer i nätverket

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto och gå sedan till appstartikonen Startprogramsknappen och klicka på Yammer.

 2. Klicka på Mer Mer längst upp i det vänstra fönstret och sedan på Filer.

 3. När du ska arbeta med de önskade filerna kan du navigera med hjälp av listan Snabbåtkomst i det vänstra fönstret, eller klicka på någon av filens flikar i det högra fönstret.

En lista över alla filer i Yammer-nätverket

Anvisningar för din enhet

Bifoga en fil

Obs!: Du kan bara bifoga en bild, inte ett dokument.

 1. Kontrollera att du har installerat Yammer-appen.

 2. Tryck på Yammer Yammer-ikon i applistan och logga in med ditt arbets- eller skolkonto.

  Obs!: Om du vill visa ett annat nätverk trycker du på Meny Menyikon högst upp till vänster. Tryck på Mina nätverk och sedan på namnet.

 3. Tryck på Meny Menyikon högst upp till vänster i avsnittet MINA GRUPPER. Tryck sedan på Visa alla.

 4. Tryck på namnet på en grupp som du har gått med i eller skriv ett ämnesord i rutan Sök, till exempel ”hobby” eller ”marknadsföring”, som matchar namnet på en grupp.

 5. Tryck på gruppens namn i sökresultatet.

 6. Svep uppåt eller nedåt om du vill se gruppens meddelanden.

 7. Gör något av följande:

  • Tryck på önskat meddelande och tryck sedan på Svara.

  • Tryck på Skriv Ikonen Skriva för att skapa ett nytt inlägg.

 8. Skriv meddelandet i rutan.

 9. Tryck på Lägg till foto Kamera-ikon och välj ett foto från telefonens kamerarulle.

 10. Tryck på Skicka Skicka inbjudan om delning när du är klar.

Förhandsgranska en fil

Obs!: Du kan endast förhandsgranska en bild, inte ett dokument.

 1. Kontrollera att du har installerat Yammer-appen.

 2. Tryck på Yammer Yammer-ikon i applistan och logga in med ditt arbets- eller skolkonto.

  Obs!: Om du vill visa ett annat nätverk trycker du på Meny Menyikon , sedan på Mina nätverk överst till vänster och sedan på namnet.

 3. Tryck på Meny Menyikon högst upp till vänster i avsnittet MINA GRUPPER. Tryck sedan på Visa alla.

 4. Tryck på namnet på en grupp som du har gått med i eller skriv ett ämnesord i rutan Sök, till exempel ”hobby” eller ”marknadsföring”, som matchar namnet på en grupp.

 5. Tryck på gruppens namn i sökresultatet.

 6. Svep uppåt eller nedåt om du vill se gruppens meddelanden.

 7. Tryck på ett meddelande som innehåller en bifogad fil.

 8. Tryck på Bifogad fil Kamera-ikon . Om den bifogade filen är en bild ser du en miniatyr.

 9. Tryck för att se en större bild.

 10. Du kan också ladda ned bilden till telefonens kamerarulle genom att trycka på Mer Ikonen Mer högst upp till höger och sedan på Ladda ned Ikonen Spara .

Redigera en fil

Möjligheten att redigera en fil är inte tillgänglig i Yammer-appen.

Markera en fil som ”Officiell”

Möjligheten att markera en fil som officiell är inte tillgänglig i Yammer-appen.

Visa alla filer i nätverket

Möjligheten att visa alla filer i nätverket är inte tillgänglig i Yammer-appen.

Bifoga en fil

Obs!: Du kan bara bifoga en bild, inte ett dokument.

 1. Kontrollera att du har installerat Yammer-appen.

 2. Tryck på Yammer Yammer-ikon i applistan och logga in med ditt arbets- eller skolkonto.

  Obs!: Om du vill visa ett annat nätverk trycker du på Inställningar Inställningar: uppdatera din profil, installera programvara och anslut till molnet (på iPad) eller Mer Mer (på iPhone) för Mina nätverk och trycker sedan på namnet.

 3. Tryck på Mest intressanta konversationer (på iPad) eller Feed Feedikon (på iPhone) eller avsnittet Grupper där du kan trycka på eller söka efter en grupp.

 4. Tryck på namnet på en grupp som du har gått med i eller skriv ett ämnesord i rutan Sök, till exempel ”hobby” eller ”marknadsföring”, som matchar namnet på en grupp.

 5. Tryck på gruppens namn i sökresultatet.

 6. Svep uppåt eller nedåt om du vill se gruppens meddelanden.

 7. Gör något av följande:

  • Tryck på önskat meddelande och klicka sedan på Svara.

  • Tryck på Publicera Publiceringsikon för att skapa ett nytt inlägg.

 8. Skriv meddelandet i rutan.

 9. Tryck på Kamera Kamera-ikon för att klicka på en bild eller på Lägg till foto Ikonen Foto , och välj sedan ett foto från telefonens kamerarulle.

 10. Klicka på Skicka eller Publicera när du är klar.

Förhandsgranska en fil

Obs!: Du kan endast förhandsgranska en bild, inte ett dokument.

 1. Kontrollera att du har installerat Yammer-appen.

 2. Tryck på Yammer Yammer-ikon i applistan och logga in med ditt arbets- eller skolkonto.

  Obs!: Om du vill visa ett annat nätverk trycker du på Inställningar Inställningar: uppdatera din profil, installera programvara och anslut till molnet (på iPad) eller Mer Mer (på iPhone) för Mina nätverk och trycker sedan på namnet.

 3. Tryck på Mest intressanta konversationer (på iPad) eller Feed Feedikon (på iPhone) eller avsnittet Grupper där du kan trycka på eller söka efter en grupp.

 4. Tryck på namnet på en grupp som du har gått med i eller skriv ett ämnesord i rutan Sök, till exempel ”hobby” eller ”marknadsföring”, som matchar namnet på en grupp.

 5. Tryck på gruppens namn i sökresultatet.

 6. Svep uppåt eller nedåt om du vill se gruppens meddelanden.

 7. Tryck på ett meddelande som innehåller en bifogad fil.

 8. Tryck på Bifogad fil Kamera-ikon . Om den bifogade filen är en bild ser du en miniatyr.

 9. Tryck för att se en större bild.

 10. Du kan också ladda ned bilden till telefonens kamerarulle genom att trycka på Mer Ikonen Mer och tryck sedan på Spara.

Redigera en fil

Möjligheten att redigera en fil är inte tillgänglig i Yammer-appen.

Markera en fil som ”Officiell”

Möjligheten att markera en fil som officiell är inte tillgänglig i Yammer-appen.

Visa alla filer i nätverket

Möjligheten att visa alla filer i nätverket är inte tillgänglig i Yammer-appen.

Bifoga en fil

Obs!: Du kan bara bifoga en bild, inte ett dokument.

 1. Kontrollera att du har installerat Yammer-appen.

 2. Tryck på Yammer Yammer-ikon i applistan och logga in med ditt arbets- eller skolkonto.

  Obs!: Om du vill visa ett annat nätverk klickar du på Mer Ikon för menyn Mer på mobil , trycker på Nätverk och sedan på namnet.

 3. Svep åt vänster eller höger tills du ser avsnittet Grupp.

 4. Tryck på namnet på en grupp som du har anslutit till eller sök efter andra grupper.

 5. Svep uppåt eller nedåt om du vill se gruppens meddelanden.

 6. Gör något av följande:

  • Tryck på önskat meddelande och klicka sedan på Svara Svara-ikon .

  • Tryck på Plus Nytt dokument-ikon för att skapa ett nytt inlägg.

 7. Skriv meddelandet i rutan.

 8. Tryck på Lägg till foto Kamera-ikon och välj ett foto från telefonens kamerarulle.

 9. Klicka på Skicka Skicka e-post-ikon när du är klar.

Förhandsgranska en fil

Obs!: Du kan endast förhandsgranska en bild, inte ett dokument.

 1. Kontrollera att du har installerat Yammer-appen.

 2. Tryck på Yammer Yammer-ikon i applistan och logga in med ditt arbets- eller skolkonto.

  Obs!: Om du vill visa ett annat nätverk klickar du på Mer Ikon för menyn Mer på mobil , trycker på Nätverk och sedan på namnet.

 3. Svep åt vänster eller höger tills du ser avsnittet Grupp.

 4. Tryck på namnet på en grupp som du har anslutit till eller sök efter andra grupper.

 5. Svep uppåt eller nedåt om du vill se gruppens meddelanden.

 6. Tryck på ett meddelande som innehåller en bifogad fil.

 7. Tryck på Bifogad fil Kamera-ikon . Om den bifogade filen är en bild ser du en miniatyr.

 8. Tryck för att se en större bild.

 9. Du kan också ladda ned bilden till telefonens kamerarulle genom att klicka på Spara Ikonen Spara .

Redigera en fil

Möjligheten att redigera en fil är inte tillgänglig i Yammer-appen.

Markera en fil som ”Officiell”

Möjligheten att markera en fil som officiell är inte tillgänglig i Yammer-appen.

Visa alla filer i nätverket

Möjligheten att visa alla filer i nätverket är inte tillgänglig i Yammer-appen.

Vill du veta mer?

Grundläggande uppgifter i Word Online

Grundläggande uppgifter i Excel Online

Grundläggande uppgifter i PowerPoint Online

Videoinlägg i Yammer laddas upp och kodas separat

Jag kan lägga till, redigera och samredigera filer i Yammer.

Jag kan ladda upp ett dokument så att andra kan läsa och redigera filen.

Jag kan t.ex. lägga till dokumentet XT3000 i Nya produkter-konversationen.

När jag svarar på meddelandet klickar jag på Bifoga, och klickar sedan för att ladda upp en fil från datorn.

Jag letar reda på dokumentet i dialogrutan och klickar på Öppna.

Mina teamkamrater kan förhandsgranska och redigera Office-dokument med Office Online.

Vi kan även redigera Word-, PowerPoint- och Excel-filer samtidigt.

Här är ett dokument jag vill granska.

Jag hovrar över miniatyren och klickar sedan för att gå till filen.

Jag redigerar filen i Word Online genom att klicka på Redigera fil under Filåtgärder.

Nu kan jag redigera filen och mina ändringar sparas automatiskt.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×