Video: Hålla ordning med aviseringar och Inkorgen

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Använd Aviseringar när du snabbt vill se meddelanden och aktiviteter som har högst prioritet. Inkorgen är en enda plats där du kan spåra, visa, prioritera och hantera konversationer som är mest relevanta för dig. I Inkorgen sammanställs automatiskt @omnämnanden, gruppmeddelanden, konversationer, följda meddelanden och privata meddelanden så att du kan prioritera svaren. I Inkorgen ordnas relevanta konversationer i två avsnitt, Olästa meddelanden och Lästa meddelanden. Olästa meddelanden visas överst i Inkorgen eller med en vit bakgrund, så att du enkelt kan hålla dig uppdaterad. Du kan också markera lästa meddelanden som olästa för att kunna följa upp dem senare. Meddelanden i Inkorgen anses ha högst prioritet om du är upphovsmannen till dem, har @omnämnts i dem, besvarat dem eller följt dem. Du kan också enkelt skicka nya privata meddelanden, svara på konversationer eller publicera en uppdatering i en grupp.

Visa meddelanden

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto och gå sedan till appstartikonen Startprogramsknappen och klicka på Yammer.

 2. Klicka på Meddelanden Meddelandeikon för att få en snabb överblick över ny aktivitet. Siffran anger hur många meddelanden du har.

 3. Sök efter viktig information bland resultaten.

 4. Klicka på Visa alla meddelanden längst ned på skärmen om du vill visa alla meddelanden.

Markera meddelanden som lästa eller olästa

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto och gå sedan till appstartikonen Startprogramsknappen och klicka på Yammer.

 2. Klicka på Inkorgen Inkorgen-ikon i det vänstra fönstret. Siffran anger hur många olästa meddelanden du har.

  Inkorgen-vy
 3. Markera ett meddelande som läst:

  1. Klicka på Oläst.

  2. Klicka på meddelandet. Meddelandet visas automatiskt som läst.

 4. Markera ett meddelande som oläst:

  1. Klicka på Läst.

  2. Klicka på meddelandet.

  3. Klicka på Markera som oläst.

  4. Klicka på < Inkorgen om du vill gå tillbaka till Inkorgen.

Följa och sluta följa en konversation

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto och gå sedan till appstartikonen Startprogramsknappen och klicka på Yammer.

 2. Klicka på en grupp som du är intresserad av i det vänstra fönstret.

 3. Följa en konversation:

  1. I det vänstra fönstret klickar du på en grupp som du redan har anslutit till eller på Upptäck fler grupper för att söka efter en annan grupp.

  2. Leta reda på den konversation som du vill följa.

  3. Klicka på Mer Mer och sedan på Följ i Inkorgen.

  Följa en konversation
 4. Sluta följa en konversation i Inkorgen:

  1. Klicka på meddelandet.

  2. Klicka på Sluta följa i Inkorgen.

  3. Klicka på < Inkorgen om du vill gå tillbaka till Inkorgen.

Söka i Inkorgen

Med Sökning i Inkorgen genomsöks bara Inkorgen så att du snabbt ska hitta konversationer, privata meddelanden och andra meddelanden, inte hela nätverket.

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto och gå sedan till appstartikonen Startprogramsknappen och klicka på Yammer.

 2. Klicka på Inkorgen Inkorgen-ikon i det vänstra fönstret.

 3. Du visar sökresultaten genom att klicka på Sök Sökikon i Inkorgen i rutan Sök överst i Inkorgen och skriver sedan ett sökord eller en fras.

  Söka i Inkorgen

Anvisningar för din enhet

Visa meddelanden

 1. Kontrollera att du har installerat Yammer-appen.

 2. Tryck på Yammer Yammer-ikon i applistan och logga in med ditt arbets- eller skolkonto.

  Obs!: Om du vill visa ett annat nätverk trycker du på Meny Menyikon , sedan på Mina nätverk överst till vänster och sedan på namnet.

 3. Tryck på Meny Menyikon högst upp till vänster i avsnittet Meddelanden.

 4. Sök efter viktig information bland meddelandena i resultatet.

 5. Tryck på Läs in fler längst ned på skärmen om du vill visa alla meddelanden.

Markera meddelanden som lästa eller olästa

 1. Kontrollera att du har installerat Yammer-appen.

 2. Tryck på Yammer Yammer-ikon i applistan och logga in med ditt arbets- eller skolkonto.

  Obs!: Om du vill visa ett annat nätverk trycker du på Meny Menyikon , sedan på Mina nätverk överst till vänster och sedan på namnet.

 3. Tryck på Meny Menyikon överst till vänster i avsnittet Inkorg.

 4. Markera ett meddelande som läst:

  1. Tryck på Oläst.

  2. Tryck på meddelandet. Meddelandet visas automatiskt som läst. Uppdatera sidan för att flytta meddelandet under fliken Läst.

 5. Markera ett meddelande som oläst:

  1. Tryck på Läst.

  2. Tryck på meddelandet.

  3. Tryck på Oläst Ikon för oläst .

Följa och sluta följa en konversation

 1. Kontrollera att du har installerat Yammer-appen.

 2. Tryck på Yammer Yammer-ikon i applistan och logga in med ditt arbets- eller skolkonto.

  Obs!: Om du vill visa ett annat nätverk trycker du på Meny Menyikon , sedan på Mina nätverk överst till vänster och sedan på namnet.

 3. Följa en konversation så att den sparas i Inkorgen:

  1. Tryck på Meny Menyikon högst upp till vänster i avsnittet MINA GRUPPER. Tryck sedan på Visa alla.

  2. Tryck på namnet på en grupp som du har gått med i eller skriv ett ämnesord i rutan Sök, till exempel ”hobby” eller ”marknadsföring”, som matchar namnet på en grupp.

  3. Tryck på gruppens namn i sökresultatet.

  4. Svep uppåt eller nedåt om du vill se olika gruppmeddelanden.

  5. Tryck på ett meddelande för att visa konversationsvyn.

  6. Tryck på Mer Ikonen Mer och sedan på Följ.

 4. Sluta följa en konversation i Inkorgen:

  1. Tryck på Mer Menyikon överst till vänster i avsnittet Inkorg.

  2. Tryck på ett meddelande.

  3. Tryck på Mer Ikonen Mer och sedan på Sluta följa.

Söka i Inkorgen

Möjligheten att söka efter ett meddelande i Inkorgen är inte tillgänglig i Yammer-appen.

Visa meddelanden

Möjligheten att visa aviseringar är inte tillgänglig i Yammer-appen.

Markera meddelanden som lästa eller olästa

 1. Kontrollera att du har installerat Yammer-appen.

 2. Tryck på Yammer Yammer-ikon i applistan och logga in med ditt arbets- eller skolkonto.

  Obs!: Om du vill visa ett annat nätverk trycker du på Inställningar Inställningar: uppdatera din profil, installera programvara och anslut till molnet (på iPad) eller Mer Mer (på iPhone) för Mina nätverk och trycker sedan på namnet.

 3. Tryck på Inkorg.

 4. Markera ett meddelande som läst:

  1. Tryck på Oläst.

  2. Tryck på meddelandet. Meddelandet visas automatiskt som läst. Uppdatera sidan för att flytta meddelandet under fliken Läst.

 5. Markera ett meddelande som oläst:

  1. Tryck på Alla.

  2. Tryck på meddelandet.

  3. Tryck på Mer Ikon för menyn Mer på mobil och sedan på Markera som oläst.

Följa och sluta följa en konversation

 1. Kontrollera att du har installerat Yammer-appen.

 2. Tryck på Yammer Yammer-ikon i applistan och logga in med ditt arbets- eller skolkonto.

  Obs!: Om du vill visa ett annat nätverk trycker du på Inställningar Inställningar: uppdatera din profil, installera programvara och anslut till molnet (på iPad) eller Mer Mer (på iPhone) för Mina nätverk och trycker sedan på namnet.

 3. Följa en konversation så att den sparas i Inkorgen:

  1. Tryck på Mest intressanta konversationer (på iPad) eller Feed Feedikon (på iPhone) eller avsnittet Grupper där du kan trycka på eller söka efter en grupp.

  2. Tryck på namnet på en grupp som du har gått med i eller skriv ett ämnesord i rutan Sök, till exempel ”hobby” eller ”marknadsföring”, som matchar namnet på en grupp.

  3. Tryck på gruppens namn i sökresultatet.

  4. Svep uppåt eller nedåt om du vill se meddelanden.

  5. Tryck på ett meddelande för att visa konversationsvyn.

  6. Tryck på Mer Ikon för menyn Mer på mobil och sedan på Följ.

 4. Sluta följa en konversation i Inkorgen:

  1. Tryck på Inkorg.

  2. Tryck på ett meddelande.

  3. Tryck på Mer Ikon för menyn Mer på mobil och sedan på Sluta följa.

Söka i Inkorgen

Möjligheten att söka efter ett meddelande i Inkorgen är inte tillgänglig i Yammer-appen.

Visa meddelanden

 1. Kontrollera att du har installerat Yammer-appen.

 2. Tryck på Yammer Yammer-ikon i applistan och logga in med ditt arbets- eller skolkonto.

  Obs!: Om du vill visa ett annat nätverk klickar du på Mer Ikon för menyn Mer på mobil , trycker på Nätverk och sedan på namnet.

 3. Svep åt vänster eller höger tills du ser avsnittet Meddelanden.

 4. Sök efter viktig information bland meddelandena i resultatet.

 5. Klicka på Läs in fler längst ned på skärmen om du vill visa alla meddelanden.

Markera meddelanden som lästa eller olästa

 1. Kontrollera att du har installerat Yammer-appen.

 2. Tryck på Yammer Yammer-ikon i applistan och logga in med ditt arbets- eller skolkonto.

  Obs!: Om du vill visa ett annat nätverk klickar du på Mer Ikon för menyn Mer på mobil , trycker på Nätverk och sedan på namnet.

 3. Svep åt vänster eller höger tills du ser avsnittet Inkorgen.

 4. Markera ett meddelande som läst:

  1. Tryck på Oläst.

  2. Tryck på meddelandet. Meddelandet visas automatiskt som läst. Uppdatera sidan för att flytta meddelandet under fliken Läst.

 5. Markera ett meddelande som oläst:

  1. Tryck på Läst.

  2. Tryck på meddelandet.

  3. Tryck på Mer Ikon för menyn Mer på mobil och sedan på Markera som oläst.

Följa och sluta följa en konversation

 1. Kontrollera att du har installerat Yammer-appen.

 2. Tryck på Yammer Yammer-ikon i applistan och logga in med ditt arbets- eller skolkonto.

  Obs!: Om du vill visa ett annat nätverk klickar du på Mer Ikon för menyn Mer på mobil , trycker på Nätverk och sedan på namnet.

 3. Följa en konversation så att den sparas i Inkorgen:

  1. Svep åt vänster eller höger tills du ser avsnittet Grupp.

  2. Tryck på namnet på en grupp som du har anslutit till, eller klicka på Sök efter grupper för att hitta en annan grupp.

  3. Svep uppåt eller nedåt om du vill se olika gruppmeddelanden.

  4. Tryck på ett meddelande för att visa konversationsvyn.

  5. Tryck på Mer Ikon för menyn Mer på mobil och sedan på Följ i Inkorgen.

 4. Sluta följa en konversation i Inkorgen:

  1. Svep åt vänster eller höger tills du ser avsnittet Inboxen.

  2. Tryck på ett meddelande.

  3. Tryck på Mer Ikon för menyn Mer på mobil och sedan på Sluta följa.

Söka i Inkorgen

Möjligheten att söka efter ett meddelande i Inkorgen är inte tillgänglig i Yammer-appen.

Med Yammer kan jag hålla aviseringar och Inkorgen organiserade.

Aviseringar är en metod för att se meddelanden och aktiviteter med högst prioritet.

Jag klickar på Aviseringar för att få en snabb överblick över ny aktivitet.

Det är enkelt att hålla reda på mina lästa och olästa meddelanden.

Jag klickar på Inkorgen för att se mina lästa och olästa meddelanden.

Om jag vill markera ett meddelande som läst klickar jag bara på det.

Jag klickar på knappen Inkorgen för att komma tillbaka till meddelandelistan.

Om jag vill markera ett meddelande som oläst klickar jag på det och sedan på Markera som oläst.

Jag följer en konversation så att jag enklare kan spåra den.

Jag kan sluta följa en konversation när jag inte längre är intresserad.

Om jag vill följa en konversation öppnar jag en gruppkonversation, klickar på Mer, och klickar sedan på Följ i Inkorgen.

När jag vill sluta följa en konversation i Inkorgen klickar jag på meddelandet och sedan på Sluta följa i Inkorgen.

Då kommer jag tillbaka till Inkorgen och ser inte längre konversationen.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×